NA DE KOPPEN-REPORTAGE. HET PROBLEEM IS MINDER DAT NIEUWE WETGEVING NODIG IS, DAN WEL DAT DE HUIDIGE WETGEVING NIET GEBRUIKT WORDT

N-SA 2N-SA 1De Koppen-reportage over het jeugdcongres en ‘Rock tegen het kapitalisme’-concert van het Nieuw-Solidaristisch Alternatief (N-SA) vorige zaterdag in Oostkamp bracht heel wat in beweging, enkel al met de trailer die het programma aankondigde. Procureur des Konings Jean-Marie Berckvens kondigde aan de Koppen-uitzending aandachtig te bekijken en een vooronderzoek over de N-SA-bijeenkomst op te starten. Minister van Justitie Stefaan De Clerck en minister van Binnenlandse zaken Annemie Turtelboom kondigen een wetswijziging aan die de burgemeesters meer mogelijkheden moet geven dit soort bijeenkomsten preventief te verbieden, zij het dat de burgemeesters daarmee nog niet alles zomaar kunnen verbieden. Bij het Anti-Fascistisch Front (AFF) zucht men. Het probleem is minder dat er nieuwe wetgeving nodig is, dan dat verzuimd wordt de huidige wettelijke mogelijkheden effectief te gebruiken.

Met de Koppen-reportage geraakte ruim bekend dat er zaterdag een bijeenkomst van “een honderdtal extreemrechtse jongeren uit heel Europa” plaatsvond, waar geluisterd werd naar “concerten en toespraken, waarin openlijk nazi-sympathieën geuit werden”. Het Belga-bericht hierover zegt verder: “De politie van Oostkamp reed af en toe langs de zaal, maar greep niet in. De burgemeester van Oostkamp zegt dat hij niets kon doen om de bijeenkomst tegen te houden. Die vond plaats in een privézaal en er waren alleen genodigden welkom.” De Oostkampse burgemeester Luc Vanparys (CD&V) maakt zich er gemakkelijk vanaf. Zoals gisteren hier al gemeld heeft het Anti-Fascistisch Front (AFF) burgemeester Vanparys daags voor het jeugdcongres en concert ingelicht over de aangekondigde sprekers (Eddy Hermy, Hervé Van Laethem, Axel Reitz) en groepen (van nationalistische tot neonazistische muziek). Het AFF wees de burgemeester ook op een artikel op deze website met de zeven mogelijkheden waarover de burgemeesters, politie, parket en anderen beschikken om in te grijpen tegen dergelijke bijeenkomsten.

Dat de bijeenkomst plaatsvond in een privézaal is geen reden om niet te kunnen optreden, zoals professor mediarecht – jurist Leo Neels reeds zei naar aanleiding van de Koppen-reportage over het Blood and Honour-concert in Bellegem (Kortrijk) op 19 april 2008. Dat “alleen genodigden welkom” waren, is ook relatief. Op de website van het Nieuw-Solidaristisch Alternatief (N-SA) is ruime publiciteit gegeven aan de bijeenkomst, en op het Stormfront-forum is uitdrukkelijk medegedeeld dat alle leeftijden, niet enkel jongeren, welkom waren op het jeugdcongres en concert zaterdagavond. De politie had kunnen overgaan tot administratieve aanhoudingen op de openbare weg wanneer er zoals de wet zegt “redelijke gronden zijn dat iemand voorbereidingen treft om een misdrijf te plegen dat de openbare rust ernstig in gevaar brengt”. En racisme, discriminatie en negationisme zijn misdrijven die te verwachten waren gezien het repertoire van de aangekondigde muziekgroepen en het curriculum vitae van de aangekondigde sprekers. Men had ook alle concertgangers kunnen identificeren en ondervragen onmiddellijk na het concert. Enzovoort, enzoverder. Mogelijkheden genoeg in plaats van, zoals het Brugse parket nu zou doen, achteraf te proberen de zaak te reconstrueren. Als iedereen weer uitgezwermd is.

Het Anti-Fascistisch Front (AFF) dringt er voor de zoveelste keer bij de ministers van Binnenlandse Zaken en van Justitie op aan om de burgemeesters, politie en parket beter voor te bereiden op bijeenkomsten zoals die van zaterdagavond. Het probleem is minder dat er nieuwe wetgeving nodig is, dan dat verzuimd wordt de huidige wettelijke mogelijkheden effectief te gebruiken. De Koppen-reportage deed sommigen wakker schieten. Goed zo. Maar de reportage had als nadeel dat enkel gefilmd kon worden wat het N-SA toeliet te filmen. Reportagemaker Thomas Vanden Bossche erkent dit. Het is nu wachten op de reportage die EenVandaag maakte. Volgens een Nederlandse bron hebben we met de Koppen-reportage nog niet het strafste gezien van de bijeenkomst in Oostkamp.