HAAL GAL-AFFICHE IN HUIS MET HET AFF

GAL-Felixpakhuis.jpgGAL-video.jpgHet was vorige vrijdag een drukke avond voor crashers van politiek-culturele bijeenkomsten in Antwerpen. Terwijl op het Antwerps stadhuis De Groene Waterman Prijs werd uitgereikt, werd in het Felixpakhuis een tentoonstelling met 50 jaar werk van GAL geopend, en nog op hetzelfde ogenblik werd in het VB-secretariaat in de Van Maerlantstraat een tentoonstelling geopend over 30 jaar VB in Antwerpen.

AFF/Verzet was op de drie plaatsen, en na het samenleggen van de juryrapporten bleek de gemiddelde leeftijd van de aanwezigen het laagst te liggen bij de GAL-tentoonstelling en het hoogst bij de VB-tentoonstelling. De zatheidsgraad was op het einde van de avond het laagst bij de De Groene Waterman Prijs en het hoogst bij de VB-tentoonstelling. Van de twee tentoonstellingen is de GAL-tentoonstelling veruit het interessants, niet alleen politiek maar ook artistiek. Op de verdiensten van GAL wezen we al bij onze bespreking van het boek GAL. Een halve eeuw op het scherp van de snee,  en verder kan je natuurlijk elke week in Knack  GAL’s blik op de wereld en meesterlijke grafische uitwerking ervan zien (foto 1: GAL vorige week over de rebellie in Egypte).

Is het boek GAL. Een halve eeuw op het scherp van de snee een must to have om eens rustig te bekijken hoe GAL vijftig jaar lang kritisch stond tegenover de Vlaamse-, Belgische- en wereldactualiteit, de tentoonstelling zet GAL’s werk op nog een andere manier in de kijker. De opdeling van GAL’s tekeningen in de jaren 60, de jaren 70, de jaren 80 en zo verder is behouden, en dwars daarop is er een opdeling naar maatschappelijke thema’s, België en de wereld. Op panelen komen die tekeningen toch weer anders over dan in het boek, en er is ook veel meer aandacht voor de context waarin GAL’s tekeningen verschenen: een muur met affiches tegen de kruisraketten, de Vlaamse soep die we krijgen met Kris Peeters en Bart De Wever als ingrediënten (foto 2)…

Bij de video’s is er ook GAL’s televisie-interview bij de openstelling van het nieuw gebouw voor het Vlaams Parlement (foto 3). GAL had tot driemaal toe aan de VRT gevraagd om zijn tekening over de morfologische kenmerken van het andere volk, met Gerolf Annemans die morfologische kenmerken heeft van Marokkanen en Filip Dewinter van Turken, te mogen bespreken. Maar de VRT weigerde dat. De VRT liet het interview met GAL wél plaatsvinden te midden de VB-fractie in het Vlaams Parlement. Dat was om moeilijkheden vragen. Tot verbijstering van interviewster Pascale Deboosere haalde GAL dan maar middenin het interview een bruine enveloppe boven waarin de door de VRT geweigerde tekening die zo toch nog live op televisie kwam. GAL wees er ook nog eens op dat de VRT hem geplaatst had te midden van “gespuis”, en een rel was geboren. Filip Dewinter riep zijn troepen bijeen en met veel tumult verlieten de VB’ers het Vlaams Parlement en de televisie-uitzending.

Met AFF/Verzet kon je al het boek GAL. Een halve eeuw op het scherp van de snee winnen, door te antwoorden op de AFF/Verzet-kwis 2010. Het boek ging uiteindelijk naar een Vlaming in Schaarbeek, toevallig ook de woonplaats van GAL. Maar we hebben nog een cadeautje. GAL gaf immers toestemming om één van zijn prenten te gebruiken voor een AFF-affiche naar aanleiding van een colloquium in 1985, veertig jaar na de bevrijding van het nazisme. Centraal staat het geboortekaartje van GAL’s petekind, begin jaren tachtig geboren en aankijkend tegen een wereld waar kruisraketten opgesteld staan, er zware milieuvervuiling is, er militaire dictaturen zijn… GAL handtekende pas nog vijf van die affiches, en de eerste vijf die er vanaf zaterdag 12 februari om vragen op de tentoonstelling in het Felixpakhuis krijgen de affiche gratis mee naar huis.

GAL-tentoonstelling in het Felixpakhuis, Godefriduskaai 30 te Antwerpen. Elke dag van 10 uur tot 18 uur (’s woensdags tot 21 uur). Tot en met zondag 27 februari. Daarna nog in Genk, Gent, Leuven…