PETITIE: VAN ANGST NAAR VERZET

Een week geleden riepen wij hier al op om te stoppen met de “onverantwoorde beperking van de democratische vrijheden”. Het ziet er sterk naar uit dat het politieke establishment van de terreurdreiging gebruik maakt om het democratisch debat te smoren, om halsoverkop maatregelen in strijd met elementaire democratische principes aan te kondigen en door te drukken.

De SAP en haar Franstalige evenknie LCR leggen een petitie ter ondertekening voor waar in (a) gewezen wordt op het klimaat van angst, met vragen over de efficiëntie en contradicties bij de afgekondigde maatregelen, (b) er op gewezen wordt dat armoede ook doodt, (c) de democratische rechten vertrappeld worden en (d) onze beste wapens onze solidariteit en zelforganisatie zijn.

Betogen mag vandaag niet, zelfs niet als in een uithoek van het land, in casu Oostende, actie zou gevoerd worden voor een gunstige afloop van de Klimaattop in Parijs. Een deel van de Oostendse politie wordt opgevorderd om vandaag een Europese top in Brussel te beveiligen, maar kon echt niet die Europse top én de voor vandaag geplande Klimaatmars doorgaan? Een petitie ondertekenen kan nog wel. Doe het hier.