11 JULI 2010

Gulden Sinjoren 11 juli 2010.jpgFilip Dewinter 11 juli 2010.jpg11 juli en de bierbevoorrading, het stelt wel eens problemen. Een paar jaar geleden meldde ’t Pallieterke dat bij een Radicale Sporenherdenking van Voorpost vrij vlug enkel nog Waals bier te verkrijgen was. Bij de 11-juliviering van de Gulden Sinjoren, op het Antwerpse Conscienceplein (foto 1), waren er dit jaar weer problemen met de bierbevoorrading.

 

’t Pallieterke: “Bij die hitte (voorbije zondag, nvdr.) hadden de organisatoren hun flink gevuld programma wel wat mogen inkorten, want een Vlaamse beweger is ook maar een mens. Positief was dat de Gulden Sinjoren liefst elf vaten gerstenat hadden laten aanrukken om gratis de dorstigen te laven. Jammer genoeg bleek de bierkraan aan een soort prostaat te lijden, waardoor het tappen maar niet wou vlotten en een stuk van de Vlaamse beweging begint te bewegen in de richting van… de Beest, die antistaat is en dus vlotter kon tappen. Hoewel…, wie daar een Vlaamsche Leeuw bestelde, kreeg die op den duur geschonken in een pint van De Coninck. Oók een sterk symbool: de leeuw die wordt ingepakt door de koning…” Tegen dat het Scheldekoor op de 11-juliviering was uitgezongen en de commilitones van KVHV en NSV hun zangstonden konden beginnen, waren de tapkraanproblemen blijkbaar opgelost. Wat het aanstekelijke van de KVHV- en NSV-liederen ten goede kwam.

 

Wat ’t Pallieterke niet schrijft, is wie van de VB-kopstukken waar was bij het 11-julifeest op het Conscienceplein. VB-voorzitter Bruno Valkeniers zat op de eerste stoel op de eerste rij, en kon vandaar moeilijk zijn plek verlaten om zijn dorst te lessen. Gerolf Annemans zat ook gevangen vooraan de stoelenrij. Filip Dewinter (foto 2) had het slimmer bekeken. Die stond opzij van het Conscienceplein en kon vandaar gemakkelijk wegglippen naar café De Leeuw van Vlaanderen. De Beest. Toen Freddy Van Gaever opdook duurde het dan ook niet lang of de twee slopen weg richting Jezuitenrui.