MORGEN: A.V.V.-FEST ÉN DEBAT N-SA VERSUS VB’ER PIETER HUYBRECHTS

A.V.V.-FestDebat N-SA vs. Pieter HuybrechtsHet leven is prioriteiten stellen en dat geldt ook voor leden en sympathisanten van het Nieuw-Solidaristisch Alternatief (N-SA). Meer zelfs: dat geldt zeker voor N-SA’ers. Morgen kunnen/moeten ze kiezen tussen het A.V.V.-Fest in Diksmuide (foto 1) en een debat over solidarisme in Antwerpen (foto 2).

“A.V.V.” staat voor Alles Voor Vlaanderen en het A.V.V.-Fest is volgens de website van de inrichters “A non political hard rocking festival full of ancestral pride! With live bands (Rock, Metal, Oi!, Punk, Medieval, Pagan, Folk, Identity, Black, Trash, Street, NWOBHM, Classic HardRock, Patriot, Viking…) + Historical re-enactment / living history.” Alles voor Vlaanderen maar we leggen het ook wel uit in een wereldtaal! En men gaat in die wereldtaal verder om uit te leggen dat er zaterdag “indoor all day” heel wat op het programma staat. Optredens van: Schrywood (Folk/Black), Drauguin (Medieval/Black), Klauwaert (Folk/Black), Ruthless Pride (Street/Punk), Donars Groll (Viking/Rock), Lion’s Pride (Street/Patriot/Rock/Oi!) en Ancient Rites (Black/Folk/Epic). “Outdoor all day” is er ook een programma: met oude ambachten, originele klederdracht, wapenuitrusting en “demonstraties met strijders”. Voor de Engelstaligen wordt dat laatste verduidelijkt als “Fight demonstrations is part pedagogy with duel to explain weapons, part battle, part training cercle and part military operate.” Het A.V.V.-Fest wordt niet ingericht door het N-SA, maar flink wat N-SA’ers, zoals ook Blood and Honour’ers, zijn dol op die muziek en dat soort toestanden. Het A.V.V.-Fest wordt trouwens ingericht op een voor N-SA’ers en Blood and Honour’ers bekende plek: camping IJzerhoeve in Diksmuide. Waar het voorlopig laatste groot concert van Blood and Honour Vlaanderen, traditionele versie, plaatsvond. Waar Blood and Honour’ers gingen kamperen aan de vooravond van de IJzerwake en afspraken maakten om naar het A.V.V.-Fest aanstaande zaterdag te gaan. En ook bij N-SA’ers die niet actief zijn of zijn geweest bij Blood and Honour is de camping goed bekend. De muziek die gespeeld wordt is geen neonazimuziek, al trad Lion’s Pride (met zanger Gunther Theys, die ook optreedt met Ancient Rites) bijvoorbeeld vijf jaar geleden nog op bij een Blood and Honour-concert in Moerkerke, deelgemeente van het West-Vlaamse Damme.

In Antwerpen, in café Den Bengel aan de Grote Markt, pleisterplaats van nogal wat gemeenteraadsleden na afloop van de maandelijkse gemeenteraad, wordt morgenavond een debat georganiseerd over het solidarisme. Volgens NSV’er/Voorpost’er Yves Pernet die daarover wel eens lezingen geeft, is het solidarisme “ontstaan uit de kerkelijke sociale leer en vond (het) zijn uitdrukking vooral in het Verdinaso (Verbond van Dietse nationaal-solidaristen) van Joris van Severen. Het was een antwoord op zowel het marxisme als het kapitalisme; een soort van ‘derde weg’, gestoeld op de samenwerking tussen werkgevers en werknemers.” Het is de weg die ze bij het N-SA bepleiten om het economisch leven en meer te organiseren. “En meer”: in de Grondbeginselen van het Vlaams Blok wordt het solidarisme onder andere omschreven als “de waarachtige beleving van de natuurlijke volksverbondenheid”. Het debat dat morgen, 3 oktober, ingericht wordt tussen N-SA’er Eddy Hermy en VB-volksvertegenwoordiger Pieter Huybrechts is een tweede poging daartoe. Al op 24 januari dit jaar was zo’n debat gepland, maar onder druk van de VB-leiding zegde Pieter Huybrechts zijn deelname af. Wat niet belette dat het N-SA het achteraf een geslaagde avond noemde. Nu Pieter Huybrechts vanuit een gunstige vierde plaats op de kandidatenlijst op 7 juni opnieuw in het Vlaams Parlement is geraakt en enkel nog zijn parlementair pensioen afwacht, zou hij zich niets meer aantrekken van de banbliksems van de VB-leiding die het VB liever niet geassocieerd ziet met het N-SA. Met reden als je een doorlichting van het N-SA leest.

Het N-SA schold de voorbije dagen het VB nog de huid vol omdat VB-voorzitter Bruno Valkeniers in een column op de VB-website de hoofddoek voor moslima aangeklaagde, daarbij gebruik makend van argumenten geformuleerd door linkse opiniemakers als Benno Barnard, Wim Van Rooy en Femke Halsema, en Valkeniers niet uithaalde naar de “liberale kapitaalselite” die de vreemdelingen naar hier heeft gehaald. Eddy Hermy: “Voor de rest is deze partij (het VB, nvdr.) – net zoals de andere burgerlijke partijen – ideologisch klinisch d
ood. Misschien dat we op 3 oktober tijdens het debat tussen mij en mijn vroegere VMO-kameraad Huybrechts enkele solidaristen die daar nog verloren lopen richting exit kunnen loodsen. Dan kunnen ze die vele lege kamers verlaten en in ons nieuw-solidaristische huis een warm onderdak vinden.”