BOCKENREYDER JARNO ROPPE WIL ONS FOPPEN

Bockenreyders-illustratieNaar aanleiding van een concert van voornamelijk Duitse neonazi’s in Bevel (Nijlen) ter ondersteuning van de Antikriegstag op 5 september in Dortmund, schreven wij hier:  In ons land hebben de Bockenreyders aangekondigd naar de Antikriegstag te gaan. De Bockenreyders is een groepje rechtsradicale autonomen in Hasselt, rond plaatselijk NSV-kopstuk Jarno Roppe. Behalve als kleinzoon van de voormalige Limburgse gouverneur Louis Roppe, staat hij bekend om zijn gewelddadige reputatie. (…) Jarno Roppe, die nog altijd goede contacten heeft in VB-kringen, mobiliseert intussen ook voor een concert met de groep Kategorie C, een Duitse op voetbalhooligans gerichte rockgroep die op 31 oktober in de ‘regio Antwerpen’ optreedt.”

Jarno Roppe (foto 1) stuurde ons volgende reactie: “Allereerst zou ik jullie willen bedanken voor de aandacht die aan mij persoonlijk wordt besteed en de reclame die jullie maken voor de Bockenreyders (foto 2). Met veel plezier lees ik steeds weer de sofistische artikels op jullie webstek. Ik ben er steevast van overtuigd dat het AFF bestaat uit heroïsche knapen die knarsetandend achter hun toetsenbord de strijd aangaan met de boze fascisten uit onze samenleving. Dit verdient een applaus! Toch zou ik even wat willen rechtzetten, daar ik uit enkele artikels kan afleiden dat jullie over verkeerde informatie beschikken. Ondanks dat ik het best leuk vind dat ik steeds vermeld word als zijnde een NSV! kopstuk moet ik u jammer genoeg melden dat ik dat niet ben, ik ben slechts een gewone commilito zonder praesidiumfunctie. Eveneens betreur ik het jullie te moeten meedelen dat het niet mijn Bockenreyders zijn, ik heb er evenveel in te brengen als de rest. Ik vraag me ook af waar jullie het halen dat ik bekend sta om mijn gewelddadige reputatie, hebben jullie hiervoor betrouwbare bronnen of wordt er gewoon klakkeloos overgenomen wat er terug te vinden is in de lasterpropaganda van mensen die met mij een persoonlijke vete hebben? Overigens vermelden jullie dat ik zou mobiliseren voor een optreden van Kategorie C, al is het me een raadsel waar jullie dat vandaan halen. Ik betreur het overigens ook dat verwezen wordt naar mijn grootvader, ik zie niet in wat zijn verwezenlijkingen met mij te maken hebben en vraag me dan ook af in welke zin die informatie relevant is. Hopelijk leren jullie iets bij hieruit en wordt mijn recht op antwoord gerespecteerd. Voor de rest, doe zo verder! Conscia mens recti, famae mendacia ridet.”

Die laatste Latijnse spreuk wil zeggen: “Wie zich bewust is van de waarheid, lacht om de leugens van het gerucht.” Is Jarno Roppe zich niet bewust van de waarheid, want hij kan blijkbaar niet lachen om wat wij schreven? We zullen hem daarom even helpen. Jarno Roppe geen functie bij het NSV? Nog maar vorig jaar tekende hij een petitie als “Jarno Roppe, Praetor NSV! Hasselt”. Een praetor is iemand met een belangrijke functie. Dat Jarno Roppe evenveel inbreng heeft bij de Bockenreyders als de anderen, is zoveel als zeggen dat Filip Dewinter een VB-partijbureaulid is als een ander. Anders dan VB’ers laten de Bockenreyders zich wel altijd anoniem interviewen. Even googleën leert dat Jarno Roppe een gewelddadige reputatie heeft. Of iedereen die in negatieve zin over Jarno Roppe schrijft “een persoonlijke vete” heeft met de man weten we niet. Teveel persoonlijke vetes is anders ook een probleem. Twee verschillende bronnen bevestigen tenslotte dat Jarno Roppe wel degelijk mobiliseert voor het concert van Kategorie C. Dat het hem “een raadsel” is waar wij vandaan halen dat hij “zou mobiliseren” voor het concert van Kategorie C wijst vooral, zoniet uitsluitend, op het belang dat hij eraan hecht dat dit niet publiek bekend wordt.