VANDAAG UITSPRAAK IN HOGER BEROEP OVER ROELAND RAES

Bij het VB klagen ze steen en been omdat voormalig VB-voorzitter Frank Vanhecke op 17 september voor de rechtbank in Dendermonde moet verschijnen voor een racistisch artikel in het VB-krantje voor Sint-Niklaas, maar eerst is er nog – in principe vandaag – uitspraak in hoger beroep in Brussel over de voor negationisme veroordeelde voormalige ondervoorzitter van het VB Roeland Raes.

Op 12 december 2008 werd de voormalige ondervoorzitter en partij-ideoloog van het Vlaams Blok/Belang Roeland Raes (foto 1) veroordeeld tot vier maanden cel met uitstel wegens uitspraken in het Nederlandse televisieprogramma Netwerk waarin Raes zijn twijfels uitte over het planmatig karakter van de Holocaust. De aanklagers in de zaak-Raes verweten Raes het “schromelijk minimaliseren” van de Holocaust. Dat blijkt volgens hen duidelijk wanneer je de transcriptie van het televisie-interview leest. Een argument dat gehoor vond bij de rechtbank in eerste aanleg in Brussel. De rechtbank hield bij het bepalen van de strafmaat wel rekening met de onvoorstelbare lange termijn die nodig was om tot een uitspraak te komen. Deels was die lange tijd veroorzaakt door procedurefouten bij de rechtbank in Antwerpen die de zaak aanvankelijk behandelde, deels door wat wij als vertragingsmanoeuvres van Raes’ advocaat Piet Noë interpreteren, en deels door zaken waar niemand van de partijen in het geding aan kon doen (een bommelding in het Justitiepaleis, ziekte van een magistraat…). Niet onbelangrijk in deze zaak is overigens dat Roeland Raes al vele jaren de negationistische literatuur – hijzelf noemt het revisionisme – genegen is.

Vlak voor de negationismewetgeving in maart 1995 van kracht werd prees Raes in het Voorpost-blad Revolte nog een negationistisch boek en verdedigde hij in een ander artikel de stelling dat met de wet op het negationisme de vrijheid van meningsuiting beknot wordt. Dat alle wetten begrensd worden door weer andere wetten, wil er bij Raes en anderen maar niet in. De vrijheid van meningsuiting is een hoogst belangrijk goed, maar het minimaliseren of ontkennen van de Holocaust mag niet leiden tot een vermindering van het historisch besef over misdaden tegen de menselijkheid. Toenmalig VB-voorzitter Karel Dillen verplichtte Raes zeer tegen Raes’ zin de wet op het negationisme goed te keuren. In het eerstvolgend Revolte-nummer luidde het verontschuldigend: “Het Vlaams Blok heeft met alle reserves de wet goedgekeurd, wél beseffend dat geen enkele wet de vrije gedachte, het vrij – ook historisch – onderzoek kan afremmen.” Een vette knipoog naar het Vrij Historisch Onderzoek van de gebroeders Verbeke, bij herhaling veroordeeld voor de promotie van boeken van negationistische inslag. Op 3 september 2003 Siegfried en Herbert Verbeke, vonnis in beroep bevestigd op 14 april 2005. Op 19 juni 2008 nog eens Siegfried Verbeke, terwijl hij ook al in het buitenland veroordeeld werd. Op 18 juni 2010 nog eens Herbert Verbeke.

Dat het VB de negationismewet in 1995 goedkeurde was vooral ingegeven door de vrees anders haar partijdotaties te verliezen. Later liet het VB haar begrip voor een en ander vallen. Zo weigerden de Europarlementsleden van het VB in januari 2005 een resolutie over de herdenking van de Holocaust, antisemitisme en racisme goed te keuren, en weigerde het VB in april 2005 een aanpassing van de negationismewet goed te keuren – aanpassing opgelegd door een protocol van de Raad van Europa inzake informatica-criminaliteit (!). Nam Roeland Raes ontslag als senator en ondervoorzitter van het VB omwille van de verontwaardiging die het televisie-interview destijds veroorzaakte, hij kon verder rustig actief blijven bij het VB. Als VB-bestuurslid in zijn gemeente Lovendegem, als medewerker bij het VB-archief, als bestuurslid van de vzw Egmont die de boeken van het VB uitgeeft, en als gecoöpteerd lid van de VB-partijraad. Na zijn veroordeling op 12 december 2008 zei Filip Dewinter dat het VB de uitspraak in beroep afwacht om te zien of het VB Raes als partijlid zou moeten buitenzetten. Het Debie-scenario dus. Hoe dat afliep weten we intussen.

De zaak in beroep werd op 22 juni 2010 behandeld. In principe volgt vandaag de uitspraak. Op 8 november 2009, bij gelegenheid van een Reimond Tollenaere-herdenking, huldigde Voorpost nog de intussen 75-jarige Roeland Raes (foto van Roeland Raes bij deze huldiging). Het uitblijven van een definitieve veroordeling van Roeland Raes inspireerde om nog maar eens lezingen in te richten waarin de Holocaust ‘genuanceerd’ wordt, getuige de lezing die de Britse Holocaustontkenner David Irving (foto 2) op 5 juni in een hotel aan de Vlaamse kust gaf. Intussen weten we het dat het of all places in Knokke was. Op 21 augustus gaf David Irving opnieuw een lezing in ons land, deze keer in Brussel.