DE VERLIEZER IS AL BEKEND, MAAR WIE WORDT DE WINNAAR VAN DE ANTI-POLITIEK?

De macht van politieke commentatoren is beperkt. Zaterdag 25 april 2009 riep chef-politiek van De Morgen Ruud Goossens in zijn krant op: “Geef Dedecker niet het cadeau dat het vanaf nu tot 7 juni alleen nog maar over hem gaat. Want dan kan men hem nu al beter de sleutels van een kabinet of twee, drie overhandigen.” En waarover heeft de kiescampagne tot nu toe gedraaid? Dedecker, Dedecker en Dedecker. Dat daarbij niet het beste wat de politiek vermag naar bovenkomt, is natuurlijk een understatement.

Open VLD-voorzitter Bart Somers die LDD-volksvertegenwoordiger Dirk Vijnck koopt – wiens enige verdienste is dat hij 5 000 euro voor Jean-Marie Dedecker had om op diens lijst te staan bij de federale verkiezingen twee jaar geleden. Het voor Vijnck opzij schuiven van trouwe en soms hardwerkende Open VLD-politici voor verkiebare plaatsen op de Open VLD-lijst; zoniet met gemeenschapsgeld Vijnck een fors salaris beloven als Open VLD-kabinetslid. Of het ontkennen van de gemaakte deal, tot Jean-Marie Dedecker met een ‘afsprakennota’ kon zwaaien nadat Dirk Vijnck terug de LDD-schaapstal opzocht. Het is moeilijk te zeggen wat het ergste is, en welke keuze ook doet onrecht aan de andere keuzemogelijkheden. Maar één ding is zeker: Bart Somers heeft zijn clownsrol op de PvdA-affiches alvast verdient (foto 1).

Jean-Marie Dedecker (foto 2) kan er niet genoeg van krijgen. Bart Brinckman, dit weekend in De Standaard: “De man die zijn partij volledig heeft opgetrokken uit een reeks individuen die uit Open VLD en Vlaams Belang komen aanwaaien, start een kruistocht tegen Open VLD, dat hem een koekje van eigen deeg trachtte te geven. De gewezen judocoach etaleert daarbij een Calimerohouding. Hij neemt het ook niet zo nauw met de werkelijkheid. Afgelopen dinsdag zat hij bij Phara. Als hij voor elke leugen 100 euro kreeg, ging hij met een fortuin terug naar huis: tiptop gewapend om de volgende overloper te strikken. Afgelopen dinsdag beloofde Dedecker dat hij Vijnck op donderdag zou vergezellen naar de Kamer. Wat hebben we aan een politicus die er niet in slaagt om zelfs de meest eenvoudige toezegging na te komen?”

In plaats van naar het vragenuurtje in de Kamer te komen en daar de nieuwsgierige pers te trotseren, is Vijnck op vakantie gegaan in Nederland. Op kosten van de belastingbetaler. En zo zou het VB toch nog beter kunnen scoren dan verwacht. Vrijdag, op 30 dagen voor 7 juni, maakte De Standaard een SWOT-analyse van de verschillende partijen en bij de kansen voor het VB noteerde de krant: “Het moddergevecht tussen Open VLD en Lijst Dedecker bezorgt de hele politiek een slecht imago. De campagne komt in woelig antipolitiek vaarwater terecht. Als de zelfbediening van de politiek het definitieve thema van de verkiezingen wordt, opent dit perspectieven voor de antipolitieke partij bij uitstek.” Bij De Morgen denken ze dan weer dat de voorbije week weer een paar zetels winst voor Dedecker opleveren. Het een is al erger dan het andere, maar welke uitkomst ook komt de bevolking niet ten goede.

Dat LDD en VB elkaar waard zijn, zou je ook nog gaan geloven na het lezen van de jongste P-magazine. Filip Dewinter zegt daar in een dubbelinterview met Jurgen Verstrepen: “De manier waarop de Verstrepens en de Dedeckers aan politiek doen, heeft iets ranzigs.” Aanleiding voor die uitspraak is het de week eerder uitgelekte verhaal over Jean-Marie Dedecker die een privé-detective uitstuurde om na te gaan of Open VLD-minister Karel De Gucht en/of zijn vrouw en zijn politiek actieve zoon (Karel De Gucht heeft ook nog een niet-politiek actieve zoon, nvdr.) financieel voordeel zouden gehaald hebben uit de verkoop van het gerechtsgebouw van Veurne. Nu kan je Karel De Gucht van veel verdenken, maar toch niet van dat. Jurgen Verstrepen had zijn antwoord echter klaar. “Als dat al zo is (de ranzige manier om aan politiek te doen, nvdr.), dan heb ik dat toch bij u geleerd.”

Jurgen Verstrepen: “Jullie hebben de tapes van Johan Sauwens’ aanwezigheid op het Sint-Maartensfonds toch ook gelekt aan de pers? Op die manier hebben jullie een Vlaams-nationalistische broeder afgemaakt.”  Vrolijke boel de politiek, als het niet zo triestig was.