ALS HET VB EENS IETS VOORSTELT…

Filip Dewinter (foto 1) die drie keer op één week tijd de kolommen van AFF/Verzet haalt. Het zegt iets over de bezige bij die Dewinter is, maar ook over dat alle aandacht naar hem móet gaan. De persconferentie die het VB vorige week in Antwerpen hield had perfect alleen door Philippe Van der Sande, VB-fractieleider in de Antwerpse OCMW-raad en perswoordvoerder van Filip Dewinter, gehouden kunnen worden. Maar neen, Filip Dewinter moest en zou zeggen wat… Philippe Van der Sande hem in het oor had gefluisterd.

 

Het is volgens het VB vernederend en soms zelfs bedreigend om in de sociale centra van het OCMW overrompeld te worden door asielzoekers en vreemdelingen die onze taal amper of niet spreken. Vlaamse Antwerpenaren zouden daarom geholpen moeten worden in aparte sociale centra waar enkel Nederlands wordt gesproken, waar tolken en vreemde talen uitgesloten zijn. Om zich in te dekken tegen beschuldigingen van racisme en discriminatie zei Dewinter: “Ras, afkomst en nationaliteit spelen geen enkele rol. Het enigste criterium is de taal. Spreekt iemand Nederlands of niet? Zij die onze taal niet machtig zijn, veroorzaken ellenlange wachttijden omdat ze moeten geholpen worden door sociale tolken. Voor autochtonen is dat ronduit frustrerend.”  De woorden van Dewinter waren in tegenspraak met zijn gedachten, want haast onbewust schreef Dewinter tijdens de persconferentie op een papier ‘WIT LOKET’, om dan te zeggen dat het niet de bedoeling is dat er bordjes ‘Alleen voor witten’ komen.

 

OCMW-voorzitster Monica De Coninck (SP.A) wijst het voorstel af, en niet alleen om principiële redenen. Monica De Coninck: “In Antwerpen hebben we vijfentwintig sociale centra. We brengen onze dienstverlening dicht bij de mensen. Als je nu sociale centra voor autochtonen zou organiseren, dan moeten sommige mensen een langere afstand afleggen naar het sociaal centrum. En wie gaat bepalen of mensen voldoende Nederlands spreken? Doe je dat met een taalexamen of moeten de klanten dat voor zichzelf bepalen? Dit voorstel is praktisch onmogelijk en bovendien compleet gek.” Wie een beetje de Vlaams-nationalistische strijd kent, weet daarenboven dat Vlaams-nationalisten jarenlang gestreden hebben tegen… de afschaffing van aparte loketten voor Vlamingen. De Schaarbeekse burgemeester Roger Nols (foto 2) had in 1971 immers zo’n loket geopend in zijn gemeentehuis. Naast zes loketten voor Franstaligen en twee loketten voor migranten.

 

De Taalwet uit 1963 bepaalt echter dat alle gemeentelijke diensten in de Brusselse agglomeratie die in contact komen met het publiek tweetalig moeten zijn. Ondanks herhaalde aanmaningen weigerde Nols de lokettenregeling te veranderen. Op 13 februari 1975 werd het Schaarbeekse gemeentehuis ingenomen door Vlaams-nationalistische parlementsleden die op spectaculaire wijze de eentalige opschriften in de loketten zaal verwijderden. Nadat de Raad van State de lokettenregeling in Schaarbeek een jaar later opnieuw onwettelijk noemde, werden de betwiste bordjes door de rijkswacht verwijderd. De bordjes bleven weg, het racisme tegenover Vlamingen bleef en ging over in racisme tegenover migranten. Roger Nols verwelkomde in 1984 in Schaarbeek op allerhartelijkste wijze Front national-leider Jean-Marie Le Pen… net zoals Filip Dewinter in 1992 Jean-Marie Le Pen in Antwerpen rondleidde. Een bezoek aan café Den Engel incluis.

 

Filip Dewinter was nog maar 13 jaar oud toen de Vlaams-nationalistische acties tegen de Schaarbeekse lokettenkwestie hun hoogtepunt bereikten, maar op de website van het VB wordt herinnerd aan die lokettenkwestie. Het zou Dewinter dan ook niet onbekend moeten zijn dat wat hij nu voorstelt in Antwerpen iets is waar de Vlaams-nationalistische beweging jarenlang tegen gestreden heeft. Als ze bij het VB eens niet enkel zaken bekritiseren, maar ook zelf voorstellen doen: het is onvoorstelbaar tot welke ‘nieuwe’ ideeën ze dan komen.