OPEN BRIEF AAN DE MINISTERS DEWAEL EN VANDEURZEN

BH-18-oktober-2008Mistreat 1Naar aanleiding van de Ian Stuart Donaldson Memorial van Blood and Honour Vlaanderen morgen zaterdag 18 oktober stuurde het Anti-Fascistisch Front (AFF) een Open brief naar de ministers van Binnenlandse Zaken en van Justitie, Patrick Dewael en Jo Vandeurzen. De zoveelste, maar er is vooruitgang in de zaak. Sinds onze eerste Open brief aan de ministers van Binnenlandse Zaken en van Justitie, en de aandacht voor de kwestie in de pers, zijn al drie wetsvoorstellen geformuleerd om organisaties als Blood and Honour aan te pakken, en de huidige minister van Justitie neemt de zaak alvast meer ter harte dan zijn voorgangster Laurette Onkelinx. Ook wordt alsmaar duidelijker dat politie en parket, en de burgemeesters en ministers van Binnenlandse Zaken en van Justitie, ook zonder de voorgenomen nieuwe wet al over middelen beschikken om Blood and Honour te dwarsbomen in hun activiteiten. Maar we zijn er nog niet. Het AFF blijft dan ook mobiliseren tegen de vrijheid, blijheid die neonazistische groeperingen in ons land krijgen.

“Geachte heer minister. Morgen zaterdag 18 oktober organiseert Blood and Honour Vlaanderen haar jaarlijkse Ian Stuart Donaldson Memorial. Alsof een achthonderdtal, vooral Duitse, neonazi’s vorige maand in Zandvliet bij Antwerpen bijeen ter nagedachtenis van de stichter van Blood and Honour nog niet voldoende is. De voor zaterdag aangekondigde neo-nazimuziekgroepen zijn niet de bekendste in het genre, maar het zijn er wel tien en in hetzelfde bedje ziek. Hiernaast ziet u een sprekende foto van de Finse groep Mistreat bij een vorig optreden in de Verenigde Staten (zie ook: http://aff.skynetblogs.be/archive-day/20081013).

Na een oproep van minister Dewael op 3 september 2006 (zie: http://aff.skynetblogs.be/archive-day/20060904) zijn intussen drie wetsvoorstellen geformuleerd om neonazistische en racistische organisaties aan te pakken. De juristen die wij raadpleegden zeggen ons dat de wetsvoorstellen alsmaar beter worden. Maar zij zeggen ons ook dat in afwachting van de behandeling van deze wetsvoorstellen in het parlement toch al kan opgetreden worden tegen de Blood and Honour-bijeenkomsten op basis van de wetgeving op het racisme en negationisme, en andere wetten. Ook minister Vandeurzen lijkt, blijkens zijn brief en persmededeling van 5 september 2008, die mening te hebben maar zijn diensten zien blijkbaar praktische bezwaren voor toepassing van de wetgeving. Bezwaren waar wij het grondig oneens mee zijn (zie: http://aff.skynetblogs.be/post/6219818/minister-van-justitie-reageert-op-open-brief– en http://aff.skynetblogs.be/post/6219838/aff-antwoordt-minister-van-justitie-jo-vandeu).

We stellen vast dat de politiediensten, de federale en de lokale, bij Blood and Honour-bijeenkomsten telkens weer aanwezig zijn, maar zich vooral beperken tot het zien of het verkeer in de omgeving van de concertzaal nog vlot kan verlopen, er geen ongeregeldheden zijn buiten het concertterrein… Nochtans kan ook ingegrepen worden op de zogenaamde privé-bijeenkomsten (zie de verklaringen van prof. Leo Neels (zie: http://www.deredactie.be/cm/de.redactie/mediatheek/1.298062), zie de mening van advocaat-specialist openbare orde Raf Jespers (http://aff.skynetblogs.be/post/6347979/heeft-de-overheid-de-juridische-middelen-om-t), zie de wet tegen het racisme…). Na de in het VRT-programma Koppen vertoonde undercover gefilmde beelden van Blood and Honour-concerten in Mechelen, Wolfsdonk (bij Aarschot) en Bellegem (bij Kortrijk) (zie: http://www.deredactie.be/cm/de.redactie/mediatheek/1.297803) zou het parket van Kortrijk overleg plegen om te zien of… Is daar wat van terecht gekomen? Uit goede bron vernamen wij dat bij het concert in Zandvliet deze keer wel politiemensen (in burgerkledij) in de concertzaal aanwezig waren, maar blijkbaar leidde dit niet tot actie. Drie weken later zette de Zwitserse politie de leden van één van de in Zandvliet optredende groepen wél in de gevangenis (zie: http://aff.skynetblogs.be/archive-day/20080927).

Getuige van het nazi-regime Regine Beer, voorzitter van de Liga voor Mensenrechten Jos Vander Velpen, algemeen secretaris van het Vlaams ABVV Caroline Copers, rabbijn en Commandeur in de Kroonorde Aaron Malinsky, eresenator Fred Erdman, auteur-tekenaar-performer Joke van Leeuwen, historicus Maxime Steinberg en tientallen andere mensen uit diverse geledingen van de samenleving vragen u in een opiniebijdrage – gisteren verschenen in Le Soir, vandaag in De Morgen – om met het reeds beschikbare wettelijk arsenaal op te treden tegen de Blood and Honour-concerten. Het Anti-Fascistisch Front (AFF), dat het initiatief nam tot deze oproep, rekent erop dat u uw diensten zal aanzetten om de nodige stappen te zetten voor het beëindigen van de Blood and Honour-bijeenkomsten en -concerten in ons land.

Als we er ook de concerten bij rekenen die Blood and Honour Duitsland de voorbije twee jaar in ons land mocht organiseren, het veertiende concert sinds de Nederlandse overheid een SS-huldiging in Nederlands Limburg op 4 maart 2006 verbood en verhinderde. Waarna de neonazi’s van Blood and Honour Vlaanderen en Nederland voor hun SS-huldiging probleemloos konden uitwijken naar Lommel en het geplande concert in Vremde bij Boechout even probleemloos kon plaatsvinden. Dat een VTM-cameraman bij dat concert in Vremde in elkaar geklopt werd, dat intussen ‘Thomas Kuban’ op gevaar voor zijn eigen leven niet langer undercover beelden kan maken van Blood and Honour-bijeenkomsten, dat concertgangers intussen door de Blood and Honour-organisatoren gescand worden op de aanwezigheid van filmcamera’s, fototoestellen tot zelfs gsm’s, moet u en uw diensten toch ook verontrusten dat er bij die concerten zaken gebeuren die het daglicht schuwen.”