MEER DAN HONDERD EXTREEMRECHTSE EN NAZISTISCHE OP NEDERLAND GERICHTE WEBSITES

BHC18NLVL-Adolf Hitler herdenkingSatanic-Mede-feestjeVrijdag schreven wij hier dat er maar liefst vijfenvijftig op Nederland georiënteerde nazistische websites online staan. Daarnaast zijn er nog eens negenenvijftig op Nederland gerichte klassiek extreemrechtse websites online. Dat blijkt uit een onderzoek van het Meldpunt Discriminatie Internet (MDI) tussen maart 2008 en juni 2008. Intussen zijn enkele van die websites van het internet verdwenen, maar zijn er evengoed nieuwe bijgekomen (foto 1: website Blood and Honour Nederland & Vlaanderen, klik eenmaal op de foto voor een grotere afbeelding).

Het MDI gebruikte voor de selectie van websites kenmerken als: racisme, antisemitisme, homohaat, haat tegen moslims, haat tegen allochtonen, ultra-nationalisme, verwerpen van democratische grondbeginselen en een positieve associatie met het Derde Rijk. De websites zijn niet noodzakelijk alleen maar de individueelste expressie van de individueelste emotie, 38 % van de nazistische websites is gelinkt aan een organisatie die zich ook buiten het internet manifesteert, zoals de fora van het Blood and Honour-netwerk. Bij de klassiek extreemrechtse websites heeft 29 % connecties met offline organisaties. Het postorderbedrijf Fenris bijvoorbeeld. Van de nazistische websites heeft drie kwart (41 websites) een strafbare inhoud. Vooral met uitlatingen over Joden en moslims. Bij het resterend kwart niet-strafbare nazistische websites gaat het doorgaans om actie-oproepen en verslagen van betogingen. “Lofredes op het nazi-zijn” rekent het MDI niet als strafbaar. Het MDI overdrijft dus zeker niet als het komt tot eenenveertig op Nederland gerichte nazistische websites mét een strafbare inhoud. Bij de klassiek extreemrechtse websites worden bij vijftien percent (9 websites) strafbare uitingen gedaan. Wat niet strafbaar is, kan echter nog altijd een gevaarlijke mentaliteit weergeven. Dat het niet tot een vervolging komt heeft veelal te maken met de niet te achterhalen identiteit of vervalste registratiegegevens van de websites, en/of het bij buitenlandse providers onderbrengen van websites. Negen op tien nazistische of klassiek extreemrechtse websites met strafbare inhoud zijn opgeslagen bij providers in de Verenigde Staten, waar vele van de geviseerde uitingen niet strafbaar zijn en rechtshulp van Amerikaanse opsporingsinstanties aanzienlijk minder kansrijk zijn.

Uit onderzoek blijkt dat online communicatie een zichtbaar effect heeft op offline gebeurtenissen. Jonge rechtsextremisten, die offline strafbare verhandelingen verrichten, blijken vaak (mede) door online activiteiten te radicaliseren. “De combinatie van het grote aantal strafbare uitingen, de anonimiteit op het internet en het effect van websites op offline gebeurtenissen is zorgwekkend”, besluit het MDI. Onderzoek naar de polarisering onder jongeren door de Regiopolitie Groningen bevestigt deze conclusie. In haar rapport Rechtsextremisme op het internet heeft het MDI een hoofdstuk opgenomen over de internetfora. Hier vinden we het grootste deel van de strafbare uitingen die op nazistische en klassiek extreemrechtse websites voorkomen. Gezien de bezoekers van de internetfora niet enkel kunnen lezen wat anderen schrijven, maar zelf ook – quasi anoniem dan nog – berichten en reacties kunnen plaatsen, zijn het druk bekeken en gebruikte media. Het bekendste is het Stormfront-forum, opgericht door de voormalige Ku Klux Klan-leiders Don Black en David Duke. Twee jaar nadat zij in 1998 met hun forum starten werd een Nederlandstalige sectie toegevoegd, een sectie waar gemiddeld een drieduizend berichten per maand gepubliceerd worden en waarnaar op quasi elk ogenblik van de dag een honderdtal mensen surfen. Op het ogenblik dat we dit artikel schrijven, zijn er 113 de Nederlandstalige sectie van het Stormfront-forum aan het bekijken. Veel van de berichten op het Stormfront-forum zijn uitermate kwetsend, opruiend en strafbaar. In maart 2007 werden huiszoekingen verricht bij verschillende Stormfront-moderatoren, en een half jaar later is hetzelfde gebeurd bij twee individuele gebruikers die veelvuldig strafbare uitingen plaatsten. Het vervolg hiervan is evenwel niet bekend.

Ook bij het gelijkaardige en erg populaire forum van Holland Hardcore kregen ze al huiszoekingen. Holland Hardcore richt zich op de gabberscultuur, maar toen een protestbetoging tegen de huiszoekingen op poten gezet werd kwam daar enkel de fauna en flora van Nederlandse nazistische en extreemrechtse organisaties op af. Holland Hardcore – die ook een Vlaamse sectie heeft – kondigde aan ermee te zullen stoppen, maar is nog altijd online. Spijts de hosting in het buitenland van veel van die fora, en de anonimiteit om berichten te plaatsen, grijpen politie en parket wel in. Maar als er al opgetreden wordt, nemen die onderzoeken jaren in beslag en nemen de strafbare uitingen op het internet intussen nog maar toe. In Vlaanderen is het trouwens niet anders. Zelf hebben we in oktober 2006 bij Cyberhate klacht neergelegd tegen de bijzonder gore website van de Satanic Skinheads (foto 2). De ene keer vernemen we erover dat de zaak geklasseerd zou zijn door het parket in Antwerpen, de andere keer luidt het dat de zaak nog in onderzoek is. Eén van de twee websites van de Satanic Skinheads verdween korte tijd na onze klacht van het
internet, de andere website bleef online: eerst actief, later passief (de website werd niet meer aangevuld, maar iedereen kon nog altijd de racistische praat en plaatjes bekijken). Intussen lijkt ook die tweede website van het internet verdwenen. Probleem opgelost? Sommige problemen lossen zich vanzelf op door er lange tijd niets aan te doen, maar dat geldt niet voor alles en is als werkwijze onaanvaardbaar in een rechtsstaat.