BLOEDARMOEDE & MOEDELOOSHEID

Het Vlaams Belang gaat naar de stembus met de sogan “dit is ONS land”. Een nogal slappe doorslag van het aloude “Eigen volk eerst”. Typerend voor de hevig woekerende bloedarmoede en toenemende moedeloosheid in de VB-rangen.

 Zoals de zaken er nu voor staan dreigt ook de uitslag op 7 juni een slappe doorslag te worden van ‘vroeger werk’. Meer zelfs, de partijleiding lijkt zich nu al neergelegd te hebben bij een fors verlies. Kort gesteld; als in Vlaanderen het 19%-niveau van 2007 wordt vastgehouden dan zal men op de Madou al enorm tevreden zijn. Dat is wel 5 à 6% onder de absolute topscore van 2004.

Ook significant; boegbeeld Dewinter wil niet langer de verkiezingen winnen maar, en-zet-u-schrap; “wil proberen maximaal te consolideren”. U leest het goed. Na 22 jaar parlement is Philip Dewinter eindelijk het onvervalste Wetstratees machtig! Een uitspraak die zo uit het Yves Leterme – repertoire geplukt lijkt. Het campagnebeeld is een jongetje dat naast de slogan kijkt in de richting van een zwarte toekomst aan de uiterste rechterzijde van het ‘decor’. Maak zelf uw vervolgzin met de woorden: “passend” en “symbolisch”.

De polls – voor wat ze waard zijn (in de regel niet zoveel) – tonen  aan dat het VB nog slechts 16% zou halen in de Vlaamse kieskringen. Een verlies van zowat één stem op drie in vergelijking met de uitslag van 2004. Met dank aan Dedecker, De Wever en het Cordon Sanitaire. De ‘schutkring’ werd door voorzitter Bruno Valkeniers onlangs weer omstandig aangeklaagd in de pers. Het bewijs dat het cordon werkt en, anders dan Dillen en Vanhecke bij herhaling beweerden, bij-zon-der stevig op de zenuwen werkt van de VB-leiding. 

In Brussel zou de partij ongeveer de helft van haar vroegere stemmen verliezen;van 4,7% naar 2,7% volgens de laatste polls. Ondanks – of dankzij – ‘superflik’ Johan De Mol die weer wordt uitgespeeld. De politieke toekomst van Johan De Mol ziet er behoorlijk troebel uit. Ooit werden er miljoenen en miljoenen gespendeerd aan de VB – campagne in de hoofdstad om van tweetalige Johan uit Schaarbeek de Belgische versie van J.M. Le Pen te maken. De Brusselse VB – propaganda werd in het keurigste Frans vertaald, tot ongenoegen van de “echte nationalisten”, en voor de slechte verstaanders werd het leven van Johan zelfs in een stripverhaal gegoten. Ongezien, du-jamais-vu. De hoge verwachtingen werden echter nooit ingelost. Meer dan 10 jaar later is De Mol verworden tot een nietszeggend randfenomeen. Heel ver weg van de camera’s. Het was ooit anders.