JOZ WIJNINCKX. ALS ‘T PALLIETERKE IEMAND IN HERINNERING BRENGT

Vorige zaterdag is in Lochristi afscheid genomen van Jaap Kruithof (zie: http://vl.attac.be/article1332.html en http://vl.attac.be/article1329.html). Ook zaterdag is in Antwerpen Joz Wijninckx uitgeleidde gedaan. Bij ’t Pallieterke hebben ze weinig meer onthouden dan de jeugdjaren van de Hobokense socialist.

Joz Wijninckx politieke loopbaan startte bij de Jong-Socialisten. Op zijn 33ste stapte Wijninckx in de gemeentepolitiek in het rode Hoboken, meteen als schepen in Hoboken. Na de fusie in 1983 werd hij lid van de Antwerpse gemeenteraad. Hij was oprichter van de intercommunale televisiekabelmaatschappij Integan. Van 1977 tot 1990 was hij senator. Het bekendst was hij als minister van Pensioenen (1977-1979) die de laagste pensioenen verhoogde en de hoogste ambtenarenpensioenen aftopte, en als voorzitter van de onderzoekscommissie die in 1980-1981 zocht naar ‘vermeend machtsmisbruik en staatsondermijnende praktijken’ (lees: extreemrechtse invloeden) bij de rijkswacht. Joz Wijninckx was ook jarenlang voorzitter van de Vlaamse federatie van socialistische gepensioneerden. Maar ook een man die fervent streed tegen… de activiteiten van Kris Merckx, Geneeskunde voor het Volk en het toenmalige Amada. Hobokense BSP’ers – in Hoboken hielden de socialisten het langst vast aan het beeld en de idealen van de BSP toen de partijnaam veranderde in SP, en aan de SP toen het SP.A werd – hebben intussen het verdienstelijke aan het werk van Kris Merckx en de zijnen ingezien, Joz Wijninckx had er het langst moeilijk mee (zie het meeslepend boek van Kris Merckx, Dokter van het volk, http://www.epo.be/uitgeverij/boekinfo_boek.php?isbn=9789064454974).

Bij ’t Pallieterke hebben ze vooral onthouden dat Wijninckx geen ‘geboren socialist’ was zoals Gazet van Antwerpen schreef. ’t Pallieterke: “Joz voelde zich als knaap aangetrokken tot de Vlaams Nationale Jeugdbeweging. Hij was erg ambitieus om hogerop te klimmen. Daarom werd hij vaak de would-be trommeljongen genoemd. Iets waarmee hij onder vrienden later smakelijk kon lachen. Omdat hij dus toch ook een beetje een der onze is geweest, wensen wij hem een vredevolle rust toe.” Er zijn er nog wel meer die bij de VNJ geweest zijn en waarmee het later toch nog goed is gekomen. Historicus Bruno De Wever bijvoorbeeld (zie: http://www.standaard.be/Archief/Dossiers/Index.aspx?dossierId=3860), broer van Bart De Wever. Joz Wijninckx heeft zijn jeugdzonde later op vele vlakken gecompenseerd met zijn voorzittersschap van de al geciteerde onderzoekscommissie en andere activiteiten. We zouden er niet over begonnen zijn had ’t Pallieterke het VNJ-verleden van Joz Wijninckx niet opgerakeld, maar Joz Wijninckx heeft ook jarenlang maandelijks een financiële bijdrage gestort voor het Anti-Fascistisch Front (AFF).

Geef toe, het AFF steunen is een beter idee dan tijd en energie steken in de VNJ (zie: http://aff.skynetblogs.be/archive-day/20080812, http://aff.skynetblogs.be/archive-day/20080815 en http://aff.skynetblogs.be/archive-day/20080823).