ABSURD, ABSURDER, N-VA’ST (3)

Een derde paljas is Koen D’Haenens (foto), ex-schepen en gemeenteraadslid voor de N-VA in Denderleeuw. In Denderleeuw speelt zich sinds de gemeenteraadsverkiezingen een politieke soap af over de bestuursmeerderheid in deze gemeente van ocharme 19.000 inwoners – een soap te lang om hier samen te vatten. In ieder geval Koen D’Haenens is schepen af en in de jongste gemeenteraadszitting bedankte deze N-VA’er het Vlaams Belang om haar constructieve houding en zei hij te hopen dat het “ondemocratische cordon sanitaire zo snel mogelijk wordt afgeschaft”. Vlaams Belang’er Danny Bourgeois had als gemeenteraadslid met de meeste anciënniteit enkele keren het schepencollege bijgewoond nadat het college niet in aantal was door het wegblijven van de CD&V-schepenen. Ook wees D’Haenens erop dat hijzelf geen OCMW-voorzitter geworden zou zijn zonder het Vlaams Belang. De aanstelling van de schepenen begin 2013 gebeurde eveneens met steun van Vlaams Belang.

Matthias Diependaele, N-VA-fractieleider in het Vlaams Parlement en waakhond voor de N-VA-werking in de regio, heeft zijn bedenkingen bij de uitspraak van D’Haenens. “Alle respect voor Koens eigen mening”, zegt hij in Het Laatste Nieuws, “maar we hebben met onze partij duidelijke afspraken, op basis van inhoud. Wij willen niet samenwerken met Vlaams Belang omwille van een aantal zaken in het programma van de partij. Dan vind ik dergelijke uitspraken niet zo verstandig.” De Denderleeuwse N-VA-voorzitter Johan Duyck zegt geen aanstoot te nemen aan wat D’Haenens heeft gezegd. “Het Vlaams Belang heeft zich matuur opgesteld om bepaalde zaken vooruit te helpen. Maar we gaan het cordon niet doorbreken”, klinkt het. In Deurne, waar de N-VA haar nipte meerderheid in het districtsbestuur kwijt is door een N-VA’er die als onafhankelijke ging zetelen, rekent het Vlaams Belang op dezelfde ‘wijsheid’ als bij Koen D’Haenens.