VOORPOST HERDENKT ZONDAG VLAAMSE COLLABORATEUR EN NAZI

Reimond TollenaereAanstaande zondag worden de bottines van de Voorpost’ers en de bazuinen van de VNJ-muziekkapel nog eens opgeblonken. In Oostakker, bij Gent, organiseert Voorpost een herdenking van Reimond Tollenaere, naar aanleiding van diens honderdste geboortedag. Sprekers zijn oud-Oostfronter Oswald Van Oothegem en voormalig senator en ondervoorzitter van het VB Roeland Raes. Master of ceremony is Luc Vermeulen, VB-personeelslid en actieverantwoordelijke van Voorpost. Maar wie is Reimond Tollenaere?

In de Nieuwe Encyclopedie van de Vlaamse Beweging wordt Reimond Tollenaere als volgt omschreven. We hebben de Encyclopedie wel niet zelf kunnen inkijken, maar we nemen aan dat Wouter Jeanfils, tegenwoordig VB-provincieraadslid in Vlaams-Brabant, er correct uit citeerde.Tollenaere studeert van 1928 tot 1934 rechten aan de RUG. Hij is een radicaal aanhanger van politiek Groot-Nederland en verwerpt elk compromis met de Belgische staat. Als beursstudent in Duitsland in 1931 en 1932 komt hij in contact met het nationaal-socialisme en neemt hij een aantal nazileerstellingen over. Tollenaere is nog student wanneer VNV-leider Staf de Clercq hem in oktober 1933 benoemt tot propagandaleider van het VNV. Van meet af aan is het Tollenaeres bedoeling om het VNV een nationaal-socialistische en Groot-Nederlandse koers te laten varen. Hierdoor komt hij regelmatig in conflict met de gematigder strekking binnen de partij. In mei 1936 wordt hij tot volksvertegenwoordiger gekozen. Hij streeft naar een rechtse en antidemocratische beweging tegen een eventueel volksfront van socialisten en communisten. Tollenaere wordt bij de Duitse inval gearresteerd en naar Frankrijk gedeporteerd (10 mei 1940), maar op 21 juni bevrijd. In de zomer van 1940 spreekt hij zich uit voor een onvoorwaardelijke collaboratie en een nationaal-socialistische Germaanse statenbond. Groot-Nederland zou hierin als autonome staat een plaats vinden. In mei 1941 wordt hij de eerste commandant-generaal van de Dietsche Militie/Zwarte Brigade van de Eenheidsbeweging-VNV. In augustus 1941 behoort hij tot de eerste lichting Vlaamse vrijwilligers die naar het oostfront vertrekken. Na zijn vertrek heeft Tollenaere geen invloed meer op de politieke koers van het VNV. Bij een van de eerste acties van het Vlaamsch Legioen sneuvelt hij. Zijn dood is een zware klap voor de Clercq die Tollenaere ziet als zijn opvolger.

Bij Wikipedia wordt nog gepreciseerd: “Zelf vertrok hij op 6 augustus 1941 als Untersturmführer (onderluitenant) bij het Vlaams Legioen (Waffen-SS) met een groep vrijwilligers naar het Oostfront.“ Aan die collaborateur en nazi brengt Voorpost zondag hulde. Als Bruno Valkeniers het meent dat er voor “nazisten” geen plaats is bij het VB, mogen Roeland Raes en Luc Vermeulen maandag dan nog binnen bij het VB?