HART BOVEN HARD IN DEBAT OVER ‘SEPTEMBERVERKLARING’

Hart boven hard.JPGMaandag legt Vlaams minister-president Geert Bourgeois zijn ‘september-verklaring’ voor aan het Vlaams Parlement. ‘s Avonds wordt die ‘septemberverklaring’ kritisch onder de loep gelegd op vergaderingen in Antwerpen, Brussel en Gent.

 

Op initiatief van theatercriticus Wouter Hillaert en voormalig EPO-uitgever Hugo Franssen kwamen de voorbije weken heel wat mensen uit de culturele sector, welzijn, jeugdwerk, onderwijs en andere sectoren samen om hun bezorgdheid te delen over het nieuwe Vlaams regeerakkoord. In een nieuw platform willen de initiatiefnemers de krachten bundelen om bepaalde keuzes in dat akkoord kritisch te bevragen én op te roepen voor een beleid dat investeert in mensen.

 

Er is een alternatieve septemberverklaring geschreven die de bezorgdheid uitspreekt over de impact van de geplande besparingen op de gezinnen, de collectieve diensten en voorzieningen, en verenigingen allerhande. In de tekst wordt gepleit voor een samenleving die investeert in solidariteit en rechtvaardigheid. De voorbije dagen werden mensen en organisaties aangeschreven met de vraag om de alternatieve septemberverklaring te ondertekenen. Maandag wordt de tekst publiek bekend gemaakt.

 

De alternatieve septemberverklaring wordt maandag ook symbolisch overhandigd aan het Vlaams Parlement. Daaraan gekoppeld is er een publieke samenkomst om 13.00 uur op de Surlet de Cholkierplaats in Brussel. Telkens om 20u30 zijn er diezelfde maandag ’s avonds debatten met experts en betrokkenen in Antwerpen, zaal Monty, Brussel, in de Beursschouwburg, en Gent, kunstencentrum Campo. Een voorsmaakje over het belang van investeren in mensen lees je in Het Strafste Jeugdwerk van nu, maar ook van morgen?

 

Maandagavond in Antwerpen, Brussel en Gent: be there.