“N-VA MAAKT ZIJN EIGEN KINDEREN KAPOT”

Zowel in Kortrijk als in Boechout verliest de N-VA sterkhouders bij hun lokale afdelingen. In Kortrijk houden de voorzitter en secretaris van de N-VA-afdeling het voor bekeken; in Boechout stappen twee oprichters van de plaatselijke N-VA-afdeling op.

In Kortrijk maakt de N-VA deel uit van de bestuursmeerderheid die Vincent Van Quickenborne er met de Open VLD en SP.A vormt, daarmee de CD&V van Stefaan De Clerck naar de oppositie duwend. In juli vorig jaar werd gemeenteraadslid Steve Vanneste uit de N-VA gezet. Te oordelen naar zijn uitspraken en daden iemand die evengoed een VB’er zou kunnen zijn. N-VA-schepen Catherine Waelkens was toen misnoegd omdat jongeren als Steve Vanneste (26 j.) geen goede omkadering krijgen bij de N-VA.

Vorige maand stapte Catherine Waelkens op bij de N-VA. Ze keurde dan wel de begroting voor 2016 goed, maar ze is het, schepen voor Financiën zijnde, eigenlijk niet eens met de begroting die ze voorlegde. Catherine Waelkens vindt al een hele tijd dat de stad Kortrijk de tering niet naar de nering zet. Catherine Waelkens stapte dus vorige maand op bij de N-VA, zei vaarwel aan haar schepenambt en zetelt voortaan als onafhankelijk gemeenteraadslid.

Deze week stapte ook plaatselijk afdelingsvoorzitter Geo Verstichtel (63 j., links op foto 1) op bij de N-VA. “Eerst moest Steve Vanneste weg, daarna schepen Catherine Waelkens. Ik heb er alles aan gedaan om te bemiddelen. Ik was nummer drie die eruit moest”, zegt Geo Verstichel aan Het Nieuwsblad. “Dat vernam ik via mails die ik toevallig kon inkijken. Zoiets komt voor als je die om 1 uur ’s nachts verstuurt.” Vlaams parlementslid Axel Ronse en schepen Rudolf Scherpereel zouden achter dit uitkuisen zitten.

“Door mijn vriendenkring heb ik het zelf drie jaar volgehouden”, vervolgt Verstichel. “Maar de spreekwoordelijke druppel is gevallen. Ik ben weer een vrij man. N-VA maakt zijn eigen kinderen kapot.” Het Laatste Nieuws spreekt van een tweespalt bij de Kortrijkse N-VA tussen de oude Volksunie en de nieuwe N-VA’ers. “N-VA is tegenwoordig blauwer dan Open VLD”, verduidelijkt Geo Verstichel in Het Laatste Nieuws.

Samen met Marniek De Bruyne (56 j., rechts op foto 1), tot deze week secretaris van de Kortrijkse N-VA-afdeling, wil Geo Verstichel een nieuwe politieke beweging opstarten in Kortrijk, om dan tegen de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 met een nieuwe politieke partij voor de dag te komen. Het is niet uitgesloten dat Steve Vanneste en Catherine Waelkens zich hierbij zullen aansluiten. En wat zullen Maarten Seynaeve en Isa Verschaete doen? Beiden verkozen als Vlaams Belang-gemeenteraadslid in Kortrijk maar sinds september 2014 zetelend als onafhankelijk gemeenteraadslid.

In Boechout, bekend omwille van het Sfinksfestival, zit de N-VA in de oppositie, bij een bestuursmeerderheid van de plaatselijke lijst PRO van burgemeester Koen T’Sijen (ex-VU) met de CD&V en Groen. Bij de N-VA stappen de gemeenteraadsleden en stichters van de Boechoutse N-VA-afdeling Luk Van Ouytsel (rechts op foto 2) en Peter Vlemincx, samen met OCMW-raadslid Nele Van Ouytsel (links op foto 2), op.

De discussie draait rond een opvolging binnen het OCMW. N-VA’ster Marie-Lou Van Eynde (66 j.) zou haar plaats in het vast bureau (= het dagelijks bestuur) van de OCMW-raad na drie jaar afstaan aan partijgenote Nele Van Ouytsel (22 j.), dochter van Luk Van Ouytsel. Maar Marie-Lou Van Eynde weigert plaats te ruimen, met als reden dat men het voorbije jaar Nele Van Ouytsel amper nog gezien heeft op N-VA-bestuursvergaderingen. “Men vergeet dat ik mij sinds het begin van de partij altijd heb ingezet voor N-VA”, zegt Nele Van Ouytsel daarover in Gazet van Antwerpen. “Als tiener was ik er altijd al bij, al was het maar om pinten te tappen. Alleen het voorbije jaar kon ik mij door m’n studies niet altijd vrijmaken.”

“Ik ben overtuigd Vlaams-nationaliste”, zegt Nele Van Ouytsel nog. “Dat zit in mijn bloed. Maar als anderen zo makkelijk van de ene naar de andere partij hoppen, moet ik dat misschien ook maar overwegen.” Een verwijzing naar Marie-Lou Van Eynde voor wie de N-VA al de derde partij is. Tot 2006 was Marie-Lou Van Eynde OCMW-raadslid voor de VLD, in 2006 kwam ze op met de plaatselijke lijst TEAM (Tesamen Eén Aan de Meet) terwijl er toen ook al een N-VA-lijst (met Luk Van Ouytsel als lijsttrekker) deelnam aan de gemeenteraadsverkiezingen. In 2012 stond Marie-Lou Van Eynde vervolgens op de N-VA-lijst.

“Heel deze affaire heeft ons pijn gedaan”, zegt Luk Van Ouytsel. “Van de mannen van het eerste uur blijft binnen N-VA niemand meer over. Ook Jef Nelis (tweede op de N-VA-lijst in 2006) hield het na een dispuut voor bekeken.” Zowel in Kortrijk als in Boechout winnen de meer liberaal getinte nieuwkomers het op de oude Vlaams-nationalisten binnen de N-VA. Dat is zoals de accenten die de N-VA in het regeringsbeleid legt. Toch?!