VOORAL SEPARATISTISCH TERRORISME

Ulfhednar.JPGIn een rapport dat de Europese politiedienst Europol voorstelde in het Europees Parlement noteerde Europol voor vorig jaar 174 mislukte, verijdelde en geslaagde aanslagen in zeven lidstaten van de Europese Unie. Het goede nieuws is dat dit voor het derde jaar op rij een daling is van het aantal (pogingen tot) aanslagen.

 

De meeste (pogingen tot) aanslagen vonden plaats in Frankrijk (85), gevolgd door Spanje (47) en het Verenigd Koninkrijk (26). In bijna twee op drie gevallen ging het om separatistisch terrorisme. Religieus geïnspireerde aanslagen waren er niet. Het rapport bevestigt de veelgehoorde analyse dat al-Qaeda onder zware druk staat en grote moeilijkheden ondervindt om grootschalige aanslagen voor te bereiden. Europol waarschuwt wel voor de oproep van al-Qaeda tot individueel jihadisme in Europa. 

 

De opkomst van geradicaliseerde en gewelddadige eenzaten en groupuscules (de zogenaamde lone actors of lone wolves) blijft volgens het rapport niet beperkt tot religieus terrorisme. Europol signaleert dat de dreiging van extreemrechts geweld nieuwe hoogtes bereikt en niet onderschat mag worden. De politiedienst wijst ook op de centrale rol die het internet dezer dagen inneemt in terroristische activiteiten. 

 

Parallel met de daling van het aantal (pogingen tot) aanslagen is ook het aantal arrestaties gedaald. Er werden er vorig jaar 484 geregistreerd in Europa. Wat daarentegen gelukkig toenam, is het aantal afgeronde rechtszaken. In 2011 vonden er 153 plaats in twaalf lidstaten, waarbij 346 mensen betrokken waren. Daarbij onder andere de veroordeling van drie leden van Blood and Honour Vlaanderen op basis van de antiracismewet, volgens het terrorismerapport de enige extreemrechtse zaak die vorig jaar in Europa afgerond werd. 

 

Vorige week nog zond de Nederlandse televisie een reportage uit over het gevaar van extreemrechtse terreur (foto: fragment uit de reportage). Je kan de reportage hier bekijken. Maandag 14 mei doet de rechtbank in Dendermonde uitspraak over de grootste dreiging voor extreemrechtse terreur in Vlaanderen het voorbije decennium, de BBET-zaak.