PRIMEUR VOOR VLAANDEREN: NEONAZICONCERT AFGELAST

Afgelast concert.jpgEddy Hermy.JPGNadat in maart voor het eerst drie organisatoren van Blood and Honour Vlaanderen veroordeeld werden, mogen we nu een tweede primeur meemaken: voor het eerst is in Vlaanderen een gepland neonaziconcert afgelast. Het concert dat het Nieuw-Solidaristisch Alternatief (N-SA) voor volgende zaterdag plande is immers afgelast (foto 1).

 

Volgens hoofdcoördinator van het N-SA Eddy Hermy (foto 2) is de beslissing van het dagelijks bestuur van het N-SA om het concert te annuleren genomen “nadat er in de linkse pers ophitsende en tot discriminatie aansporende maatregelen van justitie en politiek tegen onze organisatie werden geëist. Deze oproepen van links tot discriminatie van onze organisatie bestaan er voornamelijk in om via het burgerlijke gerechtsapparaat een groep van de bevolking die een bepaalde opinie heeft te laten vervolgen en ze op die manier uit de politieke strijd te weren. Deze door links ondersteunde en gebruikte burgerlijke tactiek heeft er in het verleden al toe geleid dat de beweging inderdaad klappen heeft moeten incasseren. Zo is de veroordeling van de VMO een schoolvoorbeeld van hoe linkse mediaterreur, gecombineerd met de agenda van de burgerij om politieke tegenstanders te liquideren, nefast kan zijn voor de beweging. De recentere veroordeling van het Vlaams Blok en het cordon sanitaire rond de opvolger van die partij, het Vlaams Belang, zijn een ander voorbeeld van hoe de samenwerking tussen extreem-links en de burgerij kan leiden tot discriminatie en criminalisering van politieke opinies.”

“(…) Daartoe gebruikt links een speciaal voor dat doel ontworpen en onderhouden haatblog (bedoeld wordt deze AFF-blog, nvdr.). De Radio Mille Collines van links, zeg maar (…). In eerste instantie start de provocatieblog een haatcampagne op tegen de organisatie die ze op dat ogenblik in het vizier heeft en bijna onmiddellijk wordt die haatpropaganda overgenomen door de reguliere pers. Van toeval is hier geen sprake: alles is georkestreerd en de morele dampen die ze in hun retoriek gebruiken, ruiken naar mottenballen omdat ze zo oud en afgezaagd zijn. Cross-mediaal georkestreerde haatspraak is het resultaat. En dat kan perfect omdat de belangen van beide groepen – aan de ene kant die van links en aan de andere kant die van de burgerij – identiek zijn in hun verdediging en in het propageren van de multiculturele maatschappij. Het doel is alle organisaties die enerzijds het migrantenthema en anderzijds de strijd voor een onafhankelijk Vlaanderen nastreven op een tot discriminatie aanzettende manier aan te vallen, zodat de politieke vijanden van deze organisaties – de burgerlijke elite en haar gerechtsapparaat – dit als alibi zouden kunnen gebruiken om deze groepen te criminaliseren.”

“De provocatiemethode is steevast dezelfde: men roept plaatselijke politici en politiediensten op om aangekondigde en volledig legale manifestaties van politieke tegenstanders te verbieden door preventief repressief op te treden tegen de organisatoren. Omdat er in hoofde van die politieke organisaties noch in hun manifestaties enige misdrijf te bespeuren valt, moet men de wil tot misdrijf suggereren. (…) Dit procedé herhalend gaat dit hier zo ver dat een obscure, anoniem opererende haatblog de overheid oproept alsmaar meer repressievere wetgeving te implementeren in dit land. Zo suggereert de provocatieschrijver van de haatblog dat nog vóór er enige strafrechtelijke feiten zijn gebeurd naar aanleiding van een op handen zijnde manifestatie de overheid de macht moet krijgen om preventief in te grijpen en zo het evenement dat op dat ogenblik geviseerd wordt verboden kan worden nog voor het een aanvang neemt. Dat men zich in progressieve kringen laat verleiden tot dergelijke dictatoriale en repressieve wetgeving is verbijsterend en kan alleen maar voortkomen uit de verdwazing die daar heerst. Of moeten we niet veeleer zeggen: uit de collaboratie van links met het regime?”

Eddy Hermy emmert nog een hele tijd door. Te lang om hier allemaal te citeren. Alleszins voelen wij ons geenszins verantwoordelijk voor antistakingswetten. Om die uit te vaardigen heeft de politieke klasse heus niet het ‘excuus’ van AFF-oproepen tegen discriminatie of wat ook nodig. Op Radio Rapaille klaagde Hermy gisteren over “de geoliede machine” tussen deze blog, de media en politie en gerecht. Het is waar: de pers heeft voorbeeldig gereageerd. Na een reportage op de Antwerpse regionale televisiezender ATV en een persmededeling van het Anti-Fascistisch Front (AFF), artikels in De Morgen, Het Laatste Nieuws, Het Nieuwsblad, Gazet van Antwerpen… Met politie en gerecht hebben wij geen contact; we namen wel contact op met burgemeester Willy Minnebo (Groen!) die overigens geen aansporing van het AFF nodig had om te zeggen dat hij dat concert liever niet ziet plaatsvinden. YouTube heeft intussen de filmpjes van de Duitse groep Flag van het internet gehaald, maar we kennen natuurlijk nog wel de muziek van de groep die in meerdere nummers hulde brengt aan nazi-Duitsland. Het Italiaanse D.D.T. brengt dan weer hulde aan de Italiaanse republiek onder Benito Mussolini, en hun landgenoten van Garrota noemen homoseksualiteit een “kankergezwel” en treden op bij Blood and Honour. Nou moe, zesenzestig jaar na de bevrijding van de nazi’s hebben we geen behoefte aan verheerlijking van het nazisme.

Bij het N-SA zien ze dat anders. Op Radio Rapaille zei N-SA’er Ruben Rosiers niet te houden van “op fanatiek nostalgische wijze” terug te blikken op een bepaalde periode, maar wel in te zijn voor “revolutionaire muziek” met “respect voor het verleden”. In zijn thuisstad Mechelen richt men een nieuw museum in om te herinneren aan de gruwelen van het naziregime en het verzet ertegen. Dát is respect voor het verleden. Niet opzwepende muziek die het fascistisch bewind in Duitsland en Italië verheerlijkt.