DE (MINST) ACTIEFSTE VB’ERS IN HET VLAAMS PARLEMENT

Pieter Huybrechts - Christian Verougstraete.JPGAls de jongste kiespeiling voor Vlaanderen het kiesresultaat zou zijn, valt het VB in het Vlaams parlement terug van eenentwintig naar nog slechts acht parlementsleden. De vraag wordt nu nog scherper: wie verdient het eigenlijk – los van de ideologie – om in het Vlaams Parlement te zetelen? Wie wil weten hoe vaak de Vlaamse parlementsleden aanwezig zijn in het Vlaams Parlement kan dit voortaan gemakkelijk nakijken op een nieuwe website. Je vindt er ook het aantal initiatieven dat ze nemen: een vraag om uitleg of een schriftelijke vraag stellen; een voorstel tot resolutie, een actualiteitsmotie of een amendement indienen of mee ondertekenen.  

Meer dan aantallen geeft de website niet. De initiatiefnemers beseffen dit ook wel. Eén van hen, Michiel Nuytemans, zegt daarover in Het Nieuwsblad: “Het is niet omdat iemand honderden schriftelijke vragen heeft ingediend, en dus een hoge score heeft, dat hij daarom ook een goed parlementslid is. Want het omgekeerde geldt ook. De Antwerpse burgemeester Patrick Janssens (SP.A) neemt weinig initiatieven in het Vlaamse parlement, terwijl toch algemeen geweten is dat hij, via zijn aanwezigheid in het Vlaamse halfrond, veel uit de brand sleept voor zijn stad.”

 

Hoe scoren de VB’ers? In de plenaire vergadering zijn de meest aanwezige VB-parlementsleden: Felix Strackx en Wim Van Dijck (beiden Vlaams-Brabant, 100 %), gevolgd door Joris Van Hauthem, Johan Deckmyn en Wim Wienen (respectievelijk uit Vlaams Brabant, Oost-Vlaanderen en Antwerpen, alle drie 97 % aanwezigheid). Het minst aanwezige in de plenaire vergaderingen zijn de Limburgse Linda Vissers (63 %) en de uit dezelfde provincie Katleen Martens (72 %), gevolgd door Marleen Van den Eynde (Antwerpen, 85 %). En in de commissies? Daar waar naar verluidt het meest gewerkt wordt. Meest aanwezige hier zijn Marijke Dillen (Antwerpen, 87 %), Felix Strackx (86 %) en Christian Verougstraete (rechts op de foto, West-Vlaanderen, 83 %). Minst aanwezige in de commissies is Katleen Martens (13 %), gevolgd door Filip Dewinter (Antwerpen, 27 %) en Marleen Van den Eynde (54 %).

 

Bekijken we het aantal initiatieven dat de VB-parlementsleden nemen, dan scoort Chris Janssens (Limburg) het beste met 397 initiatieven, gevolgd door Wim Wienen (275) en Marleen Van den Eynde (209). Het minst actief zijn: Katleen Martens (23), Agnes Bruyninckx-Vandenhoudt (West-Vlaanderen, 36) en Wim Van Dijck (39). Wim Van Dijck kan aanvoeren dat hij pas sinds vorig jaar (opnieuw) Vlaams parlementslid is. Hij volgde vorig jaar de naar het buitenland verhuisde An Michiels op, maar tevoren was Van Dijck ook al één van de minst actieve VB-parlementsleden.

 

Qua aanwezigheid in de televisienieuwsuitzendingen van VRT en VTM scoort Filip Dewinter natuurlijk het beste onder de VB’ers (91 x, in totaal 1 284 sec.), op afstand gevolgd Johan Deckmyn (2 x, 29 sec.) en Jan Penris (1 x, 10 sec.). Geen andere VB’er haalde het televisienieuws. De cijfers zijn slechts wat ze zijn. Anderzijds is het duidelijk dat de Limburgse Katleen Martens zich het minst laat opmerken van alle VB’ers. Filip Dewinter zien we wel vaak op televisie, maar is één van de minst aanwezige VB’ers in de parlementaire commissies.

 

Katleen Martens en Filip Dewinter kunnen echter aanvoeren: wat doen de VB’ers die wél regelmatig in het Vlaams parlement zijn? Neem nu Pieter Huybrechts (Antwerpen), relatief vaak aanwezig in het Vlaams Parlement. Met wat houdt hij zich onledig in het Vlaams Parlement? Met het langdurig doornemen van De Morgen, zo blijkt (foto). Met slechts 48 initiatieven belandt Pieter Huybrechts net niet in de top-3 van minst initiatieven nemende VB’ers. Dat kan natuurlijk aan De Morgen liggen die de aandacht van Pieter Huybrechts opeist, het kan natuurlijk ook aan de werklust van Pieter Huybrechts liggen.

 

Parlementsleden als Katleen Martens en Pieter Huybrechts krijgen elke maand ongeveer 5 700 euro netto uitgekeerd voor hun werkzaamheden in het Vlaams Parlement. Mensen als Marijke Dillen (lid van het bureau) en Filip Dewinter (fractievoorzitter) worden maandelijks 7 000 à 7 500 euro netto uitgekeerd. Over drie maanden zou het Vlaams Parlement een studie bespreken die de parlementaire wedden en pensioenen vergelijkt met wat in de privé-sector en bij andere parlementen uitgekeerd wordt. In afwachting: wat vind jij een gerechtvaardigd maandloon voor Katleen Martens en Pieter Huybrechts, Marijke Dillen en Filip Dewinter?