DE NIEUWE ALERT! IS UIT

actieactieHet jongste nummer van Alert!, Nederlands vakblad voor antifascisten, is pas uit. Het telt tweeënvijftig bladzijden, en maar liefst eenderde ervan is gewijd aan Vlaanderen.

 

Op blz. 3 lacht Björn Roose, VB-medewerker voor de regio Sint-Niklaas, ons minzaam glimlachend toe. Hij filosofeert over zijn job bij het VB. In Vlaanderen rouwt om icoon Vlaams Belang wordt de op 8 februari overleden Marie-Rose Morel geportretteerd. In de derde aflevering van de geschiedenis van het Vlaams-nationalisme is men bij het interbellum beland: de opkomst van fascistoïde Vlaams-nationalistische groeperingen en partijen. Niet alleen geschiedenis, want op één van de foto’s bij het artikel zien we Voorpost’er Nick Van Mieghem die op de IJzerwake poseert voor een vlag met het VNV-logo. Uiteraard wordt ook stilgestaan bij de veroordeling van drie Blood and Honour-organisatoren in Veurne, een primeur voor ons land. Aansluitend volgt een overzicht van tien jaar Blood and Honour-concerten in Vlaanderen. In de altijd interessante Kroniek België wordt de handel en wandel van extreemrechts in ons land dag na dag gememoreerd.

 

De Nederlandse pagina’s openen met een portret van een man die regelmatig in Vlaanderen opduikt, bij acties en bijeenkomsten van het Nieuw-Solidaristisch Alternatief (N-SA): Roy Matthijsse (foto 1). Uiteraard is er veel aandacht voor Geert Wilders’ Partij voor de Vrijheid (PVV): het – door het VB gepromoot – boekje van PVV-ideoloog Martin Bosma wordt besproken, er wordt gewezen op de kiesbeloften die de PVV niet nakomt, een dagboek houdt de voornaamste strapatsen van Wilders bij, de rechtsextremisten actief bij de PVV komen in beeld… Verder in Alert! de gebruikelijke rubrieken zoals Antifascisten in actie, muziekbespreking, Wat schrijft rechts?, de kroniek van extreem-rechts in Nederland en een uitgebreide rubriek boekbesprekingen.

 

Een abonnement op Alert! kost 12 euro. Losse nummers kan je onder andere kopen bij De Groene Waterman in Antwerpen (foto 2).