’t PALLIETERKE KOPIEERT (BIJNA HELEMAAL) AFF/VERZET

't Pallieterke.jpgWe wisten dat ze bij ’t Pallieterke (foto) dagelijks onze blog bekijken – een goede gewoonte die trouwens nog meer mensen uit het Vlaams-nationalistische en/of extreemrechtse kamp hebben – maar vorige dinsdag keken we toch enigszins verbaasd op toen we zagen dat hun rubriek Pagaddertoren quasi volledig een kopie was van wat wij hier een week eerder publiceerden.

 

Aan de vooravond van Kerstmis overleed Miel Verrijken. Hij was Vlaams Parlementslid voor het Vlaams Blok van 1995 tot 2004. Van 1995 tot 2000 zetelde hij tevens in de Antwerpse gemeenteraad. De uitvaartplechtigheid zal doorgaan op dinsdag 3 januari om 11 uur in de Sint-Jacobskerk, te Antwerpen.” Deze droge mededeling was zowat het enige dat je bij het Vlaams Belang kon lezen na het overlijden van Miel Verrijken, merkt ’t Pallieterke op. “Om meer over hem en zijn optredens te vinden moet je al te rade gaan bij verslagen in verschillende publicaties uit zijn politieke periode. Soms zelfs bij publicaties die van zijn tegenstrevers uitgingen. Daarin wordt de cv van deze kleurrijke en altijd originele figuur aangevuld met de melding dat Miel ook nog in de loop van 2006 opnieuw de Antwerpse gemeenteraad vervoegde tot het einde van dat jaar, in opvolging van Koen Dillen die naar Schoten verhuisde. Ook voor zijn niet alledaagse tussenkomsten moet je daaruit putten. Zo vonden wij de volgende passende beschrijving van…” En dan volgt het ene na het andere citaat dat wij terugvonden in de gemeenteraadsnotulen en wij hier publiceerden.

 

’t Pallieterke vermeldde AFF/Verzet niet bij naam, maar ook bij de VB-supporters Angeltjes was de gelijkenis opgevallen. Ray van Angeltjes: “Bij het lezen van het artikel “Miel Verrijken, een VB-man die niet in een gareel liep” op pagina 6 van ’t Pallieterke van deze week, viel het ons op dat complete zinsneden woordelijke copies waren van een stuk bij het anti-fascistisch fronteke van 28 december laatstleden. We halen enkele fragmenten aan die volledig identiek zijn: (…). De teneur van de twee stukken zijn voor het overige uiteraard verschillend. ’t Pallieterke schrijft met warme sympathie en ’t fronteke schrijft met stronteke zoals mag verwacht worden. Hebben beide scribenten een zelfde bron geraadpleegd en dit  vergeten te melden ?  Of levert Pagadder kopij aan ’t fronteke (iets wat wij ons nauwelijks durven voorstellen) en tegelijk aan ’t Pallieterke ? U mag het ons laten weten.”

 

Beste ‘Ray van Angeltjes’, het antwoord is dus dat AFF/Verzet de gemeenteraadsnotulen als bron nam en dat ’t Pallieterke op haar beurt de blog AFF/Verzet als bron nam. Een goed idee trouwens, ware het niet dat ’t Pallieterke er toch nog een eigen draai aan gaf. Het eerste citaat wordt bij ’t Pallieterke ingeleid met: “Zo vonden wij de volgende passende beschrijving van zijn dispuut met toenmalig ‘intendant’ Eric Anthonis.” Wij schreven: “Aan toenmalig schepen voor cultuur Eric Anthonis legde hij…” Bij de tussenkomst van Miel Verrijken in de Antwerpse gemeenteraad was Eric Anthonis schepen, niet “toenmalig ‘intendant’”. Eric Anthonis was intendant van Antwerpen ’93, culturele hoofdstad van Europa. In 1993 en de jaren daaraan voorafgaand. Hij bekende zich tot de CVP in de aanloop van de gemeenteraadsverkiezingen in 1994 en kwam in 1995 in de Antwerpse gemeenteraad terecht als schepen voor cultuur. Hij antwoordde in de gemeenteraad dus niet als “toenmalig ‘intendant’”. Volgende keer AFF/Verzet hélemáál overschrijven !