DOÉN

Progressieve leer-raars1Progressieve leer-raars2Progressieve leer-raars3Het grootste deel van ons archief over het Vlaams Blok is destijds verhuisd naar het Centrum voor Gelijkheid van Kansen en Racismebestrijding om mee de klacht te stofferen waarmee het VB uiteindelijk veroordeeld werd wegens racisme. Maar we vonden toch nog het pamflet terug waarover Tom Lanoye één van zijn columns schreef in de legendarische Doén-reeks.

Op 13 maart 1989 begint het Vlaams Blok een actie waarbij onder de  schoolgaande jeugd duizenden pamfletten worden verspreid, getiteld ‘De meester doet het weer’ (foto 1). Een fragment: “Heel wat leraars maken misbruik van hun positie. (…) De intellectuele terreur begint op school. Wat mag en vooral niet mag, wie al dan niet democraat of racist is, wordt beslist door een select clubje leraars. (…) De Vlaams Blok Jongeren (VBJ) starten met deze pamflettenactie een campagne die de linkse manipulatie en indoctrinatie in het onderwijs wil aanklagen. VBJ wil zoveel mogelijk informatie verzamelen over deze onfrisse praktijken. Daarom deze oproep aan ouders en leerlingen: stuur ons feiten en gegevens (desnoods anoniem) wanneer schooldirecties en leraars hun boekje te buiten gaan. Al deze informatie zal in een zwartboek gebundeld worden. Filip Dewinter, volksvertegenwoordiger, voorzitter Vlaams Blok Jongeren.” (foto 2, klik eenmaal op de foto voor een grotere afbeelding).

Tom Lanoye reageerde in Humo met: “Hoe bedoelt u, ‘een schandalige pamflettenactie van het Zwart Blok? Ik vind het geweldig. (…) Waarom heb ik nooit die kans gekregen toen ik nog op school zat? Al mijn leraars wiskunde had ik verlinkt, opdat ze door de knokploegen van het Zwart Blok eens stevig in elkaar getimmerd zouden worden. Die ene klootzak van lichamelijke opvoeding, ik had hem, zogenaamd wegens het doen van niet-volksverbonden voorstellen aan mijn adres, laten ontslaan. (…) En dan die lul van een directeur (…). Ik had wel iets pittigs over hem verzonnen. Had hij maar niet zo vaak strafstudie moeten geven. Ik hoor hier en daar zeggen dat de pamflettenactie van het Zwart Blok verboden zou moeten worden. Dat je ‘een partij die in se anti-democratisch is’ niet de kans moet geven onze democratie te misbruiken. Wat een hoogdravende onzin. (…) Beste lezer/lezeres van Humo (…). Als u nu eens het volgende doet.”

Lanoye roept op om fictieve brieven naar het VB te versturen. “Ik geef u als voorbeeld een brief die ik vanmorgen zelf heb geschreven: ‘Beste Vlaams Blok Jongeren, mijn  naam is Johnny Verschaeve. Ik ben leerling aan het Sint-Jozef-kleinseminarie te Sint-Niklaas. Ik zit in de tweede Latijnse. Onze leraar Nederlands, Urbain de Pillecijn, bijgenaamd de Pitou, sprong in zijn vorige les op en neer van kwaadheid en riep dat onze moeders beter abortus  hadden kunnen laten plegen toen ze zwanger van ons waren. Tevens zei hij dat, als we zo doorgingen, de Marokkanen binnenkort beter Vlaams zouden spreken dan wij. Aan zijn stem kon ik horen dat hij dat zelfs hoopte. Ik hoop u hiermee van dienst te zijn. Hou zee! Johnny V.’ U stopt dit blad papier met uw imaginaire klachten in een envelop, u frankeert hem en stuurt hem naar: VBJ (Vlaams Blok Jongeren), Schipperskaai 17, 1210 Brussel. (…) Het verwerken van deze brieven zal de andere activiteiten van het Blok tot een minimum herleiden en de partijkas voor de helft opslorpen. De andere helft gaat op aan het drukken van het aangekondigde zwartboek dat noodgedwongen enige honderdduizenden pagina’s méér zal bevatten dan oorspronkelijk gepland. (…) Het zal een zwartboek zijn dat niets bewijst. Precies zoals het hoort. Dus niet vergeten. Schrijven. Collaboreren. Klikken. Doén!”

Volgens Hugo Gijsels (zie: http://www.freewebs.com/hugogijsels) was deze column een schot in de roos. “Enkele honderden Vlamingen stuurden compleet verzonnen rapporten en klachten naar het Vlaams Blok. (…) Het Vlaams Blok ontving 784 schriftelijke reacties. Het was evenwel onbegonnen werk de valse klachten te onderscheiden van de ernstige. De epistels van Mefisto Facisto en Achiel vanden Boeynants uit het Instituut voor Atoomwetenschappen te Zoetenaaie vielen uiteraard door de mand. Meer ernstige inzendingen konden niet van de andere worden onderscheiden. Met als gevolg dat 774 van de 784 niet in het zwartboek werden opgenomen en dat de publicatie van het zwartboek op de lange baan werd geschoven.” Een vergelijking met de valse brieven van Swa Cauwenbergh (zie: http://aff.skynetblogs.be/archive-day/20080826) gaat overigens niet op. In het ene geval gaat het om het misleiden van de publieke opinie, in het andere geval om het laten mislukken van een actie van een politieke tegenstrever. Een paar jaar geleden probeerde de NJSV eenzelfde verklikkersactie in scholen op te zetten, maar zelfs toenmalig VB-voorzitter Frank Vanhecke moest erkennen dat het niet het briljantste idee was (zie: http://nl.youtube.com/watch?v=hFsRbZ00RJA).