HET N-SA RICHT EEN JEUGDCONGRES IN. ET ALORS?

N-SA-1N-SA-2Aanstaande zaterdag 10 oktober organiseert het Nieuw-Solidaristisch Alternatief (N-SA) een “jeugdcongres”, gevolgd door een “Rock tegen kapitalisme”-concert. In een reeks van artikels duiden we dit congres, staan we even stil bij de vrienden van Nation met wie dit congres samen georganiseerd wordt, schetst onze muziekspecialist welke groepen voor de after-party verwacht worden…

“10 oktober zal een strijddag voor de nationale krachten in dit land zijn”, zo kondigt het N-SA met veel bravoure aan op haar website. Verontruste burgers moeten echter niets vrezen: zaterdag zal de revolutie niet uitbreken, de politie en het leger zijn niet gemobiliseerd. “Vorig jaar werd bij het oprichtingscongres van onze beweging de lijn uitgestippeld die de strijd tegen het corrupte kapitalistische systeem op een georganiseerde manier gestalte moest geven. In dit opzet zijn we het voorbije jaar meer dan geslaagd.” Is het kapitalistisch systeem dan omver gegooid? Neen. “Wij hebben het N-SA op de kaart gezet”, voert men aan voor dat “meer dan geslaagd” zijn. Maar het N-SA op de kaart zetten, is natuurlijk maar de eerste stap. “Wij mogen de jeugd in deze crisisperiode niet overlaten aan de leugenaars van het links-liberale en multiculturele establishment. Die linkse groepen zijn de handlangers van de kapitaalelite in het invoeren en verdedigen van vreemde arbeidskrachten die de jobs van onze jongeren steeds meer inpikken! Ons jeugdcongres zal een bewustwordingscampagne in gang zetten die moet uitmonden in de verdere uitbouw van onze nationale beweging die duidelijke doelen naar voren schuift: antikapitalistisch, antiburgerlijk, voor eigen cultuur voor alle inwoners van dit land, voor remigratie van productieoverschotten, voor zelfbestuur van minderheidsgroepen, voor medeëigendom in bedrijven, voor medebeslissingsrecht in bedrijven door solidaristische bedrijfsstructuren op te zetten.”

Een ambitieus programma voor de jongens en meisjes van het N-SA. Maar tussen dromen en wetten zijn er natuurlijk wel eens praktische bezwaren. Het was de ambitie om het eerste congres van het N-SA, op 11 oktober vorig jaar, in een poepchique hotel in Oostende te laten plaatsvinden. Maar dat feest ging niet door. Nu werd al in juli aangekondigd dat het jeugdcongres in de provincie Antwerpen zou plaatsvinden (foto 1), maar dat moest ook al afgeblazen worden. “Helaas is wegens omstandigheden de locatie in Antwerpen niet kunnen doorgaan”, luidt het in een mededeling. “Onze reservezaal is gegarandeerd en het eventuele ongemak zal men er voor lief bij nemen als men de kwaliteit ervan ondervindt.” Ja ja. Het zijn daar soms rare zinsconstructies. Op de website van het N-SA werd die wijziging aangekondigd onder de titel “Belangrijke verhuidiging!”. Wie weet wat een “verhuidiging” is, krijgt van ons de verzameling Spijkerschrift-columns van Tom Naegels cadeau. Tenzij men bij het N-SA de eigen website nauwelijks bekijkt en een domme schrijffout  (het moet natuurlijk “verhuizing” zijn) daarom in een titel laat staan. Uiteindelijk is het congres en concert dat daarop volgt gepland in West-Vlaanderen (foto 2). Meer bepaald in zaal Tom Dooley in Oostkamp, bij Brugge. Als Tom Dooley symbool staat voor het N-SA gaat het er triestig mee aflopen, getuige het verhaal van Tom Dooley.

De ambities zijn groot bij het N-SA. Laatst schreven ze nog een brief aan hun grote broer, het VB, maar die werd daar enkel op hoongelach onthaald. Het N-SA is een marginaal groepje, in alle betekenissen van dat woord. De enige ‘partij’ die ze het waardig vonden om een stemoproep voor te doen bij de laatste verkiezingen waren hun Franstalige vrienden van Nation… die bij de Franstalige Brusselaars 0,1 % van de stemmen behaalden.