DE TOP-50 WEDSTRIJD

top50Boekenpakket-1Boekenpakket-2Volgende week maandag presenteren we hier de top-50 van wie, vanuit zijn of haar provincie, de meeste voorkeurstemmen aanbrengt voor het VB. Op basis van de resultaten op 7 juni in Antwerpen, Oost-Vlaanderen, West-Vlaanderen, Limburg, Vlaams-Brabant, Brussel en de score voor de Europese lijst. Wanneer nodig herberekend als men in 2007 door een betere plaats op de lijst meer voorkeurstemmen haalde, en ook rekeninghoudend met wie in 2007 wél en wie in 2009 niet op een lijst stond. Intussen kan je een pronostiek maken, en er een VB-boekenpakket mee winnen.

Wie ons uiterlijk zondag met de mailknop in de rechterkolom van deze blog de juiste top-10 bezorgt, maakt kans een boekenpakket te winnen waarin vijf boeken van het Vlaams Blok/Belang steken. Vooreerst drie boeken over en uit de ontstaansjaren van het VB. Om te beginnen de Grondbeginselen van het Vlaams Blok. De bijbel, de koran, de thora van het Vlaams Blok. Om in de sfeer te komen de slotparagraaf: “Zo streeft het VLAAMS BLOK naar de verwezenlijking van een organisch volks- en Europese volkerengemeenschap, welke zowel de consumptie-, verspil- en afgunstmaatschappij, als de anarchiserende verdwazing en de linkse collectivistische dwangmaatschappij verwerpt om een hiërarchisch gestructureerde natuur- en volksverbonden gemeenschap op te bouwen waarin de vrijheid en orde, recht en tucht, bescherming van persoonlijkheid en gemeenschap waarborgen zijn voor het recht op eigenheid en levensvreugde.” Voilà.

In ons boekenpakket ook het allereerste boekje van Filip Dewinter, Eigen volk eerst. Gepubliceerd door uitgeverij De Roerdomp in Brecht, en geschreven in samenwerking met een werkgroep bestaande uit Eric Luykx, Jan Penris, Jan Stalmans, Frank Ter Walle, Frank Vanhecke en Johan Wouters. Een fragment: “Het heeft dan ook geen enkele zin om van West-Europa één groot asielland voor politieke en vooral economische vluchtelingen te maken. Helpen kan trouwens alleen wanneer we erin slagen ons te handhaven zowel op sociaal-economisch, op industrieel als op technologisch gebied. Zoniet maken we de grote egalisatie mee – de droom van ieder voorstander van de pluriculturele maatschappij – waarbij onze achterkleinkinderen in plaats van computers te bedienen, uit de Derde Wereld geïmporteerde maniok stampen in afgedankte soepketels.” (blz. 106-107).

Het derde boek is Vlaams Blok: 20 jaar Rebel. Een boek dat de eerste twintig jaar van het Vlaams Blok in beeld brengt. Uit het voorwoord van Karel Dillen: “Is de foto, het fotoboek minder dan het streng historisch werk, de foto is ook meer. De foto is de flits, inslaand met de kracht van de ditmaal weldoende bliksem. De foto richt zich zonder omwegen, zonder zijwegen rechtstreeks tot hart en geest, tot de gehele mens. Hij herkent zich in de jaren, ook al ligt ze een generatie terug en al liep hijzelf nog in zijn eerste korte broek op het ogenblik van het geflitste treurige, afgrijselijke, dan wel roemvolle, glorieuze, maar altijd eervolle gebeuren. De foto neemt bezit van ons hele wezen. Ze maakt ons niet alleen tot kijker, tot toeschouwer, tot getuige van wat geflitst werd. Neen, we zijn erbij, we maken deel uit van het gebeuren. We stappen mee op in die betoging. We luisteren naar de spreker op die en die vergadering. We leggen bloemen neer op het graf van Borms, Van Severen, Brouns en De Clercq. We zijn erbij en in die ene foto zien we het gehele Vlaanderen.” Mét foto’s van AFF-betogingen.

En dan hebben we nog twee recente boeken. Zeggen wat u denkt is het achtste boek van Fi
lip Dewinter, een verzameling van negentien toespraken van De Grote Baas: Rechts zonder complexen (VBJ-congres 13 januari 1987), Europa aan de Europeanen (VBJ-congres 4 februari 1989), Eigen volk eerst (boekvoorstelling, 6 november 1990), Immigratie: het Westen voor de keuze (toespraak op het colloquium waar het beruchte zeventigpuntenplan werd voorgesteld, 6 juni 1982), Voor een Vlaams Vlaanderen en een Europees Europa (eerste nationalistische conventie, 24 november 1992), Werk voor eigen volk eerst (toespraak bij de eerste 1-meimanifestatie van het VB, 1 mei 1996), Immigratie, de tijdbom tikt! (boekvoorstelling, 16 oktober 1996), Criminaliteit, harde aanpak (meeting, 11 maart 1998), Baas in eigen land (boekvoorstelling, 4 april 2000), Stop immigratie, veilige stad (meeting 14 maart 2002), 11 september 2002: 1 jaar later (VBJ-meeting, 11 september 2002), Vlaanderen vrij (derde nationalistische conventie, 6 oktober 2002), Het groene totalitarisme: de kolonisatie van Europa (colloquium, 8 december 2002), Zerotolerantie tegen criminaliteit (boekvoorstelling, 16 april 2003), Geen stemrecht voor vreemdelingen (meeting, 4 november 2003), “Stand, men of the West and fight” (congres, 14 maart 2004), Stichtingscongres ‘Vlaams Belang’ (14 november 2004), Antwerpen eerst (A-conventie, 9 oktober 2005) en Uw veiligheid, onze prioriteit (meeting, 11 april 2006). Volgens Dewinter kon het met de stichting van het Vlaams Belang alleen nog beter worden. Dewinter: “Laat mij toe te eindigen met de legendarische woorden van de gewezen Amerikaanse president Ronald Reagan: ‘You ain’t seen nothing yet!’.”

En tenslotte steekt in ons boekenpakket nog Inch’ Allah?, het boek van Filip Dewinter over de islamisering van Europa waarvan Benno Barnard het spijtig vindt dat het niet in elke boekhandel voor het grijpen ligt. Hier is het dus te winnen, samen met nog vier andere boeken van het Vlaams Blok/Belang. Zeg niet langer dat wij enkel onze versie van de feiten geven.