ACTIE TEGEN GEERT WILDERS

Geert WildersGeert Wilders reist vandaag af naar Groot-Brittannië, spijts de Britse regering hem de toegang tot het grondgebied ontzegde voor een vertoning van zijn filmpje Fitna. “De Britse regering verhindert iedereen die extremisme, haat en gewelddadige boodschappen verspreidt de toegang tot ons land”, verduidelijkt het Britse ministerie van Binnenlandse Zaken. Groot-Brittannië heeft sinds 2005 overigens al meer dan tweehonderd mensen om die redenen de toegang geweigerd. Ook ‘haatimams’. “We zullen wel zien of ze me in de boeien slaan”, zegt Wilders tuk op nog wat media-aandacht. Televisiecameraploegen vechten alvast om een plaatsje in hetzelfde vliegtuig als waarmee Wilders de plas wil oversteken. Het VB huilt over de beknotting van de vrije meningsuiting onder druk van radicale moslims. De verontwaardiging van het VB is natuurlijk selectief. We hebben het VB nooit horen protesteren als de Belgische marxist Ernest Mandel een inreisverbod in tal van landen kreeg (zie: http://www.ernestmandel.org/nl/biografie/index.htm). Nog niet bekomen van de strafvervolging die hem in eigen land wacht voor een aantal racistische uitspraken (zie: http://aff.skynetblogs.be/post/6643973), probeert Wilders intussen plaatselijke kernen voor zijn Partij voor de Vrijheid (PVV) op te richten. Maandagavond wordt Wilders in de Zuid-Hollandse gemeente Waddinxveen verwacht, maar AFA-Nederland en andere actiegroepen zullen er ook zijn voor een protestactie.

In het pamflet dat de initiatiefnemers maandagavond zullen uitdelen zeggen ze dat ze er staan “om een geluid tegen het gedachtegoed van de extreem-rechtse PVV te laten horen”. Ze weigeren zich “de mond te laten snoeren door het zelf aangemeten slachtofferschap van Wilders.” “De PVV kenmerkt zich door een keihard neo-liberaal, racistisch en vrouwonvriendelijk programma. Men zegt op te komen voor de gewone man en vrouw, maar steunt vooral de werkgevers en hogere inkomensgroepen. Zo wil de PVV het minimumloon afschaffen, sociale voorzieningen en verworvenheden afbreken, iedereen evenveel belasting laten betalen en de flexibilisering van de arbeid bevorderen. De PVV is er op uit om de armen armer en de rijken rijker te maken. De PVV maakt voorts op grove wijze stemming tegen migranten, vluchtelingen, en vooral Antilliaanse Nederlanders en moslims door hen te criminaliseren als ‘profiteurs’, ‘fraudeurs’ en ‘terroristen’ met ‘een achterlijke cultuur’. Ook wil de partij een verbod op immigratie van niet-westerse migranten. Dat komt feitelijk neer op onderscheid maken op basis van huidskleur, en dat is discriminatie en in strijd met internationale mensenrechtenverdragen. De PVV roept ook op om de koran en nieuwe islamitische gebedshuizen en scholen te verbieden. Dat komt neer op het afschaffen van de vrijheid van godsdienst die is vastgelegd in de grondwet. De PVV is bezig om bevolkingsgroepen tegen elkaar op te zetten en lijkt uit op een burgeroorlog. De partij maakt onderdeel uit van het probleem, in plaats van de oplossing.

Wilders doet alsof hij opkomt voor de rechten van vrouwen en homo’s. Hij zegt homohaat en geweld van moslimmannen tegen hun vrouwen te veroordelen. Maar het gaat hem daarbij uitsluitend om het aanvallen van moslims. Want voorstellen om migrantenvrouwen een zelfstandige verblijfsvergunning te geven steunt de PVV niet. De partij zegt verder niets over het feit dat vrouwenmishandeling ook veel voorkomt in ‘autochtone’ kringen, en dat afkeuring van homoseksualiteit ook in sommige rechtse en christelijke kringen nog schering en inslag is. De PVV wil ook de mogelijkheden voor het plegen van een abortus sterk inperken. De PVV is intern ondemocratisch en buitengewoon hiërarchisch georganiseerd. Vrijwel alle macht berust bij Wilders, het enige lid van de PVV. Zijn ‘achterban’ mag hier vanavond op komen draven om zijn partij enige schijn van legitimiteit te kunnen verlenen, maar verder dient men zich koest te houden: Wilders bepaalt zelf wel wat hij wil. De PVV heeft verder de mond vol van de vrijheid van meningsuiting. Maar de partij wil politieke tegenstanders de mond snoeren, subsidies afnemen, laten ontslaan of het land uitschoppen. De partij wil werkelijk alles wat haar niet zint verbieden. Dat heeft niets meer met vrijheid te maken. Dat riekt naar dictatoriale opvattingen. Wij roepen iedereen op, ‘allochtonen’ en ‘autochtonen’, om zich niet tegen elkaar uit te laten spelen en samen te ijveren voor een samenleving zonder racisme, nationalisme en religieus fundamentalisme.”