ZATERDAG OPNIEUW NEONAZI-BIJEENKOMST IN ONS LAND. NU NIET DOOR VLAMINGEN OF DUITSERS GEORGANISEERD MAAR DOOR FRANSEN

FlyerHammerfest2009-bewerktAanstaande zaterdag 20 juni richt Hammerskin Nation (HSN) in het zuiden van ons land, “Southern Belgium”, het “European Hammerfest 2009” in (foto). De Amerikaanse Anti-Defamation League omschrijft Hammerskin Nation als “de gewelddadigste en best georganiseerde neonazistische skinheadgroep” (zie: http://www.adl.org/Learn/Ext_US/Hammerskin.asp). De groep leunt aan bij de traditionele Blood and Honour-groeperingen, maar is een gelijkaardige beweging los van Blood and Honour. Voor het concert zaterdag wordt gemobiliseerd vanuit Frankrijk en Duitsland. De collega’s van RésistanceS (zie: http://www.resistances.be) verwittigen vandaag de Franstalige publieke opinie voor het concert.

De naam en het logo van Hammerskin Nation komt uit The Wall, een album van Pink Floyd uit 1979 dat in 1982 verfilmd werd. The Wall vertelt het verhaal van een rockzanger die aan drugs verslaafd geraakt en zijn greep op de werkelijkheid verliest. Hij wil Joden en anderen tegen een muur zetten en hen neerschieten. Verwijzend naar de Holocaust zingt hij over de ‘definitieve oplossing’, het open zetten van de douches en opstarten van de ovens. Het hakenkruis is vervangen door twee gekruiste hamers, hamers waarmee de deuren zullen vernield worden waarachter de bang gemaakte minderheden zich verbergen. Hoewel Pink Floyd zelf het fascisme niet genegen is, heeft Hammerkin Nation die gruwelijke fantasie tot werkelijkheid gemaakt met racistische rockmuziek en racistisch geweld. De eerste Hammerskin Nation-groep ontstond eind jaren tachtig in het Amerikaanse Dallas, waarna gelijkaardige groepen elders in de Verenigde Staten opgericht werden en ook Europese ‘afdelingen’ ontstonden.

Hammerskin Nation is een gesloten gezelschap. Lid worden kan slechts na een proefperiode. Maar daarna worden alle remmen losgegooid. Leden waren in de zomer van 1988 betrokken bij gewelddaden tegen zwarten en Hispanics in een poging om hen buiten te houden uit een park in Dallas (Texas), een synagoge en een huis van de Joodse gemeenschap werden beklad met antisemitische slogans. Het jaar nadien werd onder andere een brandbom achtergelaten bij een nachtclub die vooral door niet-blanken bezocht werd. In juni 1991 vermoorden drie 16-jarige leden van Hammerkin Nation in Arlington (Texas) de zwarte Donald Thomas omdat hij met twee blanke vrienden op een tractor zat. Datzelfde jaar werd een brandbom gelegd bij een andere groep skinheads en een 50-jarige zwarte dakloze, Douglas Garett, werd in Birmingham (Alabama) vermoord door hem met een baseballknuppel te slaan en hem dood te schoppen. In maart 1999 werd in Temecula (California) de 23-jarige zwarte Randy Bowen door zes Hammerskin Nation-leden op een open veld vermoord. “We don’t like niggers here”, luidde het. Waarna de nazi-groet gebracht werd en nazi-liederen gezongen werden.

Alhoewel leden regelmatig veroordeeld werden voor hun gewelddaden, ging en gaat het geweld verder. “No laws will ever break us!”, luidde het in het Hammerskin Nation-magazine. Eind jaren negentig begonnen Hammerkin Nation-leden met de promotie van “white power music”. Neonazimuziek die enerzijds goed is om geld in de lade te brengen, en anderzijds om nieuwe leden te recruteren. In maart 1999 zou het eerste concert in Tampa (Florida) plaatsvinden. Op de affiche stond onder andere Blue Eyed Devils, een Amerikaanse groep die in 2006 nog voor 2 000 mensen in Weelde, in de Antwerpse Kempen, optrad op een concert georganiseerd door de Duitse Combat 18-afdeling van Blood and Honour (zie: http://aff.skynetblogs.be/archive-day/20061018). Het concert in Tampa ging echter niet door nadat de eigenaar van de zaal begreep wat voor volk hij over de vloer zou krijgen. Op 7 augutus 1999 kon in Hanover (Pennsylvania) dan toch het eerste Hammerskin Nation-concert plaatsvinden. Op de affiche toen stonden onder andere Dying Breed, een groep die tegenwoordig als H8 Machine bekend is, en Bully Boys. Twee groepen die zaterdag ergens in Franstalig België verwacht worden voor het Hammerskin Nation-concert hier.

In de Verenigde Staten zegt men dat Harmmerskin Nation naast de Amerikaanse groepen ook ‘afdelingen’ heeft in Canada, Engeland, Frankrijk, Nederland, Duitsland en nog een paar Oost-Europese landen. Het Southern Poverty Law Center schat dat Hammerskin Nation in Europa meer dan tweeduizend leden telt (zie: http://www.splcenter.org/intel/intelreport/article.jsp?pid=551). Waarschijnlijk rekenen ze daarvoor alle Europese Blood and Honour-leden als Hammerskin Nation-leden. Hoeveel volk men voor het concert zaterdag kan mobiliseren, is moeilijk in te schatten. De praktische organisatie berust bij de Franse Crew 38, met steun van Duitse ‘kameraden’. Crew 38 heeft contacten met het Brugse neonazi-milieu. De huisgroep van het Brugse café De Kastelein (nu: de Moloko), Les Vilains, trad op 2 november 2007 nog op op een Crew 38-concert in Parijs. En op 26 november 2005 werd in Vlaanderen een neonazi-muziekconcert gezamenlijk ingericht door de Franse Hammerskins en Blood and Honour Vlaanderen. Het concert van aanstaande zaterdag is aangekondigd op het internationale forum van Blood and Honour en op het forum van Blood and Honour Vlaanderen.

Maar Blood and Honour Vlaanderen ligt tegenwoordig op apegapen (waarover later meer) en in Europa zijn de Hammerskins niet zo bekend als Blood and Honour. Daarenboven is de mobilisatiecapaciteit van neonazi-groepen nogal wisselend door ruzies en andere omstandigheden. Blood and Honour Vlaanderen kon de voorbije jaren tot 800 mensen op de been krijgen, maar er waren ook bijeenkomsten waar ze maar met een 150 waren. De Combat 18-tak van Blood and Honour Duitsland zag in ons land al zowel een opkomst van 150 mensen als van 800 tot 2 000 mensen. Alleszins zullen zaterdag niet alle Blood and Honour’ers opduiken of binnen mogen want op de affiche staat dat geen wapens welkom zijn, geen drugs, geen bullshit en ook geen Combat 18-leden (van Blood and Honour). Wat echter ook al zeker is, is dat zaterdag muziek gespeeld zal worden die indruist op de wetgeving tegen het racisme en negationisme.