NSV-LEUVEN: “WIJ ZIJN JEZUS VAN NAZARETH NIET”

NSV-Gent-in-LeuvenNSV-webwinkel 1De extreemrechtse Nationalistische Studentenvereniging (NSV) is na 27 jaar terug erkend als officiële studentenvereniging aan de Gentse universiteit, met alle voordelen die die erkenning inhoudt (van het krijgen van lokalen aan de Gentse universiteit tot de terugbetaling van een deel van de drukkosten van de vereniging). Volgens De Standaard betekent het niet dat er enige affiniteit met het gedachtegoed van de NSV is, maar aan een voorafgaande, principiële uitsluiting van extreem-)rechts willen een aantal organisaties niet (meer) meedoen. Intussen is de discussie over de erkenning van de NSV naar Leuven verplaatst. Er is een Facebook-groep GEEN ERKENNING NSV IN LEUVEN! opgericht die al meer dan 3 500 vrienden heeft.

Bij de NSV-Leuven klaagt men over “vooroordelen”, “allerlei valse verwijten”, woorden als ‘fascisten’ en ‘racisten’ die hen naar het hoofd worden geslingerd “zonder echt te weten wat deze woorden inhouden”, tegenstanders die “beschikken over een resem aan mediakanalen en ook zeer handig gebruik maken van de moderne media zoals het internet”… Had Calimero niet bestaan, men had het tekenfilmfiguurtje moeten uitvinden om de NSV-Leuven te typeren. De NSV zelf houdt het op Snoopy, het stripfiguurtje van de Amerikaanse tekenaar Charles Schultz (zie verder). De NSV-Leuven heeft een weerwoord opgesteld op verwijten als de NSV is extreem-rechts, is fascistisch, is racistisch, verheerlijkt de collaboratie, is tegen de democratie, is antisociaal, en is terughoudend (versta: staat niet open voor nieuwe initiatieven). De NSV gaat echter al bij de eerste zinnen van dit ‘weerwoord’ uit de bocht. Bij de uitspraak De NSV is extreem-rechts “is het woord ‘extreem’ totaal uit zijn context gerukt”, luidt het in het ‘weerwoord’. “Extremisme houdt in dat we alles zouden doen om onze doelstellingen te verwezenlijken, dat het doel de middelen heiligt en dat we er desnoods niet voor terugdeinzen om bijvoorbeeld geweld te gebruiken en vernielingen aan te richten. Maar niets is minder waar.” Waarna de NSV uithaalt naar “bepaalde organisaties (bedoeld worden: vooral anarchisten, nvdr.) die nauw betrokken zijn bij de organiserende instantie (bedoeld wordt: Blokbuster, nvdr.)” van een tegenbetoging, “bepaalde organisaties” die geweld gebruikten.

Er zal wel een reden zijn waarom de NSV zelf afkomt met de connotatie tussen “extreem” en geweld, in het van Dale-woordenbook legt men geen link tussen ‘extreem’ of ‘extremisme’ en geweld. Waar echter helemaal geen link tussen is, is tussen bedoelde anarchisten en Blokbuster. Blokbuster heeft altijd opgeroepen voor vreedzame tegenbetogingen, goed wetend dat een tegenbetoging die op rellen uitdraait de slechtst mogelijke publiciteit is. Beweren dat die anarchisten nauw betrokken zijn bij Blokbuster is dan ook helemaal van de pot gerukt. Het is daarentegen wél een feit dat de neonazi’s en rechtsradicalen die na afloop van de NSV-betoging in Leuven opgepakt werden omdat ze de stad onveilig maakten voordien in de NSV-betoging opstapten. Overigens relativeert het NSV-Leuven haar niet-extreem/gewelddadig karakter zelf ook wel. “Ondanks onze oproep om vreedzaam op te treden, zijn we Jezus van Nazareth niet: indien men ons op rechterwang slaat, bieden we onze linkerwang niet aan. Als men ons fysiek geweld aandoet, behouden wij het recht om onszelf te verdedigen,” luidt het tot slot van het weerwoord dat de NSV niet-extreem/gewelddadig zou zijn. Hou zij zich zou verdedigen, dat leert ons de ‘webwinkel’ van de pas vernieuwde nationale website van de NSV. Een bezoeker van deze blog merkte op dat er onder andere een zelfklever aangeboden wordt met Snoopy, gehelmd, met op zijn helm het in extreemrechtse kringen geliefde Keltisch kruis, en in zijn rechterhand een baseballknuppel, stok of ijzeren staaf. Zoiets aanbieden in de NSV-webwinkel overtuigt natuurlijk (niet) dat de NSV niet-gewelddadig is.

Foto 1: NSV-Gent in Leuven, 26 maart 2009. Foto 2: Fragment uit de webwinkel van de NSV – klik eenmaal op de foto voor een grotere afbeelding, in het midden zie je de Snoopy mét helm en baseballknuppel.