OUD EN NIEUW EXTREEMRECHTS VANDAAG BIJEEN IN BRASSCHAAT VOOR HERDENKING OUD-VMO-LEIDER

Wim MaesVandaag wordt in Brasschaat naar jaarlijkse gewoonte het overlijden herdacht van Wim Maes, de feitelijke leider van de Vlaamse Militanten Orde (VMO) vooraleer Bert Eriksson de zaak overnam. Het is intussen veertig jaar geleden dat Wim Maes in zijn huis in Brasschaat overleed zodat het voor sommigen een extra reden is om vandaag naar de villagemeente aan de rand van Antwerpen af te zakken.

Volgens de website van het VB was Wim Maes “reeds in zijn jeugdjaren actief in de Vlaamse Beweging” maar het is natuurlijk minder onschuldig dan dat. Wim Maes’ vader was ook al actief in de Vlaamse Beweging en was zo bijvoorbeeld in de oorlogsjaren schepen voor het VNV in Kontich. Als kind is Wim Maes lid van het Algemeen Vlaams Nationaal Jeugdverbond (AVNJ), tijdens de oorlog werd hij lid van de Dietse Militie-Zwarte Brigade en daarna van de ‘Fabriekswacht’. Bij de bevrijding belanden zowel Wim Maes als zijn vader in de gevangenis. Eind jaren vijftig vervoegt Wim Maes de in 1950 opgerichte VMO van Bob Maes (geen familie) en bouwt hij de VMO, en vooral dan de Antwerpse afdeling ervan, uit tot een geduchte ordedienst voor de Volksunie (VU). In 1963-1966 komt het tot een breuk tussen de Antwerpse afdeling van de VMO en de VU. In 1968 overlijdt Wim Maes, in 1971 wordt de VMO ontbonden. Niet voor lang echter want Armand ‘Bert’ Eriksson richt de VMO opnieuw op in Antwerpen. In 2005 overleed op zijn beurt Bert Eriksson (zie: http://aff.skynetblogs.be/post/2698918/bert-eriksson). Als Sven Eriksson, kleinzoon van, twee jaar later een boek over de VMO voorstelde was Philip Dewinter samen met zijn echtgenote één van de opmerkelijke gasten (zie: http://aff.skynetblogs.be/archive-day/20071003).

Wim Maes is één van de helden van de huidige extreme rechterzijde. Even googelen en je vindt een gelijkaardig huldebetoon bij de Vlaams Belang Jongeren als bij het Nieuw-Solidaristisch Alternatief (N-SA) of toch minstens één van de groepen waaruit dat N-SA is voortgesproten, de Vlaamse Jongeren Westland (VJW). Bij die laatsten luidt het: “Het was in de jaren 1957-58 dat Wim Maes de Antwerpse afdeling van de VMO vervoegde. Hij gaf er een nooit geziene vlucht aan: tientallen militanten stonden met hem paraat voor plakacties, schildertochten, betogingen in Voeren, bescherming van Vlaamsnationale bijeenkomsten enz.. Hoe het kwam dat Wim Maes in staat was zovele militanten te bezielen valt moeilijk te verklaren. Alom wordt gezegd dat hij ‘iets’ over zich had: een eerlijkheid. een eenvoud, een idealisme dat zich niet uitte in strakke bevelen of een hard generaalsgedrag, maar dat aanstekelijk werkte en gezag uitstraalde. ‘t Pallieterke omschreef het als volgt: ”Eenvoudig, beminnelijk, ongedwongen, bescheiden, hartelijk, met een toch niet lawaaierige uitbundigheid in zijn gevoelens, kende hij geen hoogmoed. Hij liet zich op niets voorstaan. Ook niet op zijn nochtans niet te schatten verdiensten.”

Bert Deckers, voorzitter van het VBJ-Antwerpen, vertelde op zijn blog bij gelegenheid van de negenendertigste verjaardag van het overlijden van Wim Maes: “Waneer de NSV!-Antwerpen midden jaren ’90 een Wim Maes-herdenking organiseerde in Brasschaat veroorzaakte dit heel wat commotie bij links Vlaanderen. Ik was toen zelf slechts 14 jaar en actief bij het Vlaams Nationaal Jeugdverbond (VNJ) en bij het Nationalistisch Jong Studenten Verbond (NJSV). Er werd in het VNJ-heem van Schoten tevens een tentoonstelling opgezet over de VMO en over Wim Maes. Dit werd aanvankelijk verboden door de politie maar de tentoonstelling is toch doorgegaan. Links, dat kwam tegenbetogen, was slechts met een zestal militanten naar Brasschaat afgezakt. Zo vroeg op de ochtend is het moeilijk om een linkse meute bij elkaar te krijgen gezien de roes waarin ze nog verkeren van de overdaad aan drugs van de dag ervoor.” De kerk waar de misviering ter ere van Wim Maes plaats vond was volgens Bert Deckers volledig gevuld, en zowel het VNJ als de NSV waren in grote getale aanwezig. “Het feit dat jong en oud samen deze man vereerde wilde écht wel zeggen dat Wim Maes een groots leider moet geweest zijn. En al hetgeen ik nadien nog over de man gehoord en gelezen heb, heeft enkel maar mijn eerste indruk bevestigd.” Waarna dan nog eens het citaat uit ’t Pallieterke volgt dat ze bij de VJW hadden teruggevonden.

Wim Maes bouwde de Antwerpse afdeling van de VMO in zijn jaren uit tot een groep van een honderdtal militanten. Het was ook Wim Maes die in 1958 het uniform van de VMO (grijs hemd, zwarte das) introduceerde. Om dat te legitimeren werd dan maar in 1960 de VMO-muziekkapel opgericht. Fanfares ogen sympathieker dan privé-milities, maar bij de VMO-muziekkapel maakte dat niets uit. Vanaf eind 1963 botert het niet meer tussen de Antwerpse afdeling van de VMO en de VU. In juni 1966 volgt de definitieve breuk. Op 3 oktober 1968 overleed Wim Maes als gevolg van een hartaanval. “Midden in de nacht ging hij rechtop zitten in bed, slaakte een kreet, ging weer liggen en was dood. Het is onmogelijk te zeggen wat zijn dood heeft veroorzaakt. Had het hectische leven zijn tol geëist? Of was de zware discussie die hij de avond voordien had gevoerd de oorzaak? We zullen het nooit met zekerheid weten, maar zijn organisatie, de VMO, bleef verweesd achter”, luidt het op de website over de VMO van Sven Eriksson.

Op de Wim Maes-herdenking vandaag zal het woord genomen worden door Rob ‘Klop’ Verreycken die een boekje geschreven heeft over Bob en Wim Maes. Een boekje waaruit hij steevast vertelt als op de zomer- of winteruniversiteit van de Vlaams Belang Jongeren de Vlaams-nationale actiegroepen en hun relatie met de politiek ten berde gebracht worden. Huisdichter en -historicus van de extreemrechtse Vlaamse Beweging Erik Verstraete krijgt eveneens het woord. Voorpost-actieleider Luc Vermeulen zal tenslotte vertellen over “acties vroeger en nu”, met als laatste anekdote ongetwijfeld het nat pak dat hij dinsdag bekwam bij de anti-NSV-actie in Gent.