Over het Anti-Fascistisch Front (AFF) en de AFF-blog

Het Anti-Fascistisch Front (AFF) werd in 1973 in Antwerpen opgericht in de slipstream van de solidariteitsacties met het Chileense volk en hun strijd tegen dictator Augusto Pinochet.

In een beginselverklaring, die door meer dan vijftig organisaties werd goedgekeurd op 6 november 1974, verbond het AFF zich ertoe om te strijden “tegen het fascisme als ideologie, en tegen de krachten die het fascisme in zijn geheel of in delen ervan in de samenleving willen invoeren”.

Groepen als de Vlaamse Militanten Orde (VMO), VMO die tien jaar later door een rechtbank veroordeeld werd als een privémilitie, werden toen geviseerd. Kleine organisaties waarvan leden later een belangrijk deel van de parlementsleden en het personeelsbestand van het Vlaams Blok uitmaken.

Volgens de beginselverklaring van het AFF strijdt het AFF niet enkel tegen het fascisme, de antifascistische strijd is onlosmakelijk verbonden met de strijd tegen het kapitalisme overal ter wereld. Een tweede punt is het streven naar democratische besluitvorming, vrijheid van meningsuiting en verzet tegen alle vormen van discriminatie. Het AFF streed dan ook mee tegen de Apartheid in Zuid-Afrika.

Het bekendst was het AFF van haar betogingen (in 1978, 1982, 1989, 1991…), maar het AFF zorgde ook voor informatieavonden over diverse onderwerpen (de Spaanse Burgeroorlog, syndicalisme en verzet tegen fascisme…), richtte een antifascistische stadswandeling in, en organiseerde optredens zoals ‘Artiesten tegen fascisme’ in de Arenbergschouwburg in Antwerpen.

De betoging op 4 december 1982, die eindigde in een fysieke confrontatie met de VMO, bezorgde het AFF een kwalijke reputatie in bepaalde middens. De pers maakte het er ook naar. Het gebeurde dat televisiecamera’s terug ingepakt werden, en geen meter gefilmd werd, als er géén rellen waren bij een AFF-betoging.

Aanvankelijk was het AFF een front van organisaties (vakbondsafdelingen, solidariteitsbewegingen met de strijd in andere landen, mensenrechtenorganisaties…). Begin jaren negentig werd het AFF omgevormd in een ledenorganisatie.

Het AFF bleef desondanks erg actief. Als het Vlaams Blok op 6 juni 1992 op een studiedag haar berucht zeventigpuntenplan voorstelde, was een groep AFF’ers de enigen om ter plaatse te protesteren.

Het AFF lag ook aan de basis van bredere samenwerkingsverbanden zoals Antwerpen Helemaal Anders en het 8-Meicollectief.

De kern van actieve militanten bij het AFF verkleinde en verouderde evenwel. Jongeren vonden eerder de weg naar de andersglobalistenbeweging en nieuwe vormen van actie- en informatieverspreiding zoals Indymedia (de voorloper van ‘De Wereld Morgen’).

In 2000 stopte het AFF na negentien jaargangen met de publicatie van het tweemaandelijks blad ‘AFF-info/Verzet’. Een blad dat – aldus historicus Bert Boeckx – “een redelijk succes (kende) dat, behalve aan sympathie voor het AFF, toe te schrijven was aan de vlot geschreven en goed gedocumenteerde artikels over extreemrechts en antifascisme”.

Op 20 februari 2005 werd de draad van publicaties terug opgenomen met de blog http://aff.skynetblogs.be die dagelijks berichtte over (extreem)rechts en de strijd ertegen. Hoe het verder verliep met de AFF-blog lees je in het eerste bericht hieronder.

Tot slot nog enkele quotes die je eerder kon lezen in de rechterkolom van de AFF-blog.

 • “Nu moet ik eerlijk zijn, of ik krijg het Anti-Fascistisch Front op mijn nek.” (Tom Naegels in De Standaard, 26 mei 2007)
 • “Die van het AFF hebben (…) nog een gezonde dosis humor en een levendige site! Al neemt hun obsessie voor skinheads de laatste tijd rare vormen aan.” (Marie-Rose Morel op haar weblog, 5 november 2007)
 • “Warom laatn ze ons nie stille, de janetn.” (West-Vlaamse neonazi over het AFF op een Blood and Honour-forum, 12 februari 2008)
 • “De jacht die deze kloothommels voeren op mensen van Blood and Honour…” (Nieuw-Solidaristisch Alternatief over het AFF en Yelloman, 18 oktober 2008)
 • “Blood and Honour stelde alles in het werk om de bijeenkomst geheim te houden. Er werd enkel per e-mail uitgenodigd. Via het Anti-Fascistisch Front (AFF) lekte het concert niettemin uit.” (De Morgen, 12 januari 2009)
 • “Initiatieven als Blokwatch of Hand-in-Hand zijn grotendeels verdwenen. Gelukkig is er nog het Anti-Fascistisch Front dat op internet een tweede adem vond en een bijzonder belangrijke informatieve rol speelt.” (Blokbuster op haar eigen website, 13 mei 2009.)
 • “Het Anti-Fascistisch Front (AFF) is een van de weinige organisaties die het reilen en zeilen van binnen- en buitenlandse rechts-extremistische groeperingen blijft volgen. Op 25 juni meldde de AFF-blog…” (Knack, 8 juli 2009)
 • Bert Deckers, toenmalig VB-personeelslid en -provincieraadslid, wil weten wie de mensen van het AFF zijn en geeft toe: “De mensen van het AFF kennen ons zeer goed. (…) Ze hebben hun goed geïnformeerde bronnen in bepaalde dossiers.” (Blog van Bert Deckers, 31 augustus 2009)
 • “Dagelijks merken wij dat het AFF en hun verzet tegen rechtsextremisme en fascisme erg nodig zijn. (…) Het gaat om gewone burgers, zoals u en ik, die bezorgd zijn om onze democratische waarden en in hun vrije tijd het AFF en de daarbij horende website beheren.” Joods Actueel, oktober 2009.
 • “Uit ervaring weet ik dat uw berichten soms worden overgenomen door anderen.” (Frank Vanhecke in een e-mail aan de redactie van AFF/Verzet, 29 april 2010)
 • “Voor wie zowel het serieuzere werk als de ‘Man bijt hond’-verhalen wil volgen van de rechts-radicale tot fascistische fauna en flora.” (‘Syndicalisten tegen fascisme’ prijzen de AFF-blog en -Facebookgroep, 13 april 2011)
 • Eddy Hermy vergelijkt de AFF-blog met Radio Mille Collines nadat de AFF-info over een gepland neonaziconcert doorsijpelde naar de pers en politiek, en het concert afgelast werd (Website N-SA, 10 mei 2011).
 • “Mag ik jullie feliciteren met de voortreffelijke én heldere berichtgeving…” (Dissidente VB’er feliciteert AFF/Verzet, 18 juni 2011)
 • “Het ‘anti-fascistisch front’ dat er geregeld in slaagt vers nieuws over interne troebelen bij het Belang op het internet te gooien – waar zit de bron?” (’t Pallieterke, 6 juli 2011)
 • “Een en ander heeft waarschijnlijk te maken met een artikel op de site van het antifascistisch blok.” (Filip Dewinter over de weigering van een zaal voor het Vlaams Belang, Het Nieuwsblad 18 februari 2012)
 • “De antifascistische blog Anti-Fascistisch Front (AFF) somt alle voormalige Vlaams Belangers op die naar de populairste partij van Vlaanderen trokken. Zij telden al 30 VB’ers die de overstap maakten.” (Knack online, 26 maart 2012 – Uiteindelijk telde AFF/Verzet meer dan 60 VB’ers die naar aanleiding van de gemeenteraadsverkiezingen overstapten naar de N-VA.)
 • “It appears that the story was broken by the Anti-Fascist Front who also provide a summary of press coverage.” Amerikaanse websites berichten over VB-inval bij een barbecue voor schoolkinderen in Schoten op basis van AFF-artikels, 15 juni 2012.
 • “hoe weten die da toch altijd? zo openbaar is da toch niet gemaakt?” (Een NSV’er vraagt zich op Facebook af hoe AFF/Verzet sommige zaken te weten komt – 13 juli 2012)
 • “Niet dat ik jullie al op leugens heb betrapt ;-)” (VB-partijkopstuk in een e-mail aan AFF/Verzet, 24 augustus 2012)
 • “Blijkbaar bepaalt het marginale AFF de agenda van de N-VA.” (Vlaams Belang Magazine, oktober 2012)
 • “(…) die door de immer goed geïnformeerde redacteur(s) van het Anti-Fascistisch Front (…)” (De Wereld Morgen corrigeert berichtgeving in De Tijd, 7 maart 2013)
 • “Ook het zelfverklaarde AFF (Anti-Fascistisch Front) doet een duit in het zakje door op haar website…” (Persbericht Vlaams Belang, 15 oktober 2013)
 • “AFF en het democratenschuim werken alerter en efficiënter.” Pieter Van Damme (ex-VB, ex-N-SA) over waarom het voor extreemrechts moeilijker is geworden zalen te huren. (Facebook, 30 november 2013)
 • “Jullie worden zelfs op de Krim gelezen.” (E-mail, 17 maart 2014)
 • “Het Anti-Fascistisch Front (AFF) bond de kat de bel aan.” (De Tijd, 15 oktober 2014 – Een AFF-artikel over Vlaams minister Ben Weyts en federaal staatssecretaris Theo Francken op een feestje voor VMO-oprichter Bob Maes leidde tot een woelig debat in de Kamer van Volksvertegenwoordigers.)
 • “Un nouvel élément à charge du dirigeant nationaliste flamand est apporté suite à une enquête menée par RésistanceS et AFF/Verzet.” (La Libre Belgique, 4 december 2014 – foto van Jan Jambon op de voorpagina met daarbij de titel ‘Extrême droite: Jan Jambon a menti’, in het Nederlands: ‘Extreemrechts: Jan Jambon heeft gelogen’)
 • “Zo komt veel van de berichtgeving over N-VA-kopstukken die tot controverse heeft geleid in eerste instantie van het Antwerpse Anti-Fascistisch Front. Dat wordt dan overgenomen door Le Soir en komt via die weg in de Vlaamse media terecht, zogenaamd als Franstalige reacties.” (Historicus Antoon Vrints (UGent) in Knack, 7 januari 2015)
 • Tom Van Grieken: “Roddels van het AFF hebben maar één doel: mijn partij destabiliseren.” (Het Laatste Nieuws, 4 maart 2015)
 • “De verboden Pegida-betoging krijgt nog een opvallend staartje. Uit foto’s van het Anti Fascistisch Front (AFF) blijkt dat er onder de aanwezigen verscheidene Nederlandse neonazi’s waren.” (Gazet van Antwerpen, 5 maart 2015)
 • “Volgens mij is het nog een rat ook. AFF weet te veel.” (Autonome Nationalisten-boegbeeld Christian Berteryan wordt ervan verdacht een AFF-informant te zijn – Facebook, 24 september 2015)
 • “Zowel het Anti-Fascistisch Front (AFF) als haar Franstalige tegenhanger berichten uitvoerig over de groep, grasduinend in de extreemrechtse geschiedenis van de band.” (Persbureau Belga, over een concert van de Franse muziekgroep ‘In Memoriam’ in Sint-Niklaas, 14 januari 2016)
 • “Draag het als een ereteken.” Reactie van een lezeres na het vernemen dat Geert Wilders de toegang tot zijn tweets blokkeert voor AFF/Verzet. Ook Vlaams Belang-voorzitter Tom Van Grieken is in hetzelfde bedje ziek. (Facebook, 6 maart 2016)
 • “Een knap geschreven recensie.” Oud-journalist Paul Goris over onze recensie van ‘Zwijgen’, een roman van Ingrid Vander Veken. (Facebook, 21 maart 2016)
 • “Al goed dat @AFF_Verzet de bruine pappenheimers nog kent. Vroeger had elke krant ‘extreemrechts-watchers’ in dienst.” Karl van den Broeck (ex-hoofdredacteur Knack, nu hoofdredacteur Apache) reageert na onze artikels over de aanwezigheid van Nederlandse neonazi’s bij rellen na een vakbondsbetoging in Brussel. (Twitter, 25 mei 2016)
 • Bij een tentoonstelling over de jaren tachtig in het M HKA (Museum voor Moderne Kunst Antwerpen), tentoonstelling opgesteld van 17 juni tot en met 18 september 2016, worden in een kijkkast ook de AFF-activiteiten in die jaren getoond.
 • “Het Anti-Fascistisch Front is hiermee begonnen.” Als bekend geraakt dat Filip Dewinter in Griekenland meermaals ging spreken bij de Griekse neonazi’s van Gouden Dageraad, wordt hij hiervoor berispt door Vlaams Belang-voorzitter Tom Van Grieken. Filip Dewinter legt in het VRT-programma Terzake van 21 november 2016 uit hoe het ‘perceptieprobleem’ is ontstaan. Een bericht op de Facebookpagina van het AFF werd gevolgd door een artikel op de website Apache.be die Tom Van Grieken om een reactie vroeg. “En dan zijn de poppen aan het dansen gegaan.”