DE JANUSKOP VAN ‘DE STANDAARD’

media,actiemedia,actieHet was gisteren even verschrikken toen we op het einde van het doorbladeren van vijf kranten en een veelvoud aan bijlagen in DS Weekblad, een van de bijlagen van De Standaard, in vet de quote Was het een marxistische student dierengeneeskunde? Het Anti-Fascistisch Front? Een zatte Vlaams Blokker? zagen staan.

In een poging om het huidig tijdsgewricht in 1.000 woorden te vatten bespreekt Bert Bultinck deze week in DS Weekblad de vondst van een varkenskop op de oprit van Bart De Wevers huis in Deurne, en en passant wil hij ook nog de voormalige ACOD-Spoor vakbondsman Jos Digneffe karakteriseren én zich afzetten tegen de mensen bij wie de optocht van Bart De Wever van de Zuiderkroon naar het Antwerps stadhuis op de verkiezings-avond herinneringen opwekt aan de jaren dertig. Veel zichzelf gestelde opdrachten om in 1.000 woorden af te handelen, maar met de beeldcompositie van een varkenskop, Adolf Hitler en Jos Digneffe (foto 1) is alvast die laatste op zijn plaats gezet. Het zal hem leren, de vuile sos.

Bert Bultinck was vroeger chef-opiniebladzijden van De Morgen, en we hebben toen eenmaal ruimte voor een opiniebijdrage gevraagd en ook gekregen. Voor Stop met de zelfverklaarde onmacht tegenover Blood and Honour. Is het vandaar dat Bultinck herinneringen heeft aan het Anti-Fascistisch Front? Een paar dagen later werden drie organisatoren van Blood and Honour van hun bed gelicht door de politie, en twee jaar later veroordeeld door de rechtbank. Natuurlijk niet alleen omwille van die opiniebijdrage, maar in de strijd tegen neonazistische groeperingen in Vlaanderen hebben we onze bijdrage geleverd. Zonder de twee op hetzelfde niveau te zetten, zijn we ook in de weer tegen de N-VA. De oplijsting van uiteindelijk 60 VB’ers bij de N-VA bijvoorbeeld, komt van deze blog. Met dank aan de hulp die we hiervoor kregen.

Maar de N-VA is geen extreemrechtse partij, en we focussen dan ook meer op het VB dan op de N-VA. Vóór de verkiezingen brachten we in kaart hoe verzwakt het VB naar 14 oktober trok, na de verkiezingen brachten we in kaart hoe geamputeerd de partij is. Het haalde de kolommen van De Standaard niet, maar als er een varkenskop op de oprit van Bart De Wever is beland, dan wordt het Anti-Fascistisch Front wél vermeld. Tussen een marxistische student dierengeneeskunde en een zatte Vlaams Blokker in. Toen we het nieuws over de varkenskop vorige week zaterdag vernamen, waren we al blij dat de actie bezwaarlijk in de schoenen van moslims zou kunnen geschoven worden.

Maar nu krijgen we de beschuldiging zelf op ons dak. Terwijl we niets, maar dan ook niets, te maken hebben met de varkenskop op de oprit van Bart De Wever. Varkenskoppen ergens achterlaten is overigens een beproefde methode van extreemrechts, meestal in een poging om een moskee of de bouwgrond voor een moskee te verontreinigen. Bij extreemrechts is trouwens al de vrees geuit dat de varkenskop en andere recente bedreigingen tegen N-VA’ers geuit zijn geworden door rechtse rakkers die niet al te bijster bij verstand zijn”. We veronderstellen dat achter de verwijzing naar het Anti-Fascistisch Front in DS Weekblad niet meer zit dan een poging om grappig te zijn. So be it. Er zijn echter ernstiger zaken om te bespreken. Desgevallend met een geestige toets.

Zoals over een krant die woensdag haar hele voorpagina gebruikte om een interview met IMF-baas Christine Lagarde aan te kondigen, met de vette kop ‘Loonindex is voorbijgestreefd’. Pas achteraf, nadat een SP.A-medewerker het op zijn blog meldde, schreef diezelfde krant dat het loon van Christine Lagarde óók geïndexeerd is. Niet volgens de gezondheidsindex, maar met een full options index. En dat voor een nettowedde van 30.000 euro per maand (+ 5.500 euro per maand voor allerhande onkosten, los van de reis- en verblijfskosten, dagvergoedingen enzomeer die nog eens apart vergoed worden). Het stond allemaal wel in dezelfde krant, maar niet met dezelfde impact als de roep op de voorpagina van de krant om de loonindexering in ons land stop te zetten. Was dat geen beter onderwerp geweest voor een beschouwing over deze ‘moderne tijden’?