BLOOD AND HONOUR VLAANDEREN VOOR DE RECHTBANK (1)

Mistreat.JPGHet heeft heel wat voeten in de aarde gehad, maar gisterenmorgen begon in Veurne dan toch de rechtszaak tegen drie organisatoren van Blood and Honour Vlaanderen voor het inrichten van neonaziconcerten in Bellegem op 19 april 2008 en in Diksmuide op 18 oktober 2008. Er wordt hen een inbreuk op artikel 22 van de wet tegen het racisme aangewreven: “Het behoren tot een groep of tot een vereniging die kennelijk en herhaaldelijk discriminatie of segregatie bedrijft of verkondigt in openbare omstandigheden, dan wel aan zodanige groep of vereniging zijn medewerking verlenen.” Tijdens de rechtszaak liet men geluidsopnamen van de politie en in het geheim opgenomen beelden van genoemde concerten horen en zien.

 

De advocaat van het Centrum voor Gelijkheid van Kansen en Racismebestrijding (CGKR, burgerlijke partij in de strafzaak tegen de drie Blood and Honour-organisatoren) opende zijn pleidooi met een korte situering van Blood and Honour, genoemd naar “Blut und Ehre”, het lijfmotief van de Hitlerjugend. De advocaat citeerde ook uit songteksten van de groepen die in Bellegem en Diksmuide speelden of verwacht werden: het Finse Mistreat (foto 1) en het Estlandse P.W.A (Preserve White Aryans) waarvan wij hier eerder songteksten citeerden. Onze muziekspecialist mag fier zijn dat zijn opzoekingswerk tot in de rechtszaal van Veurne doordringt. De advocaat van de burgerlijke partij verwees ook naar de in Koppen uitgezonden opnamen van undercoverjournalist ‘Thomas Kuban’ met liedteksten als “Negers, hang ze allemaal op. Joden, hang ze allemaal op. Homo’s, hang ze allemaal op. Moslims, hang ze allemaal op.” Het CGKR spreekt zich niet uit over de individuele verantwoordelijkheid van de drie gedagvaarde organisatoren: Chris M. (28 j., uit Merksem – foto 2), Kristof V. (30 j., uit Bocholt) en Robby Q. (30 j., uit Wevelgem). Wel is het duidelijk dat ze samen verantwoordelijk zijn voor het huren van een zaal in Bellegem en de locatie én tent voor het concert in Diksmuide, het maken van flyers voor deze concerten, het aan de luchthaven ophalen van de aangekondigde groepen…

 

Maar zijn de drie wel strafbaar? Een arrest van het Grondwettelijk Hof van 12 februari 2009 – dat vooral door de advocaat van Kristof V. werd aangehaald – zou geïnterpreteerd kunnen worden als dat eerst een organisatie veroordeeld moet worden vooraleer medewerkers ervan veroordeeld kunnen worden. Maar hoe moet dat dan met Blood and Honour Vlaanderen dat geen rechtspersoonlijkheid heeft, geen officiële lidkaarten enzomeer? De wet tegen het racisme van 30 juli 1981 voorziet trouwens welbewust de mogelijkheid om via strafbare feiten van deelnemers, organisaties te treffen. In 2004 werd dit nog met succes en goedkeuring van het Hof van Cassatie gebruikt om het VB te veroordelen voor racisme via de veroordeling van drie vzw’s die de levensader vormen van het VB (een financiële vzw, de vzw verantwoordelijk voor de vorming van de partijmilitanten, en de vzw die de radio- en televisieuitzendingen van het VB verzorgde). Een ander discussiepunt – vooral opgeworpen door de advocate van Chris M. – is of de concerten wel openbaar waren. In een besloten ruimte, voor een beperkt publiek, kan meer dan op publiek toegankelijke plaatsen. Het feit dat je slechts op een meetingpoint en na keuring van je uiterlijke etc. verneemt waar precies het aangekondigde concert plaatsvindt, maakt het nog niet tot een privéfeest. Hoe besloten is een bijeenkomst trouwens als er via het internet wereldwijd reclame voor gemaakt wordt, en niet enkelen maar honderden mensen naar zo’n concert komen?

 

Het Openbaar Ministerie, de procureur des konings, gaf daarover op zijn beurt nog een treffend voorbeeld. Een gesloten bijeenkomst? Maar in Diksmuide waren toch politieagenten in burger – zonder zich kenbaar te maken als politieagent – zonder problemen de tent van het concert binnengeraakt toen ze braafjes de 25 euro entreegeld betaalden. Volgens de procureur is het duidelijk dat de wet op het racisme en discriminatie is overtreden. Zonder ze expliciet te vernoemen verwees hij ook naar de wetgeving op het negationisme, toen hij verwees naar de – in de rechtszaal te beluisteren – geluidsopnamen die politieagenten buiten de concerttent in Diksmuide hadden gemaakt. De Sieg Heils waren niet uit de lucht na één van de optredens daar. De agenten in burger hadden binnenin op hun beurt vastgesteld dat er nazi’s verheerlijkende propaganda verkocht werd. De organisatie van zo’n concert is overigens niet zomaar een bevlieging. Bij zijn verhoor verklaarde Chris M. dat zo’n concert zes maanden voorbereiding vergt. Op zijn pc werd trouwens een to do-lijst en een taakverdeling voor de praktische organisatie gevonden. Op de pc van Kristof V. – VB-kandidaat bij de gemeenteraadsverkiezingen in 2006 in Bree – werden foto’s gevonden van Kristof V. die met vrienden de Hitler-groet uitbrengt.

 

Na op zijn beurt die ene uitspraak van het Grondwettelijk Hof gerelativeerd te hebben, wees de procureur nog op de gruwelijke gevolgen voor bepaalde bevolkingsgroepen door het ongeremd gebruik van bepaalde vrijheden. “We moeten leren uit het verleden.” Het Openbaar Ministerie vorderde de maximumstraf van 1 jaar cel voor elk van de drie Blood and Honour-organisatoren.