N-SA: 1-MEIMANIFESTATIE IN MECHELEN EN EIGEN LIJSTEN BIJ DE GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN IN 2012

N-SA-1-mei-2010N-SA AntwerpenPoint n’est besoin d’espérer pour entreprendre, ni de reussir pour persévérer. “Het is niet nodig te hopen om te ondernemen, noch om te lukken om vol te houden.” Die uitspraak van Willem van Oranje lijkt het motto te zijn van het Nieuw-Solidaristisch Alternatief (N-SA). Amper bekomen van de televisiereportages over hun jeugdcongres in Oostkamp en hun betoging tegen ‘zinloos geweld’ in Gent, wil het N-SA op 1 mei 2010 in Mechelen betogen (foto 1), en in 2012 deelnemen aan de gemeenteraadsverkiezingen.

Het N-SA is een koepelorganisatie van allerlei neonazistische en extreemrechtse groepjes die elk voor zich geen toekomst meer hadden: de Vlaamse Jongeren Westland, Groen Rechts, Euro-Rus en Jongeren Actief. Opgericht in 2007 zochten de jongste jaren ook nogal wat (ex-)Blood and Honour’ers troost bij het N-SA. Een paar NSV’ers en een Voorpost’er gingen intussen ook hun geluk beproeven bij het N-SA. Maar toch blijft het N-SA een marginaal verschijnsel, zoals de opkomst voor het jeugdcongres in Oostkamp bewijst en de slechts tachtig betogers in Gent vorig jaar november. Het weinige volk dat naar het laatste, met het N-SA verwante, Identiteit door Muziek-concert ging is ook sprekend. Op 1 mei wil het N-SA nu een 1-meioptocht houden in Mechelen, stad van burgemeester Bart Somers en schepen/SP.A-voorzitster Caroline Gennez. Het N-SA uit een aantal kritieken waar Links kan achter staan, zoals kritiek op het kapitalisme en het Amerikaanse imperialisme. Maar als het N-SA haar alternatieven formuleert, glijdt het af naar solidarisme of de rauwe Vlaams Blok-standpunten van weleer over de ‘gastarbeiders’.

Ook nu weer. “Er zullen binnenkort 2,2 miljoen mensen worden betaald door de staat. Dit zowel direct als staatsambtenaren alsmede indirect door financiering van de sociale profitsector en alle nepprogramma’s voor tewerkstelling die deze staat erop nahoudt. Inbegrepen de 800.000 volledige werklozen, maar exclusief het leger pre-gepensioneerden. Dit is een gigantische massa volk. Dit toont overduidelijk aan dat we in dit land een overcapaciteit aan productiekrachten hebben. Te veel volk voor te weinig werk. Dit teveel aan productiekrachten is echter ingevoerd door het grootkapitaal en zijn politieke verraderselite. (…) De lonen en sociale voorwaarden (worden) door deze overschotten aan mensen aan banden gelegd. En de afbraak van ons sociale zekerheidsstelsel is deels ook het resultaat van deze immigratieoverschotten. Het is dus tijd voor een grondig debat. En wij stellen daarin een op remigratie gericht beleid voorop.” Na een kritiek op het Belgisch asielbeleid, komt het N-SA tot de conclusie dat asielzoekers “uit het land verwijderen de enige correcte oplossing zou moeten zijn.” “Dit toont nogmaals aan dat de elite volledig gedegenereerd is en vervangen moet worden.”

Die elite, dat is niet alleen de CD&V en Open VLD, de SP.A tot de PVDA (!). Ook het VB deugt niet. “De partijnomenclatura heeft op dit ogenblik anderen katten te geselen (dan bijvoorbeeld de jobs bij Carrefour te redden, nvdr.). Zij maakt ruzie over welke maîtresse welke politieke topjob krijgt. Zij maakt ruzie over wie er met het vele Belgische geld heeft gemorst, geld dat de partij van de Belgische staat krijgt toegestopt en dat al vele jaren. Het zullen de militanten niet zijn die het onder elkaar hebben verdeeld. Het zijn de vrolijke vrienden aan de top die jarenlang een feestje hebben gebouwd. En juist omdat de nomenclatura elk gesprek en elke opening naar solidaristische frontvorming blokkeert hebben wij de beslissing moeten nemen om weer een stap verder te zetten. Wij stellen ons zelf de aartsmoeilijke opdracht om naast de beweging N-SA nu ook een partijpolitieke vleugel op te starten. Zij zal de Nationaal-Democratische Oppositie verenigen met als doel verkiezingsdeelname voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2012. Daarbij zullen we voorstellen doen aan de basis van het VB om solidaristen op lijsten te zetten daar waar het kan. Daar waar dit niet mogelijk blijkt, zullen we zelf alles op alles zetten om eigen lijsten in te vullen.”

Op de vormingsnamiddag op 6 februari bij de Nationale Jeugd Nederland (NJN) kondigde Thierry Vanroy al aan dat het N-SA van een beweging naar een partij wil evolueren: “Politiek is (…) een klucht, een theater, een spel. En als je niet meespeelt volgens de regels, dan mag je ook niet meedoen. We hebben dus bij het N-SA de mogelijkheid gewoon de politiek te laten voor wat het is en toen ik erbij kwam was ik daar zelfs van overtuigd. Maar onze hoofdcoördinator (Eddy Hermy, nvdr.), als een van de oprichters van het voormalige Vlaams Blok, heeft me op andere gedachten gebracht waardoor we, en het mag geweten zijn, ik hoef dit niet geheim te houden, uiteindelijk een partijpolitieke werking zullen nastreven.” Voor het overige ziet het N-SA zich een rol vervullen zoals in de film Pirates of the Carrib
ean
, deel 3: At World’s End? “Piraten waren in een tijd dat de laatste der wereldzeeën bekend werden, dat de het kapitalisme (…) iedereen meetrok, de laatste vrije mensen. Het waren avonturiers, een vrij ras, ze leefden voor oorlog en strijd zonder doel, ze waren anders, ze hadden een zin naar vrijheid en trokken daarmee tot aan het einde van de wereld.”

We wensen het N-SA een voorspoedige reis naar het einde van de wereld toe. Op de gemeenteraadsverkiezingen in 2012 hoeft het N-SA niet te wachten. Dat worden toch maar resultaten van nul komma… Zoiets als bij de Nederlandse Volks-Unie (NVU), vorige woensdag bij de gemeenteraadsverkiezingen in Nederland. Met Constant Kusters als de plaatselijke Eddy Hermy voortdurend aanwezig op het internet, regelmatig ook nog een betoging organiserend, en bij de gemeenteraadsverkiezingen vorige week een score van 0,5 % van de stemmen in Nijmegen, 0,6 % in Arnhem en Heerlen, en 0,7 % in Overbetuwe. Bij de gemeenteraadsverkiezingen in 2006 behaalde in Antwerpen het partijtje met de nochtans goed klinkende naam Protest, met Hitler-bewonderaar Olivier Bronselaer en Groen Rechts-voorman (nu N-SA’er) Wolf Kussé, 0,19 % van de stemmen.  Een verdriedubbeling van dit percentage zal een ‘groot succes’ voor het N-SA zijn, maar betekent nog altijd niets op het politiek schaakbord. (Foto 2: Het N-SA bij de NSV-betoging vorige donderdag in Antwerpen.)