AFF ANTWOORDT MINISTER VAN JUSTITIE JO VANDEURZEN

BH-6-september-2008No PasaranHet Anti-Fascistisch Front (AFF) is verheugd over de bezorgdheid van minister van Justitie Jo Vandeurzen over Blood and Honour (zie zijn brief, in het volgend artikel geciteerd), maar moet de minister van Justitie wel aanmanen de zaak grondiger te onderzoeken. De gerechtelijke overheid heeft hem immers voorgehouden dat “het gerechtelijk optreden sterk bemoeilijkt wordt door de zeer omzichtige werkwijze” van de organisatoren door “de precieze locatie van hun samenkomsten pas op het allerlaatste moment prijs (te geven). De gebruikte vergaderruimten die ze gebruiken zijn veelal privégebied en worden gehuurd onder voorwendsel van andersoortige activiteiten die de privésfeer betreffen. Daarom is een gerechtelijk optreden op het moment van de feiten, tijdens de manifestatie, zeer moeilijk.”

Het is juist dat de precieze locatie pas op het laatst bekend wordt gemaakt, en dat de concertzaal meestal gehuurd wordt voor een ‘familiefeest’ of een ‘verjaardagsfeest’. Wat niet juist is, is dat het zeer moeilijk is “op het moment van de feiten, tijdens de manifestatie” in te grijpen. Bij alle Blood and Honour-concerten de voorbije twee jaar waren federale politiediensten aanwezig in de buurt van die concerten. Net als bij de concertgangers was de federale politie een paar uur tevoren bekend waar precies het concert zou plaatsvinden. Bij bijvoorbeeld het National Socialist Black Metal-festival dat een mantelorganisatie van Blood and Honour Vlaanderen op 7 juni dit jaar in Lebbeke inrichtte (zie: http://aff.skynetblogs.be/archive-day/20080526), heeft het AFF die 7de juni de eerste schepen van Lebbeke, Dirk De Cock, omstreeks 16 uur ingelicht dat Blood and Honour naar Lebbeke aan het afzakken was, voor een concert in de plaatselijke parochiezaal. Ongeveer op hetzelfde ogenblik werd de burgemeester van Lebbeke, François Saeys, door de federale politie ingelicht over het geplande concert in Lebbeke.

Maar overal vraagt de federale politie de plaatselijke autoriteiten om de ordehandhaving te mogen overnemen, tot zelfs bij de bewust kleiner georganiseerde benefiet voor Blood and Honour Vlaanderen op 26 januari dit jaar in Schoten (zie: http://aff.skynetblogs.be/archive-day/20080125). Met als resultaat dat de politie toeziet of het buiten rustig blijft, het verkeer en de buurtbewoners daar niet al teveel hinder ondervinden… (zie: http://aff.skynetblogs.be/archive-day/20080608 en http://aff.skynetblogs.be/archive-day/20080128). Nooit wordt het concert zelve gevolgd, terwijl daar met een wiskundige zekerheid overtredingen vast te stellen zijn op de wetgeving op het racisme, discriminatie, negationisme en het uitbrengen van de Hitler-groet (zie onze bespreking van de ‘muziek’ van de vandaag optredende groepen en YouTube-filmpjes van voorgaande concerten:  http://aff.skynetblogs.be/archive-day/20080901 en http://aff.skynetblogs.be/post/6206065/verboden-duitse-muziek-zaterdag-in-ons-land).

Dat de politie niet zou kunnen optreden bij een op het internet aangekondigd ‘privé-feest’ heeft het AFF altijd al bestreden, en het AFF is na het Blood and Honour-concert in Bellegem op 19 april dit jaar hierin trouwens bijgetreden door professor Leo Neels (zie: http://aff.skynetblogs.be/archive-day/20080503). Het AFF heeft minister Jo Vandeurzen gisteren, in antwoord op zijn brief, dan ook gevraagd overleg te plegen met minister van Binnenlandse Zaken Patrick Dewael voor de diensten die onder diens bevoegdheid vallen. Zij zijn wél op het ogenblik van de feiten ter plaatse, alleen moeten zij nog de nodige vaststellingen tijdens het concert, in de concertzaal, durven doen (zie: http://aff.skynetblogs.be/archive-day/20080609).