FRANK VANHECKE: “VEROORDELING VOOR RACISME NIET TERECHT”

Over Brugge gesproken, waar zaterdag de Autonome Nationalisten op stap waren. Gewezen VB-voorzitter Frank Vanhecke (foto) heeft er heimwee naar. In P-magazine zei hij begin deze maand nog: “Ik was zeer graag gemeenteraadslid in Brugge. Ik voel me zeer betrokken bij die gemeenschap, ook al woon ik nu in Schoten.”  Frank Vanhecke staat nu aan de zijlijn van de politiek, en kan nu vrijer spreken. Maar dat leidt niet altijd tot betere inzichten.

 

Frank Vanhecke krijgt het niet over zijn lippen om het zeventigpuntenplan van het Vlaams Blok als racistisch af te wijzen. Hij vindt de reacties op het plan erger dan het plan zelve. Frank Vanhecke (in P-magazine, 5 februari 2013): “Dat diabolische zeventigpuntenplan, de eerste en ergste versie. Daar zaten achteraf gezien veel fouten in. Die tekst was inhoudelijk niet juist. Er stond in dat mensen die zich niet willen aanpassen, terug moeten naar hun land. Maar tegelijk stonden er zoveel maatregelen in die het mensen onmogelijk maken om zich aan te passen. Dat was dus niet juist. Maar de diabolisering van dat plan… Men deed alsof die ocharme zeventig voorstellen van een oppositiepartij net zoals Auschwitz waren of nog erger. Dat vond ik ook absurd.” Wij kunnen ons niet voorstellen wat nog erger is dan Auschwitz, maar Frank Vanhecke heeft daar blijkbaar wel een idee over.

 

De veroordeling van het Vlaams Blok als racistische partij door het Hof van Beroep in Gent, bevestigd door het Hof van Cassatie in Brussel, vindt Frank Vanhecke nog altijd niet terecht. Frank Vanhecke: “Als racisme betekent dat je neerkijkt op mensen met een andere huidskleur, ras of afkomst, is Vlaams Blok nooit racistisch geweest. Als je het opkomen voor het behoud van je eigen identiteit beschouwt als racisme, dan is dat een ander paar mouwen. Ik beschouw dat laatste als politiek legitiem.” Het Hof van Beroep in Gent oordeelde daar op 21 april 2004 toch wel anders over. De rechtbank zei onder andere dat in de propaganda van het Vlaams Blok “permanent een hatelijk beeld van de ‘vreemdelingen’ wordt opgehangen, teneinde bij de bevolking (al dan niet latent reeds aanwezige) gevoelens van vreemdelingenhaat aan te wakkeren, te onderhouden en op de spits te drijven, met als achterliggende bedoeling het behalen van stemmen en, na een desgevallend overweldigend electoraal succes, de op het vlak van de ‘vreemdelingenpolitiek’ voorgestelde zeer verstrekkende discriminerende voorstellen ook in de praktijk te kunnen omzetten”.

 

“Ik verloochen (…) mijn ideeën niet, maar ik besef dat ik politieke fouten gemaakt heb”, zegt Frank Vanhecke. Welke fouten dan wel? “Zoals de aanstelling van Bruno Valkeniers als mijn opvolger. Bart De Wever heeft dat achteraf juist geanalyseerd. ‘Die zit veel te dicht bij Filip Dewinter in de Antwerpse gemeenteraad’, zei hij tijdens een van onze gesprekken na het overlijden van Marie-Rose.” De vraag is natuurlijk of Frank Vanhecke ook echt iets te zeggen had over wie hem zou opvolgen. Met Gerolf Annemans wordt het overigens niet beter. Frank Vanhecke: “Ik herinner me nog hoe Annemans begin 2007 op het partijbestuur brulde als een woesteling omdat Marie-Rose in een interview voor een stijlvoller en genuanceerder optreden van de partij had gepleit. Dat hij nu beweert na te streven wat hij toen op een compleet losgeslagen en brutale wijze bekampte, overtuigt mij niet.”

 

De Standaard schreef in een redactioneel commentaar dat het moment voor een ommekeer bij het Vlaams Belang hopeloos voorbij is. “Bij de herstichting van de partij, na het verloren racismeproces, had de bocht kunnen worden gemaakt. Dat had harde keuzes, duidelijk afstand nemen en persoonlijke offers vereist. Als het echt om het realiseren van ideeën ging, was het toen het moment om dat te bewijzen. Een gemiste kans keert niet weer.” Zonder dat verwezen wordt naar dit commentaar zegt Frank Vanhecke in P-magazine hetzelfde: “De partij heeft in 2004 de kans gemist om haar ballast van het verleden af te gooien. Ik draag daar ook een verantwoordelijkheid in. Wij hadden toen als verbrande politici aan de kant moeten gaan staan om nieuwe mensen kansen te geven. Maar we hebben dat niet gedaan.”

 

En wat doet Frank Vanhecke nu zelf in het Europees Parlement voor de riante vergoeding die hij er opstrijkt? Welke dossiers volgt hij daar op? Frank Vanhecke: “De toetredingsonderhandelingen met Turkije, waar ik uiteraard tegen ben. (…) Ik volg ook het dossier over ontwikkelingshulp nauwgezet op. (…) Ik pleit (…) voor het afschaffen van een flink stuk. Let op: ik heb het niet over noodhulp, dat moet er zijn, maar over de structurele ontwikkelingshulp.” Een geluk bij een ongeluk is dat “nauwgezet” bij Frank Vanhecke een erg rekbaar begrip is. De laatste keer dat hij op zijn blog nog iets gepost heeft, inderdaad over ontwikkelingshulp, is geleden van 25 juni vorig jaar.

 

In P-magazine roept Frank Vanhecke nogmaals op om N-VA te stemmen. Frank Vanhecke: “De strijd voor de Vlaamse onafhankelijkheid, de Vlaamse identiteit, de vrijheid van meningsuiting, die zaken worden veel beter verdedigd door N-VA dan Vlaams Belang. Dat is onmiskenbaar. We staan in 2014 voor een bijzonder grote uitdaging. Ik noem dat het jaar van de waarheid. Een stem uitbrengen voor Vlaams Belang zal dan nog meer een verloren stem zijn dan vandaag het geval is. Zelfs de mensen die zeer bewust kiezen voor het programma van Vlaams Belang, moeten beseffen dat ze voor N-VA moeten stemmen.” Gelukkig voor de N-VA beseft Frank Vanhecke dat mocht hijzelf overstappen en kandidaat zijn voor de N-VA, dit de N-VA meer schade zou toebrengen dan het zou opbrengen. Terecht.