RECHTBANK VERBIEDT VERDERE VERSPREIDING EERSTE NUMMER VL-KRANT

VL-krant-6VL-krant-4Vandaag is het vonnis bekend geraakt over de zaak die de Duitse kunstenaar Till Nowak heeft ingespannen tegen Vlaams Belang-voorzitter Bruno Valkeniers voor misbruik van zijn fotomontage Dishes in het eerste nummer van de VL-krant. De rechter heeft een verbod uitgevaardigd om nog enig exemplaar van de VL-krant met de fotomontage Dishes te verspreiden op straffe van een dwangsom van 250 euro per exemplaar dat nog verspreid wordt. Ook mag de fotomontage in geen enkele andere Vlaams Belang-publicatie nog gebruikt worden.

Vorige week dinsdag schetsten wij hier reeds de inzet van de zaak (zie: http://aff.skynetblogs.be/post/6658981). De VL-krant (foto 1) is een uitgave van het Vlaams Belang die om de veertien dagen, tot aan de verkiezingen op 7 juni, in telkens weer 2,4 miljoen brievenbussen gestopt wordt. Het eerste nummer trok de aandacht omwille van voormalig bokser Jean-Pierre Coopman op de voorpagina. Op de achterzijde van de eerste VL-krant illustreert het VB het Europese immigratiebeleid met de foto van een appartementsgebouw met een woud van schotelantennes (foto 2, klik eenmaal op de foto voor een grotere afbeelding). Toen de 27-jarige Duitse multimedia-kunstenaar Till Nowak  vernam dat die foto, zijn fotomontage Dishes (zie: http://www.framebox.de/creations/3d/dishes/index.htm#dishes), zonder hem iets te vragen is gebruikt voor de VL-krant én hij de Duitse versie van het VB-programma las, liet hij onmiddellijk een kortgeding inspannen tegen de verantwoordelijk uitgever van de VL-krant

Till Nowak is een internationaal vermaard kunstenaar wiens werk al op een honderdtal filmfestivals te zien was en een 35-tal ‘eerste prijzen’ won. Zijn fotomontage Dishes werd in 2007 in Japan bekroond. Till Nowak was geschokt door het misbruik van zijn fotomontage door het Vlaams Belang. Aan Tagesschau zei hij: “Ik heb een e-mail gekregen van een Belg die mijn werk herkende en veronderstelde dat mijn werk niet bedoeld was om in de context van de VL-krant te gebruiken.” Het was inderdaad niet om de immigratie aan te klagen. Till Nowak: “Met dit werk wilde ik op een plezante manier aangeven hoe de media voortdurend ons prikkels uitsturen. Ironisch want ik werk zelf in de mediasector. Ik vond het gebruik van mijn werk (door het VB, red.) schokkerend. Het komt helemaal niet overeen met wat ik wilde zeggen. Ik ben een tolerant en open-minded man. Dit vernietigt mijn kunstwerk. Ik voel me aangevallen.” (zie: http://www.tagesschau.de/kultur/belgien154.html.)

Advocaat Jos Vander Velpen pleitte de zaak voor Till Nowak. Bart Siffert, die pleitte voor verantwoordelijk uitgever van de VL-krant Bruno Valkeniers, argumenteerde dat het niet bewezen is dat Till Nowak de auteur is van Dishes, terwijl dat toch duidelijk uit meerdere internetpagina’s blijkt (onder andere deze: http://www.cgarena.com/freestuff/tutorials/max/dishes/index.html). Volgens Siffert waren alle exemplaren van de VL-krant al verspreid, maar hij kon niet antwoorden hoe ze dan wel verspreid waren. Siffert vond het tenslotte een nutteloze procedure vermits volgens hem een eenvoudig briefje had volstaan om de verspreiding van de VL-krant te stoppen. Alsof het Vlaams Belang op eenvoudig verzoek de verspreiding van haar propagandamateriaal zou stoppen.

De rechterbank in eerste aanleg in Brussel heeft in kort geding de eis van Till Nowak “ontvankelijk en gegrond” verklaard en verbiedt het Vlaams Belang nog enig exemplaar van de VL-krant met de foto Dishes op welke wijze dan ook te verspreiden op straffe van een dwangsom van 250 euro per exemplaar waarvan een gerechtsdeurwaarder vaststelt dat het publiek verspreid wordt, en verbiedt het Vlaams Belang nog enig gebruik te maken van het kunstwerk Dishes in één van haar andere publicaties – opnieuw op straffe van een dwangsom van 250 euro per exemplaar waarvan een gerechtsdeurwaarder vaststelt dat het publiek verspreid wordt. Waarschijnlijk is de VL-krant intussen al grotendeels verspreid – Till Nowak kreeg gisteren nog een mail van iemand die hem erop wees dat men de VL-krant in Lokeren aan het verspreiden was – maar de uitspraak van de rechtbank in Brussel is natuurlijk om principiële redenen van groot belang.

Het Anti-Fascistisch Front (AFF) is verheugd over deze uitspraak. “Niet alleen de bokshandschoen is teruggekeerd met de huidige campagne van het Vlaams Belang. Het bewust misbruiken van feiten wordt voortgezet – een kunstwerk om de vele prikkels uitgaande van de media voor te stellen wordt gebruikt om de Europese immigratiepolitiek voor te stellen, zonder de kunstenaar om het recht op gebruik van zijn kunstwerk te vragen én compleet in tegenstelling met de persoonlijke opvattingen en de bedoelingen van de kunstenaar. Het Vlaams Belang maakt van het immigratiebeleid een karikatuur, in de hoop zo haar racistisch programma beter te kunnen verkopen, maar al gaat de leugen nog zo snel… de waarheid achterhaalt hem wel.”

Waarschijnlijk volgt na deze uitspraak in kort geding een eis om schadevergoeding voor het misbruik van de fotomontage Dishes in de reeds verspreidde VL-kranten.