DEWINTER: BETER AF IN ZUID-AFRIKA DAN IN ANTWERPEN

Den Anker 1“Pas als u de verkiezingen wint, zult u bepalen wat er in Antwerpen gebeurt. En wat mij betreft, is die dag nog heel veraf.” Burgemeester Patrick Janssens maakt aan het einde van het debat in de Antwerpse gemeenteraad over de referendumvraag aan Filip Dewinter duidelijk dat die zich niet teveel begoochelingen moest maken dat hij de strijd tussen de CD&V/N-VA en Open VLD enerzijds en de SP.A en Groen! anderzijds zou beslechten over één dan wel twee vragen bij dat referendum over de Oosterweelverbinding (foto 1: maquette van de Lange Wapperbrug bij die Oosterweelverbinding). In de dagen ervoor dook het cordon sanitaire weer op: kon Janssens het zich permitteren om beroep te doen op de stemmen van het VB om zijn wil door te drukken. Is het niet wat veel much to do about nothing?

Van een doorbreken van het cordon sanitaire was de voorbije dagen geen sprake. Gelukkig waren actievoerders Wim Van Hees (Ademloos) en Manu Claeys (stRaten-generaal) toevallig ook met die materie goed vertrouwd. De eerste als reclameman achter de campagnes van Hand-in-Hand in de jaren negentig, de tweede als auteur van Het Vlaams Blok in elk van ons. Van het doorbreken van het cordon sanitaire is slechts sprake als er politieke afspraken gemaakt worden met het VB, en we kunnen Patrick Janssens van véél verdenken maar dát toch niet. In Gazet van Antwerpen donderdagmorgen, vóór de gemeenteraadszitting donderdagavond, zei Filip Dewinter trouwens: “Ik vrees dat twee vragen voor te veel verwarring zullen zorgen, de zaak moet zo simpel mogelijk zijn.” Voor een partij die er haar handelsmerk van gemaakt heeft om alles zo simpel mogelijk voor te stellen, is het geen verrassende stelling. Waarom ze dan, zoals iedereen op Groen! na, instemde met een draak van een vraag – “Moet de stad Antwerpen een gunstig advies geven voor de stedenbouwkundige vergunning van de Oosterweelverbinding op het huidige voorziene tracé tussen Zwijndrecht, Linkeroever en Merksem/Deurne? Ja of neen?” – is ons een raadsel. De Antwerpse gemeenteraad had de mogelijkheid om – zolang ze maar in de geest bleef van zij die zes maanden geleden begonnen waren met het verzamelen van handtekeningen voor een referendum – de vraag te herformuleren. Waarom niet iets in de zin van: “Bent u voor de Lange Wapper? Ja of neen?”

Filip Dewinter wilde wel graag een glansrol spelen in het debat over de Oosterweelverbinding, maar heeft dat niet gedaan. “Op hét Antwerpse dossier, de Oosterweelverbinding, heeft hij eigenlijk niet kunnen wegen”, schreef Gazet van Antwerpen in mei dit jaar bij een evaluatie van Dewinters politiek werk. Neen, er schuilt ons inziens een ander gevaar bij het referendum. Zullen voldoende Antwerpenaren gaan stemmen? De 10 % stemmers die men moet halen lijken niet veel, maar er zijn daar toch bevolkingscategorieën bij waar men anders nooit een stem om vraagt. Voor het referendum rekent men mee op de jongeren vanaf 16 jaar en de ingeschreven vreemdelingen, maar om die te bereiken zal meer nodig zijn dan een insert van twintig bladzijden bij het stedelijk magazine De[n] Antwerpenaar. Uit een reportage gisteren op de regionale televisiezender ATV blijkt dat nogal wat Antwerpenaren denken dat met hun stem toch geen rekening zal gehouden worden. Een gevoel dat niet wordt tegengesproken als Open VLD-‘belofte’ Annick De Ridder in de Antwerpse gemeenteraad zegt: “Een ‘nee’ tegen Lange Wapper in het referendum betekent niet noodzakelijk een afwijzing van het BAM-tracé.” Los van of men voor of tegen de Lange Wapper-brug is, zal er nog veel overtuigingswerk nodig zijn om mensen naar de stembus krijgen, en al wie niet gaat is gewonnen voor wie een brug wil bouwen vlak boven de Antwerpse koekenstad. Als Dewinter mee de Lange Wapperbrug weg wil, moet hij mee campagne gaan voeren bij de niet-Belgen in Antwerpen.

De kans dat hij dat gaat doen, is natuurlijk klein. Het VB wil wat kwijt over het referendum en de Lange Wapperbrug in haar magazine Antwerps Nieuws, en een extra flyer in een aantal – niet alle – districten verspreiden. En voorlopig is het dat. Dewinter geniet intussen nog na van zijn bezoek aan Afrika, en Zuid-Afrika in het bijzonder, zoals wij hier een paar dagen geleden al bekendmaakten. Hij was er niet alleen op vakantie, in Kaapstad ging hij er ook op bezoek bij “de Zuidafrikaanse regeringspartij Vrijheidsfront (VF)”. Dewinter maakte dit zelf bekend op zijn website, maar schreef er natuurlijk niet bij dat het maar een partijtje is. Goed voor net geen 150 000 stemmen, 0,8 % van de stemmen bij de parlementsverkiezingen in april dit jaar. Het Vrijheidsfront is voorstander van het herinvoeren van de doodstraf, is anderzijds tegen abortus, is voor het behoud van het Afrikaans als taal, en komt op voor de belangen van de blanke Zuid-Afrikaanse bevolking. Desondanks nam de nieuwe Afrikaanse president Jacob Zuma de leider van het Vrijheidsfront, Pieter Mulder, op in zijn regering. Als staatssecretaris voor Landbouw, bosbouw en visserij. Dat Patrick Janssens daar eens een voorbeeld aan neemt en Filip Dewinter in Antwerpen benoemt tot hulpschepen van Landbouw, bosbouw en visserij in Antwerpen! (Foto 2: Filip Dewinter was in Kaapstad samen met de VB-parlementsleden Freddy Van Gaever en Chris Verougstraete. Die laatste is ook ondervoorzitter van de ‘Vrienden van Zuid-Afrika’. Een paar jaar eerder was Dewinter ook al in Kaapstad. Toen in gezelschap van Frank Vanhecke en reclameman Eric Deleu. In café Den Anker krabbelden ze op de muur wat je op foto 2 ziet.)