ALLEEN NEONAZI’S STEUNEN VERNIELINGEN AAN KABINET-GEENS

“Zou een heel klein beetje oorlog / soms niet beter kunnen zijn / dan die luid gesproken woorden”, zong Noordkaap reeds in 1993.

Maar toch is er zo goed als niemand die de door verontwaardigde cipiers aangerichte vernielingen in de hall van het ministerie van Justitie en het kabinet van justitieminister Koen Geens goedkeurt. ABVV-topman Rudy De Leeuw bijvoorbeeld twitterde: “Blijven overleggen, geen geweld, geen vernielingen. Overleg nodig met overheid die luistert en rechten werknemers en gevangenen respecteert.” Zowel ACOD als ACV-OD lieten weten vakbondsafgevaardigden hun mandaat af te nemen mocht blijken dat ze betrokken waren bij de gewelddaden.

Uiteraard waren de Zuhal Demirs en Annick De Ridders van deze wereld er als de kippen bij om rechtspersoonlijkheid voor de vakbonden te eisen, om de schade te verhalen op de vakbonden… die het geweld veroordeelden. Gekker moet het niet worden, denk je dan. Maar dat is dan buiten de Autonome Nationalisten (foto 1) gerekend, een neonazistische groupuscule waarvan het aantal leden op de vingers van je twee handen te tellen is en hun leider pas nog veroordeeld is tot zes maanden cel voor nationaalsocialistische propaganda in de buurt van Kazerne Dossin. Memoriaal, Museum en Documentatiecentrum over Holocaust en mensenrechten in Mechelen.

In afwachting van het beroep tegen zijn veroordeling schrijft Christian Berteryan: “De Autonome Nationalisten Vlaanderen zijn solidair met de cipiers (en dus niet met de systeemvakbonden zoals de liberale, christelijke of internationaal socialistische vakbond).” Na drie weken staking heeft de regering-Michel geen enkele toegeving gedaan aan de legitieme eisen van de cipiers. “De bestorming van de burelen van minister Geens was dus terecht en tevens vooorbeeldig (sic) voor alle werkende mensen in Vlaanderen!”

“Niet de cipiers zijn crimineel maar wel de ministers die niet in het parlement maar in de gevangenis moet zitten!”, en wel hierom: “Het zijn de misdadige ministers die de werkende mens uitzuigen ten voordele van het wilde en landloze kapitaal!”. “De actie van de cipiers was dus een voorbeeld voor alle werkende mensen in dit land! Enkel met efficiente (sic) en directe acties zullen we het wilde en landloze kapitalisme kunen (sic) verslaan.” Waarna nog eens geklaagd wordt over “de systeemvakbonden die (…) afstand namen van de moedige cipiers en van hun militanten”.

Iemand die er dinsdag bij was, schreef over het geweld aan het kabinet-Geens: “Het was vooral een wanhoopsactie zonder strategie”. Dé vraag is wat de actievoerders tot die wanhoopsactie dreef. De leef- en werkomstandigheden in de Belgische gevangenissen zijn al jaren lamentabel. De voorgaande regeringen hebben de gevangenissen jaren verwaarloosd, en de huidige regering wil ook nog eens knippen in het budget voor het gevangenispersoneel (met zowel gevolgen naar het aantal cipiers als de vergoedingen voor de cipiers). Maar het is niet met een beeldscherm (foto 2) of een kopieerapparaat te vernielen dat het regeringsbeleid zal veranderen.

Dat de Autonome Nationalisten de gewelddaden goedkeuren zegt gelukkig meer over die neonazi’s dan over de woedende cipiers.