VB ALWEER SLACHTOFFER VAN MACHINATIES DOOR HET GERECHT? VL-KRANT VERDER VERSPREID SPIJTS VERBOD RECHTBANK

Kruis erover“De bewuste VL-krant is al verspreid, maar we zullen de foto niet meer gebruiken”, zegt Bruno Valkeniers (foto 1) in Gazet van Antwerpen in reactie op het bericht dat de rechtbank in Brussel de verdere verspreiding van het eerste nummer van de VL-krant verbiedt (zie: http://aff.skynetblogs.be/post/6683460/rechtbank-verbiedt-verdere-verspreiding-eerst).

Dat is dan goed nieuws bij het slechte nieuws voor Till Nowak die nu voor een schadevergoeding kan gaan wegens het in 2,4 miljoen VL-kranten misbruiken van zijn kunstwerk Dishes. Kunstwerk dat de vele prikkels die de media op ons afsturen op komische manier illustreert, maar door het VB gebruikt werd om de gevolgen van het Europees immigratiebeleid voor te stellen. Niet alleen werd de foto ongevraagd gebruikt door het VB, het VB gebruikte de foto ook manifest in tegenstelling tot de bedoeling ervan van de auteur (zie: http://aff.skynetblogs.be/archive-day/20090202). In De Morgen zegt Till Nowak’s advocaat Jos Vander Velpen dat hij voor een schadevergoeding van 10 000 euro gaat.

Bruno Valkeniers kan niet nalaten zich andermaal als slachtoffer van een complot te presenteren. “Weet u wat ik vreemd vind?”, zegt Valkeniers in Gazet van Antwerpen. “Dat ik deze uitspraak van u moet vernemen. Blijkbaar wordt de pers in sommige gevallen eerder ingelicht dan de betrokken partijen.” Zou er één reden zijn waarom de rechtbank in Brussel eerst de pers zou inlichten en dan pas de betrokken partijen in het geding? Of zou er één reden zijn dat de rechtbank in Brussel enkel één van de betrokken partijen zou informeren, en dan nog niet de partij die veroordeeld is tot het onmiddellijk stoppen van de verspreiding van hun krantje? Het antwoord is tweemaal negatief, maar Valkeniers doet het weer voorkomen alsof het VB het slachtoffer is van machinaties door het gerecht. Ocharme. Heb zo’n voorzitter die de fout altijd bij een ander zoekt, en niet in de eigen organisatie.

Het VB herhaalde gisteren op haar website nog eens de beschuldiging dat de rechtbank de pers eerder inlichtte dan de betrokken partijen, en stelde zich “ernstige vragen bij het nut van deze vertoning” aangezien “de eerste VL-krant al over heel Vlaanderen verspreid was”. Eens te meer een leugen. In het beste geval weet het VB niet hoe het met de verspreiding van haar VL-krant loopt. Gisterenmorgen nog  daags nadat de uitspraak van de rechtbank bekendgeraakte werd de VL-krant mét de Dishes-fotomontage alvast in Brugge en in De Pinte bij Gent nog gebust.