‘BLOOD AND HONOUR’-CONCERT ZATERDAGAVOND IS NIET DOORGEGAAN. TWEE ZAALEIGENAREN WEIGEREN ZAAL ZODRA ZE WISTEN WAAROVER HET GING

BHNLVL08082009_2de_flyerBHC18NLVL-Grafiek1Het concert dat de nieuwe ‘Blood and Honour Nederland & Vlaanderen’-divisie voor voorbije zaterdag 8 augustus plande (foto 1), concert waarvoor wij hier donderdag alarm sloegen, met enige weerklank in de pers tot gevolg, is niet doorgegaan. Dat geeft organisator Thomas V. toe op het neonazistisch discussieforum Stormfront.

Op het Stormfront-forum hebben de voorbije dagen een paar mensen geïnformeerd naar het verloop van het concert zaterdagavond. Sommigen dachten dat het een doorzichtige poging was van antifascisten om zo meer te vernemen. Wij dachten dat het een reden zou zijn om niets te lossen over zaterdagavond, maar gisteren in de vooravond meldde organisator Thomas V., onder zijn pseudoniem Traitorbasher: “De politie heeft een paar uur voordat het concert kon beginnen de zaaleigenaar dermate bang gemaakt dat hij de gig op het laatste moment af heeft geblazen. We hebben gepoogd uit te wijken naar een andere zaal, maar daar wachtte ons hetzelfde lot. We hadden de avond nog kunnen redden door nogmaals uit te wijken naar een zaal waar we op dat moment op zo’n 198 km verderop nog terecht konden, maar we hebben besloten dit niet te doen aangezien de stemming er bij de grote meerderheid uit was. Wat natuurlijk logisch is na zoveel te reizen. Onder het publiek waren ook andere organisatoren aanwezig die bevestigen dat dit vaker voor is gekomen en dat je in zo’n geval veel geluk moet hebben om alles alsnog geregeld te krijgen. Ons rest nu enkel de plicht om het concert nogmaals te organiseren en het publiek te garanderen dat de zaaleigenaar niet op het laatste moment zich terug zal trekken!”

Er wordt niet gepreciseerd waar het concert gepland was, ook niet in welk land. Nederland waar de voorverzamelplek was. België waar het concert volgens sommige geruchten zou doorgaan. Of Duitsland, al is dat het minst waarschijnlijke. Wat volgt op het Stormfront-forum is een discussie tussen neonazi’s, op hun niveau dus. De politie wordt meteen omschreven als de “ZOG politie”. ZOG staat voor Zionist Occupation Government, alsof de politie in één van de drie mogelijke landen in dienst zou staan van de zogenaamde Joodse wereldheerschappij. Er wordt opgemerkt dat de kosten van het huurcontract gerecupereerd kunnen worden, maar dat helpt niet veel aan de vergalde avond. Daarna begint een discussie over de schuldvraag: hoe is de politie de twee gehuurde zalen te weten gekomen? Een neonazi roept op: “Hou de vuile was binnen”, maar tevergeefs. Conclusie is dat de zaal absoluut geheim moet blijven, want anders “proberen ze de zaaleigenaar bang te maken” en als dat niet lukt volgen “buitensporige controles” zoals in Diksmuide waar de identiteit van alle concertgangers gecontroleerd werd. Volgens Thomas V. was er niets mis met de organisatie vanuit Blood and Honour Nederland & Vlaanderen, “de fout lag bij een extern persoon.”  Op de eigen website en het eigen forum van Blood and Honour Nederland & Vlaanderen werden gisteren geen verklaringen afgelegd over het niet doorgaan van het concert zaterdagavond. In elk geval was dit het tweede feestje dat zaterdag in de soep liep. In Nieuw-Scheemda, een dorpje met vierhonderd inwoners in de streek rond Groningen, werd diezelfde zaterdag een tentenkamp van “rechts-extremisten” ontruimd na dreiging van een confrontatie met een concurrerende rechts-extremistische groep en antifascisten. In het verslag van de ontruiming van RTV Noord zien we dat ook Stefan Wijkamp opgepakt werd, de Hitler-lookalike die vorig jaar november nog in Hasselt veroordeeld werd voor het uitbrengen van de Hitlergroet op een Blood and Honour-bijeenkomst op het militair kerkhof van Lommel.

Het bericht op deze blog van het aangekondigde Blood and Honour-concert donderdag is diezelfde dag overgenomen door het persbureau Belga, waarna het op een aantal online edities van kranten kwam en ’s anderendaags ook de papieren versie van De Morgen haalde. Hierdoor op de hoogte stuurde het Centrum voor Gelijkheid van Kansen en Racismebestrijding vrijdag een brief naar minister van Justitie Stefaan De Clerck om te wijzen op “de neo-nazistische achtergrond van de organiserende beweging” en dat het “niet denkbeeldig is dat inbreuken zullen begaan worden op de Belgische negationisme- en antiracismewetgeving.” Het Anti-Fascistisch Front (AFF) stuurde zaterdagmorgen, zodra de voorverzamelplek bekend was, een mail naar de ministers van Binnenlandse Zaken Annemie Turtelboom en van Justitie Stefaan De Clerck om de ministers te wijzen op de voorverzamelplek. “Dit soort bijeenkomsten moet met alle wettelijke middelen bestreden worden. Vlaanderen heeft geen behoefte aan nostalgici van het Derde Rijk”, schreef AFF-woordvoerder Ed Steffens. Het AFF vroeg “de burgemeesters, politie en parket om actief op te treden. Minstens moeten de wetten op racisme, discriminatie en negationisme nageleefd worden, maar er is ook de mogelijkheid tot het uitvaardigen van een samenscholingsverbod en het tegenhouden van neonazi’s aan de grens.” Tot slot trok het AFF nog de aandacht op de mentaliteit van de organisatoren van de bijeenkomst zaterdagavond door te wijzen op de aanvullingen die ze de jongste dagen op hun website hadden gezet. Enerzijds foto’s van antifascisten met een oproep om hen te identificeren en een klassieke tekst uit het Blood and Honour/Combat 18-milieu: They ain’t alright just because they’re white. Anderzijds grafiek zoals swastika’s, het Keltisch kruis, het Odal-runeteken (foto 3) en nazi-vlaggen.

Het AFF had vooraf vernomen dat de politie op zoek was naar de mogelijke locatie voor het Blood and Honour-concert. Een zaal waar men alleszins naar geïnformeerd heeft, was een parochiezaal waar een honderdvijftig mensen binnen kunnen. In elk geval heeft wie ook allemaal verantwoordelijk is voor het niet doorgaan van het concert puik werk geleverd. Chapeau. Het recht op vrije meningsuiting stopt waar het aanzetten tot racisme en discriminatie, oproepen tot geweld en het negationisme begint.