VERLENGING MANDAAT DE WITTE

Enkele dagen geleden werd het mandaat van Jozef De Witte, de minzame directeur van het Centrum voor Gelijkheid van kansen en voor Racismebestrijding (CGKR), voor een periode van zes maanden verlengd. Een kunstgreep(je) wegens de aanhoudende politieke malaise die een beslissing voor de langere termijn blokkeert. Lopende zaken op zijn best. De verlenging gaat in vanaf 1 november om de continuïteit van de CGKR – werking te garanderen.

cgkr.jpgJozef De Witte werd in maart 2004 aangesteld als directeur van het Centrum. Hij verving Johan Leman die zelf ontslag nam uit zijn functie. “Te sterke inmenging van de politieke wereld” verklaarde de ex-directeur, zelf opvolger van Paula D’Hondt. Een grote verrassing was het ontslag niet. Leman bekloeg zich immers bij herhaling over de aanvallen – vanuit de politiek – op de autonomie van het CGKR.

Jozef De Witte (54) was voor zijn aanstelling tot CGKR – directeur o.m. actief als algemeen secretaris van ‘11.11.11’, de koepelorganisatie van de  Noord-Zuidbeweging. Voordien was hij ook aan de slag bij ‘Amnesty International Vlaanderen’. De Witte, broer van de Vlaams-Brabantse gouverneur Lode De Witte, leidde het Centrum in de voorbije zes jaar op quasi geruisloze wijze. Geruisloos of niet; de man roept alleszins minder controverse op dan zijn voorganger.

Johan Leman kwam met het CGKR ontegensprekelijk vaker in de media en stelde zich op zijn eigen(zinnige)  wijze een stuk scherper, militanter, op voor de goede zaak. Leman ging, zijn academisch profiel ten spijt (de man was en is nog steeds hoogleraar aan de KUL), de confontatie en de discussie niet uit de weg. Hij kwam het ook graag op radio, televisie en in debatten uitleggen. Docerend maar op een rustige en bevattelijke manier. Met respect voor de eventuele opponent van dienst en diens bezwaren.

Daarnaast had Leman ook het lef zich te laten omringen door spraakmakende figuren als Hugo Gijsels en Manu Abramowicz, specialisten extreem-rechts en racismebestrijding. De aanwerving van Gijsels werd zelfs inzet van een parlementaire vraag die door de Vlaams Blok – fractie het halfrond werd ingespuwd. Leman plooide echter niet en hield koppig vast aan het eigen beleid. Met resultaat.

Dit alles tot grote frustratie van (vooral) extreem-rechts aan beide zijden van de taalgrens. Het Vlaams Blok beet zich de tanden stuk op de CGKR – directeur die bij gebrek aan steekhoudende argumenten inzet werd van hatelijke scheldpartijen en in de VB – communicatie omgedoopt werd tot ‘Pater Leman’. Een label dat kritiekloos werd overgenomen door een deel van de pers. Wie de man echter ontmoette zag allerminst een soutanedragende betweter aan het werk. Integendeel.

Het CGKR, Johan Leman in het bijzonder, vormde zowaar een ‘vormingsthema’ voor het Vlaams Blok. Voor kaders en militanten van de partij dweilde voormalig VB-parlementslid Francis Van den Eynde uit Gent jarenlang het gehele (Vlaamse) land af om de achterban ervan te overtuigen hoe gevaarlijk Leman & Co wel waren.

Uiteraard maakte Leman ook fouten – wie niet? – maar zijn vastberaden en effectief optreden maakte dat hij veel meer was dan louter de opvolger van Paula D’Hondt. Het CGKR werd niet voor niets het ‘Centrum Leman’ genoemd.

Onder zijn impuls kwamen o.m. de anti – negationismewet tot stand, kregen de meldpunten racisme voet aan de grond in de Belgische centrumsteden, werd het Front National meermaals vervolgd (en volkomen terecht veroordeeld) en werd het Vlaams Blok juridisch afgestraft voor de schending van de anti – racismewet. Daarnaast slaagde hij er in om het bevoegdheidspakket van het CGKR gevoelig uit te breiden zodat het vandaag, anders dan voorheen, kan optreden tegen iedere vorm van discriminatie en achterstelling.

Na zijn ontslag keerde Leman terug naar de Leuvense universiteit waar hij tot op vandaag hoogleraar is aan het departement antropologie. Hij verdween grotendeels uit de schijnwerpers maar op zijn blog laat hij nog van zich horen: http://www.dewereldmorgen.be/people/johan-leman .

Surf eens langs, het is zeker 10 minuten (of meer) van uw immer kostbare tijd waard.