TOLERANTIEDREMPEL VOOR TERRORISTEN VERSCHILT

Terrorist die onthoofding bekende loopt vrij rond in Brussel titelde vorige week maandag Het Laatste Nieuws op haar voorpagina. De online versie van het verhaal werd meer dan 7.000 keer gedeeld op Facebook, ’s avonds was het een item in De Afspraak en ’s anderendaags schreven er ook nog andere kranten over.

“België mag dan al getroffen zijn door bloedige terreur, toch gaat het nog altijd laks om met terroristen”, schreef Het Laatste Nieuws op haar voorpagina, en de krant vervolgde: “Zo weigerde een Brusselse rechter vorige week om een man in de boeien te slaan, al was die net veroordeeld als lid van een terroristische groep en gaf hij eerder toe dat hij in Syrië iemand heeft onthoofd. Iliass Khayari (25 j.) deed die bekentenis in een telefoontje dat werd afgeluisterd en waarvan deze krant de inhoud nu in handen heeft. ‘Het was een ketter’, zei hij over zijn slachtoffer. ‘Een vijand van Allah. Daarom heb ik hem de kop afgerukt.’ Op zijn proces had het federaal parket gevraagd om hem onmiddellijk aan te houden. Maar de rechter achtte dat niet nodig, waardoor Khayari op vrije voeten mag blijven tot zijn mogelijkheden om beroep aan te tekenen uitgeput zijn.”

Online werd nog toegevoegd: “De man blijft dus op vrije voeten tot zijn veroordeling definitief is, wat nog maanden kan duren als hij in beroep zou gaan. Er is wel een bijkomend onderzoek geopend naar de onthoofding, maar het staat nog niet vast dat dat tot een tweede rechtszaak leidt.” In De Afspraak legde advocaat Abderrahim Lahlali uit binnen wel kader de rechtbank oordeelt over de opportuniteit om een veroordeelde onmiddellijk te laten aanhouden (video vanaf 1’). Bestaat er een gevaar dat de veroordeelde zijn straf zal ontvluchten, zijn er verzachtende omstandigheden om hem voorlopig in vrijheid te laten, onder welke voorwaarden kan de niet-onmiddellijke aanhouding…? Over de onthoofding, die desgevallend nog voor de rechtbank moet gebracht worden, kan de correctionele rechtbank, die Iliass Khayari voor lidmaatschap van een terroristische groepering veroordeelde, niet oordelen. Dat is een zaak voor het Hof van Assisen.

Dat de publieke opinie het moeilijk heeft om dit juridisch-technisch verhaal en het inschattingsvermogen van de correctionele rechtbank te volgen, is begrijpelijk. Maar het is niet uniek dat het parket de onmiddellijke aanhouding van een veroordeelde vraagt en de rechtbank daar niet op in gaat. Bij de BBET-zaak vroeg het parket in Dendermonde de onmiddellijke aanhouding van hoofdveroordeelde Tomas Boutens (foto 2). Enerzijds omdat Boutens geen officieel adres in België had, anderzijds omwille van zijn internationale contacten die het vluchten kunnen vergemakkelijken. Tomas Boutens werd veroordeeld tot vijf jaar cel waarvan één jaar met uitstel voor terroristische activiteiten, en twee keer zes maanden cel, weliswaar met uitstel, voor enerzijds handel in anabolen en anderzijds vechtpartijen allerhande in de privésfeer. De rechtbank ging niet in op de vraag om onmiddellijke aanhouding omdat Boutens telkens was verschenen bij de rechtbankzittingen (op de allereerste na, nvdr.).

Toen Tomas Boutens geacht werd zich naar de gevangenis te begeven vond men hem evenwel niet. Er werd beroep gedaan op zijn advocaat opdat Boutens zich zou melden. Volgens een met Tomas Boutens bevriend Vlaams Belang-personeelslid zou Boutens maandag 7 juli 2014 “binnen” gaan. Het FAST-team van de federale politie nam echter het zekere voor het onzekere en pakte Tomas Boutens een paar dagen eerder op in de woning van een vrouw die net als Boutens lid is van de Mjölnir-motorclub. Net zomin als Iliass Khayarin is Tomas Boutens een doetje, met dit verschil dat Khayarin enkel is veroordeeld als lid van een terroristische groepering en Boutens als leider van een terroristische groepering. Leider van een groep waarbinnen een enorme hoeveelheid wapens circuleerde; men plannen had om een aantal migranten neer te schieten; en gesproken werd om achtereenvolgens Dyab Abou Jahjah en Filip Dewinter te vermoorden teneinde een burgeroorlog te ontketenen tussen allochtonen en autochtonen, waarna een sterk regime een nieuwe orde zou installeren. Tijdig ingrijpen van het federaal parket, politie en andere veiligheidsdiensten belette dat het uit de hand liep.

Maar op de niet-onmiddellijke aanhouding na de veroordeling van Tomas Boutens heeft geen enkele krant verontwaardigd gereageerd. Het was ook geen item in welk televisieprogramma ook. En natuurlijk was het ook geen aanleiding voor een artikel op de website van het Vlaams Belang, zoals die partij wél deed voor de zaak-Khayarin. Voor een islamitische terrorist is de tolerantiedrempel blijkbaar lager dan voor een heidense terrorist. Of geloof, of van vreemde afkomst dan van eigen bodem zijn, een goed criterium is om onderscheid te maken tussen terroristen is echter maar de vraag.

Tomas Boutens ging niet in beroep tegen zijn veroordeling in eerste aanleg in Dendermonde, en kon nog vijf maanden genieten van zijn vrijheid vooraleer hij zijn straf moest gaan uitzitten. Intussen werd hij in Nederland nog veroordeeld voor wapenbezit met een gevangenisstraf van tien maanden waarvan zes maanden met uitstel. Tomas Boutens zit zijn Belgische straf uit in de gevangenis van Hasselt, maar hij mag er al eens een dagje tussenuit mits zich ’s avonds terug te melden aan de gevangenispoort.