DE ‘LAATSTE GROET’ VAN DE AUTONOME KAMERADEN

Autonome Kameraden 1Peter-Hendrickx“Jaren geleden ging Taboe al heen, nu, zoveel jaar later nemen we afscheid van de laatste hoofdredacteur van het tijdschrift. Zoals we Taboe nooit vergeten zijn, zo zal Peter Hendrickx nooit vergeten worden! Een laatste groet van het Autonoom Verzet aan een vriend en kameraad! Peter, rust zacht in Vlaamse aarde!” Een voor velen raadselachtige tekst die op 19 augustus op de blog van de Autonome Kameraden verscheen. Wat was Taboe? Wie was Peter Hendrickx? We kregen daarover trouwens een vraag, maar helaas was het e-mailadres van de afzender geen correct adres zodat een persoonlijk antwoord onbesteld terugkwam. Kan de mailer ons terug contacteren?

Eerst echter wie of wat is Autonoom Verzet, wie zijn de de Autonome Kameraden (foto 1, illustratie van de Autonome Kameraden)? Het is een groepje jongeren die het voorbije academiejaar opdook aan de Antwerpse universiteit en bij voorkeur gemaskerd actie voert. Volgens, voormalig voorzitter van de Antwerpse Vlaams Belang Jongeren, Bert Deckers is het “een spontane verzameling van ‘rechtse rakkers’ uit zowel de actieve rechtse verenigingen zoals de NSV en KVHV en een hoop totaal niet bij een vereniging horende jongeren met een rechts gedachtegoed.”  Bert Deckers vond dat de Autonome Kameraden een “zéér geslaagde actie” hadden gevoerd door een meeting-debat van de Actief Linkse Studenten (ALS) in een universiteitslokaal te verstoren. “Een mooie overwinning” voor “rechts, jong Vlaanderen”, vond Bert Deckers. Vanuit de Autonome Kameraden kwam er een reactie op Deckers’ blog: “Wij zijn niet links, niet rechts, maar autonoom, want het links-rechts denken is in onze ogen verouderd, en beperkt je actieradius!” Toch moeten we Bert Deckers gelijk geven (maar ja, hij geeft ons ook al eens gelijk): op hetzelfde ogenblik als de actie van de Autonome Kameraden om de meeting van de ALS te beletten, was er elders aan de Antwerpse universiteit een debat met onder andere Bruno Valkeniers en Jurgen Vertsrepen. Een debat georganiseerd door de KVHV, maar dát werd ongemoeid gelaten door de ‘linkse noch rechtse’ Autonome Kameraden.

Ook als je hun beginselverklaring leest, kom je niet meteen tot links noch rechts-standpunten. “Wij verwerpen elk initiatief dat de positie van het gezin binnen onze samenleving ondermijnt, aantast of vernietigt” is een rechts standpunt, rechts voorbij de CD&V, tot op dezelfde hoogte als het VB. “Waarom moeten wij aan ontwikkelingshulp doen in ver afgelegen landen, als armoede hier bij ons nog bestaat?”, is een al even rechts standpunt. Men is bij de Autonome Kameraden wel “tegen Amerikanisering” en “tegen de globalisering”, maar hun alternatief is niet dat van links. Natuurlijk moeten wij de  “wij hebben niets tegen de mening van antifa, want iedereen heeft recht op vrije meningsuiting” uit hun beginselverklaring met een dikke korrel zout nemen. Het eerlijkst zijn de Autonome Kameraden in de laatste paragraaf van hun beginselverklaring: “Wij zijn het ‘zwarte blok’ in Vlaanderen.” Na de actie tegen de ALS-meeting op 17 maart, volgde op 29 april nog een actie tegen mensen zonder geldige verblijfspapieren die wc-papier toegegooid kregen, en op 9 mei een actie tegen drugs. De actie tegen de mensen zonder geldige verblijfspapieren werd mee door de NSV gevoerd, de actie tegen drugs kreeg de publieke steun van VB-volksvertegenwoordiger Pieter Huybrechts. De Autonome Kameraden uit Antwerpen zijn niet alleen, in Hasselt zijn er de Bockenreyders (waarover later deze week meer, Jarno Roppe reageerde op ons artikel vorige week zondag), na een kameraadschapsavond met een twintigtal deelnemers op 18 juli in het Turnhoutse café De Schalmei werd de oprichting van een gelijkaardige groep in het Turnhoutse aangekondigd. 

Gelijkaardige groepen in deze marge van de politiek zijn Identiteit Door Muziek en de Autonome Nationalisten Mechelen. De grote broer in deze sector is het Nieuw-Solidaristisch Alternatief (N-SA), dat op 10 oktober een jeugdcongres en ‘Rock tegen kapitalisme’-concert inricht. Allen samen zijn ze in Vlaanderen slechts met enkele tientallen, maar er is inderdaad een groeiende groep NSV’ers, KVHV’ers en anderen die het VB links laat liggen. Geestesgenoten vinden de autonomen in Duitsland, Nederland, Frankrijk, Italië, Rusland… Autonoom maar overal actief in variaties van zwart. Als de Autonome Kameraden nu een ‘laatste groet’ brengen aan Peter Hendrickx ( 48 j.) zegt dat ook veel over hen. Het tijdschrift Taboe was de viertalige publicatie van de gelijknamige werkgroep, geleid door Peter Hendrickx, die de voorloper was van de revisionistische Werkgroep Vrij Historisch Onderzoek (VHO) van Siegfried Verbeke en zijn broer Herbert. Peter Hendrickx was ook betrokken bij dat laatste clubje revisionisten. Hij woonde in de Antwerpse universiteitsbuurt (foto 2), adres waar je volgens advertenties in de Koopjeskrant ook terecht kon voor een nieuw “gedurfd kontaktblad voor ruimdenkende mensen”, getiteld Sexclusief. Peter Hendrickx was ook jarenlang uitbater van een populaire winkel in tweedehands cd’s. Op 14 augustus stapte hij uit het leven.