ABSURD, ABSURDER, N-VA’ST (1)

In Parijs wordt onderhandeld over de noodzakelijke klimaatmaatregelen na 2020, maar in België geraakt men na zes jaar onderhandelen nog altijd niet akkoord over de uitvoering van de nodige klimaatmaatregelen in 2013-2020. Met bijzondere dank aan de N-VA die de laatste twee tussen de vier milieuministers onderhandelde akkoorden afschoot. “Te absurd voor woorden”, schreef De Standaard gisteren. Als niet-milieuspecialist is het moeilijk uit te maken wie in deze gelijk heeft. Heeft de N-VA ons gevrijwaard voor Een Nieuwe Kaakslag Voor Vlaanderen of toont de partij zich weer als haar egoïstische zelf, als te absurd om beleidsverantwoordelijkheid te dragen? Op lokaal vlak gaat het alleszins die richting uit met een aantal N-VA-mandatarissen die zich de jongste dagen in de kijker werkten.

Begin juli besliste het college van burgemeester en schepenen van Mechelen, op aanraden van de N-VA, om N-VA-schepen voor Economie en werk, preventie en ICT Wim Jorissen (foto) al zijn bevoegdheden af te nemen. “Deloyaal gedrag ten opzichte van zijn N-VA-fractiegenoten, de coalitiepartners en de partij lieten ons geen andere keuze”, luidde de motivatie. Jorissen had niet alleen publiekelijk vragen gesteld bij de heraanleg van publiek domein, maar zou ook getracht hebben de poten onder de stoelen van zijn collega’s te zagen opdat hijzelf, anders dan afgesproken in het bestuursakkoord, zes in plaats van drie jaar schepen zou kunnen blijven. Daarnaast zou hij een te eigengereide koers hebben gevaren zonder ruggenspraak met zijn partijbestuur. Er werd een procedure opgestart om Wim Jorissen uit de N-VA te zetten, maar van de hoogste partijinstantie mag hij N-VA-lid blijven.

Sinds juli zonder bevoegdheden blijft Wim Jorissen tot einde dit jaar nog altijd 7.500 euro bruto incasseren als schepen in Mechelen. “In tijden dat de stad op zowat alles moet besparen, vind ik dat niet kunnen”, stelde Vlaams Belang-gemeenteraadslid Hans Keldermans. Hij vroeg tijdens de gemeenteraadszitting vorige maand om inzage te krijgen van de wedden en vergoedingen die nog aan Wim Jorissen uitbetaald worden. Om privacy-redenen wilde het Mechelse stadsbestuur daar niet op in gaan, maar Wim Jorissen windt zelf geen doekjes om hoeveel hij verdient. “Het is zo’n 7.500 euro bruto per maand. Een geheim is dat niet. De burger mag dat weten. En ik zeg er meteen bij dat ik de voorbije maanden geen enkele keer, en ik benadruk geen enkele keer persoonlijke onkosten heb ingediend”, stelt Jorissen. Alsof de Mechelse belastingbetaler daar verrast en blij om zou moeten zijn.