MACHTSGREEP VAN N-VA EN KAPITAAL OP ANTWERPSE HAVEN

antwerpen, haven, sociaalDe maandelijkse gemeenteraadszittingen zijn regelmatig aanleiding tot protest aan de deuren van het Antwerps stadhuis, al hebben we de indruk dat het onder burgemeester Bart De Wever minder frequent is dan onder zijn voorgangers. Niet dat het ongenoegen minder is – vroeger werd onder andere met een vast ritme betoogd door mensen in armoede, en we kunnen ons niet voorstellen dat er nu minder ongenoegen is over de armoede. Kiest men nu voor andere actiemethodes, of laat men de moed zakken omdat het huidig stadsbestuur toch niet luistert? Toegegeven, sinds de Grote Markt en de ingang van het Antwerps stadhuis no go-zone is geworden voor actievoerders, en actievoerders enkel nog terecht kunnen op het ‘pleintje van de repressieve tolerantie’ opzij van het Antwerps stadhuis, is de charme van het protesteren aan het Antwerps stadhuis er ook wat af. Maar voor de gemeenteraadszitting morgen zijn havenarbeiders opgeroepen naar het Antwerps stadhuis te gaan.

 

Aanleiding hiervoor zijn de punten 14 en 15 op de agenda van de gemeenteraadszitting: “Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen – Omvorming tot nv van publiek recht. Statuten” en “Stadsafgevaardigden legislatuur 2013-2018. Havenbedrijf Antwerpen nv van publiek recht – Raad van Bestuur. Aanduidingen.” De PVDA heeft de havenarbeiders opgeroepen om maandag het debat op het Antwerps stadhuis te komen volgen. Peter Mertens: “Het Antwerpse stadsbestuur stoomde een voorstel klaar om het Gemeentelijk Havenbedrijf om te vormen tot een NV van publiek recht. Daar blijft het niet bij. Het stadsbestuur wil tegelijkertijd ook alle kritische noten uit de Raad van Bestuur van de Haven van Antwerpen weren. Het is net die oppositiestem in de Raad van Bestuur die ervoor zorgt dat er niet alleen naar de tonnenmaat, maar ook naar de mensenmaat wordt gekeken in de haven.”

 

“Wij kwamen onder meer tussen rond de Wet Major, en rond de mogelijke privatisering van het goederenvervoer in de haven. Zo brachten we uit dat het havenbestuur de monsterboetes aan containergiganten PSA en DP-World voor 52 miljoen euro wilde schrappen. 52 miljoen euro, dat is een gigantisch bedrag dat zo maar cadeau wordt gedaan aan de allergrootste multinationals. Die kritiek stoort hen blijkbaar mateloos. Als antwoord bedenken ze nu: minder democratie, minder pottenkijkers en verpakken ze dat allemaal met de mooie modeterm ‘corporate governance’.” Concreet betekent het dat de afgevaardigden van het Vlaams Belang, de Partij van de Arbeid en van Groen uit het havenbestuur verdwijnen, en er zes vertegenwoordigers van het bedrijfsleven in hun plaats komen zetelen. Vanuit de Antwerpse gemeenteraad zouden enkel nog afgevaardigd worden: drie gemeenteraadsleden namens de N-VA en één voor telkens de CD&V, Open VLD en de SP.A.

 

“In Gent is het havenbedrijf al langer omgevormd tot een NV, maar daar heeft men de afvaardiging van de voltallige oppositie in de Raad van Bestuur wel behouden. Het is dus niet omdat het een NV wordt dat men automatisch moet snoeien in democratie. Dat zijn twee verschillende zaken”, verduidelijkt Peter Mertens. Hij verzet zich ook tegen de omvorming van het Autonoom Gemeentelijk Havenbedrijf tot een NV van publiek recht. Peter Mertens: “(…) We moeten waarschuwen voor een hellend vlak van liberalisering. Dat is sociaal belangrijk, maar ook ecologisch belangrijk. Het havenbedrijf beheert de terreinen en dokken van de stad, door ze in concessie te geven aan rederijen en grote spelers. Daarbij kan ze sociale en ecologische voorwaarden opleggen, en ervoor zorgen dat er een minimale activiteit moet zijn. Daarnaast is het havenbedrijf ook zelf een belangrijke werkgever (…) We moeten de publieke component behouden, en dat betekent ook dat er democratische controle en inspraak in de Raad van Bestuur mogelijk moet zijn.”

 

Zowel de PVDA als Groen vinden dat er niets mis is met het aantrekken van expertise, maar waarom wordt die expertise zo eenzijdig gekozen? Waarom drie mensen uit het bedrijfsleven aantrekken en geen plaats geven aan een transporteconoom, een milieudeskundige… en de stemmen van de minderheid in de Antwerpse gemeenteraad verwaarlozen? Wouter Van Besien (in Gazet van Antwerpen): “De meerderheid stelt voor om de oppositie gewoon buiten te zwieren. Op één zitje na (voor de SP.A als grootste oppositiepartij, nvdr.) heeft de oppositie geen enkele vertegenwoordiging meer. Een staaltje van pure machtspolitiek. De haven wordt gereduceerd tot het speeltje van de meerderheidspartijen. Het past wel in het rijtje bewonderende uitspraken die Bart De Wever in het verleden heeft gedaan over China, zoals: ‘Daar gaan politieke beslissingen nog vooruit.’ Dat daartegenover staat dat de democratie verliest, is blijkbaar minder belangrijk voor De Wever.”

 

Wouter Van Besien vervolgt: “De beslissing is niet alleen weinig democratisch, ze is ook heel on-Antwerps. Tot vandaag is het altijd de goede gewoonte geweest om alle politieke strekkingen bij de beslissingen rond de haven te betrekken. De haven gaat ons allemaal aan. Bovendien verschuiven politieke meerderheden bij verkiezingen, dus is het belangrijk dat iedereen weet wat er in het verleden werd beslist en waarom, zodat het volgend bestuur daarop dan kan verder bouwen.” Allicht maakt dit echter weinig indruk op Bart De Wever. De Keizer van Antwerpen denkt minstens achttien jaar op ’t Schoon Verdiep te kunnen zetelen. Maar de vergelijking met Gent zou hem toch als democraat moeten prikkelen. Het Antwerps stadsbestuur heeft tegenwoordig de mond vol over hoeveel meer vluchtelingen de Metropool opvangt dan de Arteveldestad. Waarom dan niet het havenbeheer minstens even democratisch als in Gent maken door álle verschillende stemmen van de Antwerpse gemeenteraad op te nemen in het havenbeheer én nog andere experten aan te trekken dan die uit het bedrijfsleven?

 

Of telt alleen dat Hij en het Kapitaal ongegeneerd hun gang kunnen gaan?