FILIP DEWINTER IN ‘DE MORGEN’. REPLIEK VAN HET AFF

Het editoriaal van De Morgen zaterdag was bijna een halve krantenbladzijde groot om te verantwoorden dat De Morgen voor het eerst een groot interview met Filip Dewinter publiceerde. Niet dat de krant het plots hoog op heeft met Dewinter. Wat denken ze er bij het Anti-Fascistisch Front (AFF) over?

“Dat zijn beleidsvoorstellen onuitvoerbaar, onverstandig en soms zelfs onmenselijk zijn, zal Dewinter maar ook zijn kiezers worst wezen. Dewinter verkoopt een illusie en dat beseffen ook de meeste van zijn fans wel. En ze vinden dat helemaal niet erg. Die burgers zoeken geen concreet beleid, ze zoeken een woordvoerder voor hun angst en woede. Angst – soms zelfs haat – voor vreemdelingen/moslims, van wie ze vrezen dat ze de welvaart van het ‘eigen volk’ komen inpalmen; woede over regeringen die over alles kibbelen behalve over de facturen die ze doorsturen naar wie in dat ‘eigen volk’ te rijk is om geen belastingen te betalen en te arm om ze te ontwijken. Op het kruispunt tussen die twee drijfveren staan populisten als Dewinter, Wilders of Le Pen. Een interview daarover kan dan inzichtelijk zijn”, zo verantwoordt De Morgen de keuze voor het interview.

Interviewer-van-dienst is Joël De Ceulaer. En of hij Dewinter interviewt voor Knack (zijn vorige werkgever) of voor De Morgen (zijn huidige werkgever), het maakt niet uit. Joël De Ceulaer heeft een goed geheugen en/of is goed gedocumenteerd, en behoudt zijn kritische zin ook als hij bij het monstre sacré thuis in Ekeren is. Hadden we ons 70-puntenplan maar uitgevoerd is de vetste quote uit het interview (foto). Enerzijds klaagt Filip Dewinter dat het 70-puntenplan niet is uitgevoerd (de gescande versie van het 70-puntenplan, versie 1992 kan je krijgen met een e-mail naar onze redactie, zie de ‘Contacteer me’-knop rechtsboven deze blog). Anderzijds zegt Dewinter in De Morgen: “Wat wij toen voorstelden doet men vandaag met uitgeprocedeerde asielzoekers: collectief met vliegtuigen terug naar hun eigen land sturen.” Maar Dewinter wilde dat met álle migranten doen, inclusief hun hier geboren kinderen en kleinkinderen (punt 70, ‘De terugkeer van de tweede en derde generaties vreemdelingen’). Dat is dus niet te vergelijken met het terugsturen van uitgeprocedeerde asielzoekers, maar is het deporteren van een hele bevolkingsgroep.

Het hele 70-puntenplan was er overigens op gericht om alle allochtonen het leven hier onmogelijk te maken. Bijvoorbeeld: “Niet-Europese vreemdelingen keren verplicht terug naar hun land van herkomst na drie maanden werkloosheid” (punt 63), en men zou geen kans krijgen ander werk te doen: “Niet-Europese vreemdelingen die werkloos worden, zijn verplicht om werk te zoeken binnen dezelfde beroepssector” (punt 65). Het 70-puntenplan wilde de kinderen nog wel voorbereiden op hun ‘terugkeer’ (met, punt 16, bijvoorbeeld de “oprichting van een apart onderwijsnet voor niet-Europese vreemdelingenkinderen”). Dewinter het voorbije weekend in De Morgen: Ik denk dat we die mensen daar een plezier mee zouden hebben gedaan. Nu zijn ze cultureel ontworteld en revolteren ze tegen onze samenleving, die ze decadent vinden.” Ja ja, er is door het niet-uitvoeren van het 70-puntenplan veel geluk ontnomen aan bijvoorbeeld Nahima Lanjri (federaal Kamerlid voor de CD&V, geboren in Borgerhout) en Khadija Zamouri (Brussels parlementslid voor de Open VLD, geboren in Antwerpen).

Waarom mag ik niet zeggen dat ik fier ben blank te zijn? is de tweede vetste quote. Filip Dewinter mag dat gerust zeggen. Hij moet niet doen alsof hij dat niet mag zeggen. Alleen koppelt Dewinter aan het blank zijn een rassentheorie. “Een Aziaat zal wellicht een hoger IQ hebben dan een zwarte, en een zwarte zal bepaalde fysieke vaardigheden hebben die superieur zijn aan die van de blanken.” En waar staat de blanke in die ordening? Qua IQ onder de gelen, qua fysiek onder de zwarten? En geldt dat voor telkens de hele bevolkingsgroep, of minstens toch een meerderheid ervan? In de jaren dertig en veertig van de vorige eeuw waren er ook bepaalde theorieën, maar de inschatting van diezelfde wijsneuzen over de Joden en anderen lijkt ons toch niet correct. En nog iets: De ’t Is fijn blank te zijn-zelfklevers (hier in de versie van Vlaams Blok-tekenaar Korbo, pseudoniem voor Stan Sluyts) worden steevast verspreid in middens waar ook een racistisch discours wordt verspreid. En met racisme wil Filip Dewinter toch niet geassocieerd worden, toch?

Derde uitgelichte quote – we kunnen hier niet het héle interview bespreken in de circa 800 woorden voor een AFF/Verzet-artikel, en uiteindelijk zijn het 954 woorden geworden – is Europa staat aan de rand van een burgeroorlog. Quote op de voorpagina van De Morgen. Op blz. 13 luidt dat voluit bij Dewinter: “Europa staat aan de rand van een burgeroorlog. Hoe langer wij blijven aanmodderen, hoe langer wij de poorten openen en de islam koesteren, hoe uitzichtlozer de situatie zal worden. En dan heb ik het niet alleen over de aanslagen, maar over gettowijken waar je een dagelijkse confrontatie ziet tussen overheid en losgeslagen etnische bendes. De macht van het getal speelt ook: van alle kinderen die vandaag in Antwerpen worden geboren, is meer dan de helft van allochtone origine. Ik weet niet of dat nog goed komt.”

Of hij het wil of niet, Dewinter zal toch moeten aanvaarden dat de hele wereld verkleurt. In de Verenigde Staten zijn er meerdere steden waar Spaans, en niet Engels, de taal is van de meerderheid. Wat moesten de Amerikaanse presidenten doen? Het Amerikaans leger sturen om Mexicanen en anderen terug te drijven, minstens hen manu militari te verplichten enkel Engels te spreken? En in Londen is pas nog Sadiq Khan verkozen als burgemeester, in de eerste plaats omdat hij de Labour-kandidaat was (zijn moslim zijn was geen issue, ook al probeerden zijn tegenstanders dat uit te spelen). Men kan maar beter intelligent omspringen met de diversiteit dan met achterhaalde denkbeelden en voorstellen. Het interview met Dewinter biedt helaas enkel zaken uit die laatste twee categorieën.