BEDREIGING MET GEWELD NIET ENKEL VOOR DEWINTER

C18-tattoeëringPhilip Dewinter heeft klacht neergelegd tegen de voor het overige volstrekt onbekende West-Vlaamse rapgroep The Cicatris. In hun intussen van YouTube verwijderd lied Filip Dewinter kan de K K Kanker krijgen staan nauwelijks verhulde doodsbedreigingen. De volledige tekst van het lied is terug te vinden op de website van Philip Dewinter, en grote delen ervan stonden gisteren in Gazet van Antwerpen. Hopelijk brengt dát mensen niet op foute ideeën. Maar wat met bedreigingen met geweld vanuit extreemrechts?

Het gebeurt niet vaak dat we Dewinter gelijk geven, maar nu wel. Wat in het K K Kanker-lied gerapt wordt, laat niets aan de verbeelding over en kan als een regelrechte doodsbedreiging geïnterpreteerd worden. “De uitspraken die je maakt zal je betalen met je leven, op een dag of een nacht zullen ze het je afnemen. (…) Bekend raken, dat zal je zeker doen, met een kogel in je kop en je kan er niets aan doen. (…) Het is tijd voor rellen, tijd voor revolutie, dood aan Filip Dewinter. (…) Schoten in het donker, een mes in je rug, de haat die je verspreid (sic) pakt je terug. (…) Wij hebben nu een liedje voor jou, hypocriete klootzak. Heb je niets geleerd met Theo Van Gogh en Pim Fortuyn? Jij bent je weg aan het bewandelen en misschien wordt dat je dood. Let op je woorden en nog meer op je daden. Dit is Cicatris en Psycho, wij zien dit niet als een grap.” Om een reactie gevraagd zegt de frontman van The Cicatris in Gazet van Antwerpen dat het niet hun bedoeling is om op te roepen om Philip Dewinter te vermoorden. “Wij willen hem alleen duidelijk maken dat hij een beetje moet opletten met wat hij allemaal uitkraamt. Maar we hebben zeker geen slechte bedoelingen. Onlangs was Dewinter nog in het West-Vlaamse Desselgem. Dat is op zestien kilometer van waar ik woon. Als ik hem echt zou willen vermoorden, dan was ik daar toch wel naartoe gegaan zeker?”

Het is maar hoe je het interpreteert. Gazet van Antwerpen titelde boven haar artikel Rapper wenst Dewinter dood. Het had evengoed, of beter, kunnen zijn: Rapper waarschuwt Dewinter voor moord of iets dergelijks. Dewinter zelf gelooft niet dat The Cicatris van plan is haar woorden in praktijk om te zetten. Philip Dewinter: “Maar dit soort filmpjes op YouTube is wel populair in een bepaald milieu, waarin labiele figuren circuleren die wél op het idee kunnen komen om de daad bij het woord te voegen. Het verwondert mij dat YouTube dit zomaar heeft laten passeren.” Intussen is het filmpje al niet meer te zien op YouTube. Maar er circuleren natuurlijk wel nog filmpjes op YouTube die een nauwelijks verholen oproep tot geweld zijn… tegen links, allochtonen, homo’s… Maar we willen hier niet het proces maken van YouTube, bij Blood and Honour bijvoorbeeld willen ze niet eens nog filmpjes op YouTube zetten omdat YouTube al meerdere neonazistische filmpjes verwijderd heeft. Maar in cyberspace blijven natuurlijk wel nog haatboodschappen verspreid worden. Vorige week was daar trouwens nog een internationale bijeenkomst over.

Een voorbeeld van zo’n haatboodschap verscheen vorige week woensdag 19 november op het forum van Blood and Honour Vlaanderen / Combat 18-versie. Ene ‘Black-Trash’ postte er het bericht (door ons taalkundig gefatsoeneerd): “De ratten slaan weer toe! Vandaag ben ik toen ik even alleen ronddoolde in Gent in elkaar gemept door enkele linkse ratten omdat ik een Marokkaan had toegeroepen terug te vertrekken naar zijn land, want dat er hier geen werk was voor dieren zoals hem. Volgens mij sloeg deze zijn hoofd op hol want hij kwam op me af en gaf me een mep. De harde hand heerst en al snel lag dat stuk stront (de Marokkaan, red.) op de grond. Enkele linkse ratten hebben dat blijkbaar zien gebeuren en zijn met een stuk of tien op me afgesprongen en me beginnen meppen met alles en nog wat. Ik was totaal weerloos. Twee van de tien herkende ik op een foto op Netlog.” Black-Trash geeft vervolgens de namen van de twee die hij zou herkend hebben, en roept op tot “dezelfde aanpak als wat ik heb gehad”. Hij vermoedt dat de twee samen met hun vrienden te vinden zijn op een feestje op zes december in een met naam genoemd kraakpand in Oost-Vlaanderen, en geeft er de wegbeschrijving bij. (Black-Trash situeert de gemeente in West-Vlaanderen, maar het is Oost-Vlaanderen. Weliswaar grenzend aan West-Vlaanderen.) Black-Trash besluit met: “Smash the scum and smash the bastards! Als ik terug uit bed kan, zal ik er ook zijn en dan zullen er alleszins rake klappen vallen!”

Deze boodschap staat nu al bijna een week op het forum van Blood and Honour Vlaanderen, Combat 18-versie (door ons verderop afgekort als: BHVl./C18). De enige reactie daarop is… dat het niet slim is om dit op het internet publiek te verkondigen. “Als die twee dan al wat verdienen zal dat op tijd en stond wel gebeuren, maar nooit online oproepen tot wraakacties. Die werken enkel tegen ons.” BHVl./C18 had er ook voor kunnen kiezen om, zoals YouTube deed met het K K Kanker-lied, die boodschap te verwijderen. Maar dat gebeurde niet. Snel opzoekingswerk leert ons dat Black-Trash aanvankelijk ter linkerzijde actief was. Na bezoeken aan de The Moloko-bar in Brugge (de vroegere De Kastelein, zie: http://www.xs4all.nl/~afa/alert/3_11/molokobar.html) geraakte hij overtuigd van “hoe goed de mensen ter rechterzijde wel zijn”. Black-Trash is twintig jaar oud, intussen skinhead, en vond via een vriend de weg naar Blood and Honour Vlaanderen, Combat 18-versie.

Deze maand is het precies een jaar geleden dat de politie een huiszoeking deed bij de Combat 18-versie van Blood and Honour Vlaanderen en daar allerlei bezwarend materiaal vond (zie: http://aff.skynetblogs.be/archive-day/20080127). De website van BHVl./C18 en de website met het handeltje dat ze opzetten via het internet verdwenen enkele maanden van het internet, maar zijn nu weer in volle glorie (nouja) actief. Wat is er gebeurd met de resultaten van de huiszoeking? Wanneer wordt vervolging ingesteld? BHVl./C18 beroept zich op de ideeën van BBET (Bloed – Bodem – Eer – Trouw) bij wie de politie twee jaar geleden, in september 2006, ook al een inval deed, en daarbij heel wat wapentuig vond (zie: http://www.polfed-fedpol.be/presse/presse_detail_nl.php?recordID=1050). Sindsdien is de minister van Justitie al meerdere keren gevraagd wanneer de BBET-verdachten voor de rechtbank gebracht worden. Telkens weer antwoordde de minister dat het onderzoek wordt afgerond en eerstdaags bij de rechtbank zal geagendeerd worden voor een rechtszaak. Die “eerstdaags” is intussen al maanden oud, en nog steeds is niet bekend wanneer Thomas Boutens & Co (zie: http://www.nieuwsblad.be/Article/Detail.aspx?articleID=ghg11jbjv) voor de rechtbank moeten verschijnen.

Gaat het met de huiszoeking bij BHVl./C18 in november vorig jaar dezelfde richting uit, of erger? Gezien de haatoproep die vorige week op hun forum verscheen, is enige spoed in de behandeling van het dossier over de Combat 18-tak van Blood and Honour Vlaanderen toch wenselijk. Dat men de traditionele versie van Blood and Honour Vlaanderen aanpakt (zie: http://aff.skynetblogs.be/archive-day/20081022) is goed, maar vergeet de rest van de familie niet.