DEWINTER RACIST?

In Wilrijk is vorig weekend een prachtige, maar opvallend grote, tempel van de Jaïn-gemeenschap (foto 1) ingehuldigd. Niet echt een Vlaamse bouwstijl, maar wie verscheen op het appél samen met le tout Anvers? De heer Dewinter, Filip (foto 2).

 

De tempel in Wilrijk – de grootste Jaïn-tempel buiten India  – is gebouwd met giften van aanhangers van het jaïnisme, een stroming binnen het hindoeïsme. Overwegend van diamantairs uit de Indische gemeenschap in Antwerpen die veelal in sjieke villa’s in en om Wilrijk wonen. Ze hebben haast geen contacten met de plaatselijke autochtone bevolking. De bouwstijl van de tempel is niet bepaald in overeenstemming met “onze Europese identiteit en Vlaamse culturele identiteit” die Dewinter bij andere gelegenheden bepleit; en van “Vlaming onder de Vlamingen zijn” zoals Dewinter van vreemdelingen eist of ze moeten ophoepelen, is ook al geen sprake. Toch was Filip Dewinter vorige zondag breed glimlachend bij de Jaïn-gemeenschap in Wilrijk. Dewinter een racist? Toch niet als het over rijke vreemdelingen gaat. Dewinters bloedbroeder Gerolf Annemans diende overigens begin dit jaar nog een wetsvoorstel in om de inbeslagname van diamanten moeilijker te maken. Het VB racistisch? Het VB wil best de handel en wandel van sommige vreemdelingen afschermen van wat anderen overkomt als gevolg van politionele acties.

Philippe Van der Sande, woordvoerder van Filip Dewinter en fractieleider van de VB-raadsleden bij het Antwerpse OCMW, was overigens ook bij de inhuldiging van de Jaïn-tempel in Wilrijk. Dat het janaïsme als belangrijkste symbool een rechtswijzende swastika heeft, is louter toeval.