BART DEBIE STUURT ADVOCAAT OP BELFORTPLOEG AF

Bart Debie.jpg“Dit is een van de zwartste dagen uit de geschiedenis van de partij”, zei Bruno Valkeniers tijdens de VB-partijraad zaterdag 18 juni, toen de zaak van de Belfortploeg behandeld werd. Of hij het meent, weten wij niet. Maar het zijn alleszins droevige dagen voor de VB-partijvoorzitter. De website van de Belfortploeg – waarvan gevraagd wordt dat die van het internet wordt gehaald – wordt meer gelezen dan de VB-top graag heeft. Zelfs Bart Debie volgt het nog allemaal.

 

In het artikeltje Toch iemand tevreden (2) wijst de Belfortploeg op een link die Sandy Neel op haar Facebook-pagina legde naar een artikel met als titel Ontbinding Belfortploeg moet deze maand nog een feit zijn, met daarbij een foto van vier van de vijf Belfortploegleden. De Belfortploeg merkt op: “Neel, VB-personeelslid en vooral Dewinter-getrouwe uit de Antwerpse Neel-clan, maakt zich vrolijk met commentaren als ‘of hoe ge beter niet op een foto kunt staan’ en ‘ik vind vooral “ontbinding” goe gekozen bij deze foto’. Ongetwijfeld doet Neel daarmee wat haar grootroerganger van haar verwacht, nl. kritische stemmen beschimpen, maar of deze stijl ook in overeenstemming is met de visienota van Bruno Valkeniers? Die visietekst – die de Belfortploeg volmondig kon onderschrijven – stelde onder meer ‘(…) wel moeten we de manier, de stijl en de taal waarop we communiceren permanent evalueren (…)’ (blz. 1 van de visietekst); ‘maximaliseren van communicatie (intern en extern: stijl, discours)’ (blz. 3 van de visietekst) en ‘in heel deze middelpuntzoekende beweging is uiteraard stijlbesef cruciaal’ (blz. 6 van de visietekst).”

 

Van de slotparagraaf bij dit artikel bestaan er twee versies. Nu staat er: “Enig ‘stijlbesef’ is Neel altijd al vreemd geweest. Als partijmedewerkster haalde ze al de media met enkele sinistere zaken, maar ook toen werd ze door Valkeniers en Dewinter niet verontrust.” Oorspronkelijk stond er: “Enig ‘stijlbesef’ is Neel altijd al vreemd geweest, getuige daarvan haar ‘Vind ik leuk’-reactie toen Bart Debie in november vorig jaar in een weerzinwekkend bericht op Facebook een toast uitbracht op de nakende dood van Marie-Rose Morel. Maar Sandy Neel, die ook daarvoor als partijmedewerkster al de media had gehaald met enkele sinistere zaken, werd ook die keer door Valkeniers en Dewinter niet verontrust.” Je kan de oorspronkelijke versie van de slotparagraaf bij dit artikel trouwens nog terugvinden met Google Cache. Maar waarom verdween de verwijzing naar Bart Debie (foto 1, op de foto samen met de chauffeur-bodyguard van Filip Dewinter) ?

 

Bart Debie zag de oorspronkelijke paragraaf en liet zijn advocate Lut Wille een mail sturen naar de Belfortploegleden Kristina Colen, Francis Van den Eynde en Geert De Jaeger (foto 2). Wille verwees naar wat er over Bart Debie stond op de website van de Belfortploeg en merkte op: “U wordt aangemaand dit onmiddellijk te doen verwijderen. Dit is pure laster en eerroof, temeer dit volledig onwaar is. (…) Indien de vermelding inzake mijn cliënt niet onmiddellijk wordt verwijderd zal er een strafrechtelijke klacht met burgerlijke partijstelling worden neergelegd lastens u allen die beweren op te komen voor de Belfortgroep.” ’t Is overigens de Belfortploeg, maar een mens kan niet alles weten. Bij de Belfortploeg zijn het niet de moeilijkste mensen, en de verwijzing naar Bart Debie werd dan ook verwijderd. De essentie van het verhaal bleef: het niet terechtwijzen van Sandy Neel. Sandy Neel heeft trouwens ergere zaken gedaan dan de ‘Vind ik leuk’-knop indrukken na een Facebook-commentaar van Bart Debie.

 

Bij de Belfortploeg bereidt men zich intussen voor op een toekomst na het VB. Op de blog van Kristina Colen werd alle lay-out die verwijst naar het Vlaams Belang weggehaald.