HET ‘PLEINTJE VAN DE REPRESSIEVE TOLERANTIE’

antwerpen,actieOnder het vorig Antwerps stadsbestuur kon er geen gemeente-raadszitting plaatsvinden of er was altijd wel een actiegroep die op de Grote Markt protesteerde en de gemeenteraadsleden bij het binnengaan van het stadhuis probeerde te overtuigen van dit of dat standpunt. Soms waren er zelfs twee of meer actiegroepen tegelijk, en dan was overleg nodig. Als de ene actiegroep de verkeersdoden ingetogen wil herdenken, en een andere actiegroep zijn eisen luidruchtig wil kenbaar maken, dan is overleg nodig. ’t Stad was toen nog van iedereen.

 

Op een incident na – Geneeskunde voor het Volk die een griepvaccinatieactie aan een café bij de Grote Markt hield en niet op de vooraf voorziene plaats, en daarvoor een GAS-boete kreeg – verliepen de acties aan de Grote Markt steeds in alle in peis en vree. Het veranderde bij de installatievergadering van de nieuwe gemeenteraad, op 2 januari. Rood! deelde aan de ingang van het stadhuis pamfletjes uit aan de nieuw verkozen gemeenteraadsleden en omstaanders, en dat werd met een GAS-boete gehonoreerd. Bij de eerste echte gemeenteraadszitting, maandag 28 januari, was er een actie van het comité Stoparmoede.nu. Gelukkig was er ’s anderendaags een foto over in een krant, want op weg naar het stadhuis hadden we de actievoerders niet gezien.

 

De reden ervan was dat de actievoerders verbannen waren naar het pleintje aan De Buildrager, een standbeeld van Constant Meunier, opzij van het stadhuis. Met de heraanleg van de Suikerrui, de straat die het Antwerps stadhuis verbindt met de Scheldekaaien, werd ook het pleintje aan De Buildrager heraangelegd. Vroeger was daar nog enig groen, nu is het een stenen vlakte. Of minder groen een vooruitgang is in een stad, in plaats van meer groen, laten we nu even in het midden. Er is nu inderdaad een pleintje opzij van het stadhuis dat de mogelijkheid biedt actiegroepen ‘hun ding’ te laten doen, maar politiek is het natuurlijk wat anders of je in een ruimte opzij van het stadhuis een actie mag opzetten dan wel of je de Grote Markt deels kan inpalmen en daarmee rechtstreeks contact kan hebben met de gemeenteraadsleden op weg naar het stadhuis.

 

Vrijdagavond 8 februari herdacht het Nieuw-Solidaristisch Alternatief (N-SA) de Italiaanse (vermeende) fascisten die de dood vonden bij acties van Joegoslavische Partizanen. Een twintigtal leden en sympathisanten van het N-SA daagden op, Italiaanse vlaggen en een Foibe-spandoek werden ontrold, Ruben Rosiers sprak de N-SA’ers toe, Thierry Vanroy filmde het gebeuren, drie N-SA’ers liepen de wacht op hun hoede voor mogelijk onheil. De activiteit, die van 19u45 tot iets na 20 uur duurde, werd niet verontrust door een tegenactie. Meer zelfs, er was op dat ogenblik geen kat die belangstelling vertoonde voor de activiteit. Niemand die kwam kijken, hooguit iemand die van ver voorbij wandelde en dacht dat er een groep Italiaanse toeristen bijeenstond. 

 

Het lijkt een standaardprocedure te zijn geworden om actievoerders te verwijzen naar het nieuwe pleintje naast het Antwerps stadhuis. Vrouwen die morgen, Valentijnsdag, actie willen voeren werden verbannen naar het pleintje aan De Buildrager. “De Stad Antwerpen heeft besloten dat One Billion Rising politiek getint is. Daarom krijgen we toestemming om samen te komen op de Suikerrui, aan De Buildrager, maar niet op de Grote Markt (…) aangezien wij een manifestatie zijn en geen evenement”, laten de initiatiefnemers weten. Evenementen – de 11-juliviering, de markt op ‘Moederkesdag’… – kunnen wel nog op de Grote Markt. Een ‘manifestatie’, dat kan niet meer. En blijkbaar al zeker niet meer een politiek getinte manifestatie.

 

Een rare redenering, want is 11 juli nog maar enkel een feest of heeft het eveneens een politieke inhoud? Een beangstigende redenering ook, want commerciële evenementen kunnen wel nog doorgaan op de Grote Markt. Het nieuwe stadsbestuur heeft er zelfs meer gepland dan voorheen om de horeca ter wille te zijn. Maar waar het gaat om afwijkende meningen, daarvoor is de Grote Markt voortaan taboe. Als er rond het Belgisch parlement een ‘verboden zone’ is, wil Bart De Wever ook een ‘verboden zone’ rond zijn stadhuis. Het is nu afwachten hoe de jaarlijkse 1-meioptocht geëvalueerd wordt. Traditioneel eindigt die aan de Grote Markt, met tribunes waarop de socialistische notabelen het voetvolk groeten. Wordt dit nu beschouwd als een ‘manifestatie’ of een ‘evenement’?

 

Blijft ook nog de vraag hoe het pleintje aan De Buildrager gaat benoemd worden. Nu het een echt pleintje is geworden, verdient het een eigen naam te krijgen. Het ‘Pleintje van de Repressieve Tolerantie’?